అమ్మ కొడుకు 388

అలా తీస్తూనా చేతి మీద బుజాల మీద ముద్దులు పెడుతున్నాడు. ఇంక వడ్డాణం మిగిలింది. నా నడుము చుట్టూ చెయ్యి వేసాడు. నన్ను almost కౌగలించుకున్నట్టు వాటేసుకున్నడు నా సళ్లు ఆయన గుండెలకు అదుముకుంటున్నాయి. నా వీపు వెనక చేతులుపెట్టినా వడ్డానం కొక్కెం తీసాడు.వడ్డానం తీసి పక్కనపెట్టాడు. మరి నా బొడ్డు బాగా నచ్చిందేమో ఒంగినా బొడ్డుమీద నాలుకతో రాస్తూ ముద్దులుపెట్టాడు. నాకు అలా బొడ్డు మీద రాస్తుంటె మైకం కమ్మినట్టైంది. అదొకమధురానుభూతి. ఒళ్లంతా అంతులేని ఆనందం ప్రవహిస్తూ ఉంది. నా బొడ్డుమీద సీతాకోక చిలుకలు ఎగురుతున్నాయా అన్నట్టు అనుభూతి. బొడ్డు మీద నాలుకతో రాస్తుంటే పాంటీ లో కితకితలు మొదలయ్యాయి. మధు అలాల్గే కిందికి జారాడు నా కాళ్ల దగ్గర కూర్చున్నాడు. అయ్యో అదేమిటండీ మీరు నా కాళ్ల దగ్గర అని నా కాళ్లు ముడుచుకున్నాను. ఇంకా ఈ చాదస్తాలు ఏమిటి అంటూనాకాళ్లు పట్టుకొని లాగాడు. నా పాదాలు రెండు చేతులతోపైకి ఎత్తి పట్టుకున్నాడు.నా కాళ్లపట్టీలు ఊడ దీసి పక్కన పెట్టాడు. నాకాలి వేళ్ల మీద సున్నితంగా ముద్దులు పెట్టుకున్నాడు. నావేళ్లను చీకుతున్నాడు. నాకు ఆయన అలా చేస్తుంటె ఆశ్చర్యం గా ఉంది. తరువాత ఏమి చేస్తాడో అని. నా అద్రుష్టం ఇంక ఏమీ చెయ్యకుండా మధు పైకి లేచాడు. నాచేతులను తన చేతుల్లోకి తీసుకొని చుంబించాడు. నా చేతి వెళ్లను నోట్లో పెట్టుకొని చీకాడు. మరల ఇద్దరం అద్దం ముందునిలబడ్డాము నా నడుము చుట్టూ చేతులు వేసి నన్నుహత్తుకుంటూ నిలబడ్డాడు మధు. అద్దంలో నేను మాత్రం కనపడుతున్నాను. నా తల పైన ఆయన తల కనపడుతూ ఉంది. “ఇప్పుడునేను ఏమి చేస్తానో చూస్తూ ఉండు” అంటూ నా వెనక నుండి తన షర్ట్ బటన్స్ విప్పాడు. షర్ట్ విప్పి అవతల పెట్టాడు. పాంట్ విప్పాడు. కాని ఆయన నాకు కనపడటం లేదు. ఎందుకంటె అద్దం ముందు నేను నిలబడి ఉన్నానునా వెనక ఆయన బట్టలు విప్పుకుంటున్నాడు నాకు చచ్చేంత సిగ్గుగా ఉంది. ఆయన ఒక్కో బట్ట విప్పుతుంటె ఆయన బాడీ ఎలా ఉందో అని ఊహించుకుంటున్నాను నా మొహం లోకి చూస్తూనవ్వుతున్నాడు ఆయన. పక్కకు చూస్తే తన పంచను తీసి పక్కన పెడుతున్నాడు. అంటే పంచ కూడా విప్పాడన్న మాట. చీ పాడు అంటూ రెండు చేతులతోకళ్లు మూసుకున్నాను. ఆయన నాచేతులు పట్టుకొని కళ్ల మీదినుండి తీస్తూ “చూస్తూ ఉండమన్నానా” అన్నాడు “అంటే అన్నీ విప్పేసారా” అన్నాను “అవును అమ్మడూ నా birth day dressలో ఉన్నాను. “ఉమ్మ్మ్మ్మ్మ్ చీ పొండీ” అన్నాను కాని ఈ సారి కళ్లు మూసుకోలేదు “మరినీ బట్టలు కూడా విప్పనా” అన్నాడు మధు. అన్నాడె కాని నా సమాధానం కోసం ఎదురు చూడలేదు. నా పట్టు చీర పమిట కిందికి జార్చాడు. అమ్మ చెప్పిన మాట గుర్తుకు వచ్చింది “అతను ఏమి చేసినా అడ్డు చెప్పకు” అని. ఆ మాటలలో ఎంత అంధం ఉందో అనుకున్నాను నాదేం పోయింది విప్పుకో అంటూ శరీరం ఆయనకు అప్పగించాను. ఈ సమయంలో నాకు చీరకట్టి కుచ్చెళ్లు సరిచేస్తూ పద్మ అన్న మాటలు గుర్తుకు వచ్చి నవ్వుకున్నాను.అదిచీర కుచ్చెళ్లు సరిచేస్తూ “ఇంకా సేపట్లో ఊడ దీసే భాగ్యానికి ఇంత కష్టపడి కట్టడం ఎందుకే దండగ” అంది నా మొహం లోకి చూస్తూ. నేనూటు ఇటు చూసి దాని చెవిలో “నోర్ముయ్యవే దొంగ లంజా ఎవరన్నా వింతే నీకు శోభనం చేస్తారు” అన్నాను దాని పిర్ర మీద ఒక్కటిస్తూ. ఈ లోపల మాయన అదేనండీ ముద్దుల వీరుడు నా బుజమ్మీది నుండి పమిట కిందికి జార్చి బుజాల మీద ముద్దులు కురిపిస్తున్నాడు. అలాగేనా నడుముచుట్టూతిప్పి నా చీరను కింద కుప్ప పెట్టాడు. లోపల తెల్లలంగా ఉంది. లంగాకు జాకెట్ కు మధ్య ఉన్న నా బొడ్డు ను చూస్తూ ఉమ్మ్మ్మ్మ్ అన్నాడు మధు. ఇన్నిపనులు చేస్తున్నా తన బాడీ నాకు కనపడ కుండా జాగ్రత్తపడుతున్నాడు. నా చీర విప్పిన తరువాత నా ఒంటి మీద తెల్లటి లంగా, తెల్లటి జాకెట్ ఉన్నాయి. లంగా బాగా బొడ్డు కిందికి కట్టాను. పట్టు జాకెట్ కాబట్టి నిండుగా టైట్ గా ఉంది. నా వాలుజడ పిర్రల దాకా వేలాడుతూ ఉంది పూల జడ వేసారు మల్లె పూల కాలం కాబట్టి మా అమ్మ మల్లెపూల జడ వేసింది. నేను అటు ఇటి తిరిగినప్పుడు నా పిర్రల మీద నాట్యం చేస్తున్న నా వాలు జడను చూస్తూ తన్మయత్వంచెందుతున్నాడు నా మొగుడు. వెనకనుండి నన్ను హత్తుకున్నప్పుడు అతని మగతనం నాకు తగలకుండా జాగ్రత్త పడుతున్నాడు కాని నాకు ఆ స్పర్శ తెలుస్తూనే ఉంది. బాగా ఊరిన చిలగడ దుంపలాగాదాని సైజు నాకు తగులుతూనే ఉంది. అలా తగిలినప్పుడు నాకు ఒళ్లంతా సెగలుకమ్మినట్టైంది. నాజాకెట్ హుక్స్ వెనక ఉన్నాయి. నా జడనుపక్కకు నెట్టాడు. నా జాకెట్ వెనక బాగాకిందికి కట్ చేసి ఉంది నా వీపు సగంకనపడుతూఉంది. మధు నా వీపు మీద ముద్దులే ముద్దులు పెడుతున్నాడు. నాలుకతో వీపును నాకుతున్నాడు. నాకు చక్కిలిగింతలుగా ఉంది అలా నాకుతుంటే. నా వాలు జడ ముందు కు వేసుకున్నాను.

6 Comments

Add a Comment
    1. Hi aruna garu ekkada nunfi

  1. Chaala chakkaga raasaaaru kathanu chalaa bagundhiii

  2. Hi aruna garu ekkada nundi nuvvu vasthava

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *