అమ్మ కొడుకు 388

అలాంటి అందగాడి కౌగిట్లో కరిగిపోవడం కన్నా కావల్సిందేముంది అని అనుకొనేదాన్ని. తొడల మధ్య చేయ్యిపెట్టినిమరడం జాకెట్లో చెయ్యి పెట్టడం మామూలై పోయింది. ఇంక మా ఇంటి విషయానికి వస్తే మా ఇంట్లో మా అమ్మ, మా అన్నయ్య ఇద్దరే ఉండే వాళ్లు. ఎంతో గారాబంగాపెరిగాను. ఇంట్లో అన్నయ్య, అమ్మ, బయట పద్మ దాని అన్నయ్య వీళ్లే నాకు తెలిసిన స్నేహితులు. అలా గడిచింది నా యౌవ్వనం. ఇప్పుడు మరో ప్రాణి నా జీవితంలోకిప్రవేశిస్తున్నాడు ఆయనే మా శ్రీవారు. పచ్చిగా చెప్పాలంటే నా మొగుడు. నా మొగుడు బాగా అందంగా నే ఉంటాడు కానిపద్మ అన్నయ్య సుధా కన్నా కాదు. సుధా నా మనసులో నిల్చి పోయాడు.

శోభనం రోజు రానే వచ్చింది. నేను బెడ్ మీద కూర్చుని ఉన్నాను తెల్లటి పాల నురగలాంటి పట్టు చీర, జాకెట్ వేసుకున్నాను. ఎటూ తీసెయ్యాలి కాబట్టి మెడలో మంగలసూత్రం దానికి తోడు ఒక గొలుసు వేసుకున్నాను. మా ఆయన కోసం ఎదురుచూస్తున్నాను. అప్పటికే పొద్దుపోయింది. శోభనానికి ముందుజరిగే తంతు చాలా సేపు పట్టింది. మా ఆయన ఇప్పుడె వస్తాను అని బయటకు వెళ్లాడు. సిగరెట్ కోసం అనుకున్నాను. పద్మ లంజతో ఎన్ని సార్లు చెప్పించుకున్నా, ప్రాక్టికల్ గా వచ్చేసరికి శోభనం అంటే కొంచెం వణుకుగానే ఉందిమరి. దానికి తోడు మా అమ్మకూడా “ఆయన ఏమి చేస్తే అది చేయించుకో. వద్దు కాదు ఇప్పుడు కాదు అని అనకు” అని చెప్పింది. మా ఆడ బిడ్డ అదే నండీ మా ఆయన చెల్లెలు “ఏమ్మ వదినమ్మా మా అన్నయ్య కాస్త మెతక. కొంచెం జాగ్రత్త” అని దోరగా నవ్వింది. మా ఆయన వచ్చాడు. నాకు గుండె కొట్టుకోవడం ఎక్కువైంది. చీ ఏమిటది ఏదో పెద్ద పులిని చూచినట్టు అని సర్ది చెప్పుకున్నాను. అప్పటి దాకా తల్లి పక్కలో నే పదుకొనేది. ఈ రోజు కొత్తగా మూడునెలల ముందుపరిచయం అయిన మగాడి పక్కన పడుకోవాలి అనే భావన కొత్తగా ఉంది. మధు వచ్చి నా పక్క్న కూర్చున్నడు. నా వైపు చూసాడు నేను పాల గ్లాస్ అందించాను ఆయన సగం తాగి మిగిలిన సగం నా నోటికి అందించాడు. నేను తాగాను. ఆయనకళ్లలోకి చూసానుప్రశాంతంగా ఉంది ఆయన మొహం. మధునా మొహాన్ని రెండు చేతుల్లోకి తీసుకున్నాడు. నా కళ్లలోకి చూస్తున్నాడు. చిరునవ్వునవ్వాడు. అలా ఆయన కళ్లలోకి చూస్తుంటే ఒక వింత అనుభూతి కలిగింది. ఆయన తన పెద్దలతో నా నుదుటిని సున్నితంగా ముద్దుపెట్టుకున్నాడు. నేను కళ్లు మూసుకున్నాను. తరువాత నా కనురెప్పల మీద ముద్దులుపెట్టుకున్నడు. తరువాత తనపెదాలను నాపెదాల మీదపెట్టీదిమాడు. నా పెద్దలను ముద్దులాడుతున్నాదు. నా కు ఒళ్లంతా కరెంట్ ప్రవహిస్తున్నట్టు జలదరించింది. ఆతమకంలో ఏమి చేస్తున్నానో తెలియడం లేదు.నాకు తెలియకుండానే నా చేతులు ఆయన వీపును చుట్టేసాయి. మధుకూడానా వీపుమీద చేతులు వేసి నన్ను గట్టిగా కౌగలించు కున్నాడు. మీ పెదాలు విడివడటం లేదు.గాఢం గా పెనవేసు కున్నాయి. ఊపిరి భారంగా వస్తూ ఉంది.

“నువ్వు చాలా అందంగాఉంటావు” అన్నాడు నా వీపునిమురుతూ

“ఉమ్మ్మ్” అన్నాను చిరు నవ్వు నవ్వుతూ. మధు నా చేతిని పట్టుకొని అక్కడే ఉన్న నిలువుటద్దం ముందుకు తీసుకొని వెళ్లాడు. నేను ముందు నిల్చుని ఉంటె నా బుజాల మీద చేతులు వేసి నా వెనకనిలబడ్డాడు మధు. నా బుజాలమీద ఉన్న చేతులును అలాగేకిందికి పోనిచ్చి నా చేతులతోపెనవేసాడు. వెనకనుండి నన్ను గట్టిగాహత్తుకున్నట్టు ఉంది. నా మెడ మీద ముద్దులుపెట్టాడు.

“నువ్వుచాలా అందంగా ఉంటావని అమ్మ, చెల్లి చెప్పారు కాని నీ అందాలు తనివిదీర ఇప్పుడె చూస్తున్నను” అన్నాడు మధు. అలా ఒక మగాడు పొగుడుతుంటె మనసు ఆనందంతోనిండి పోయింది. నోట మాట రావడం లేదు. మనసు ఎవో తెలియనిలోకాలకువెళ్లిపోయింది. ఆయన ముద్దులుపెట్టడం ఆపలేదు మెడ మీద చెవి వెనక బుగ్గలమీద ముద్దులుపెడుతున్నాదు. నా కు ఒళ్లంతా జలదరిస్తూఉందితొడల మధ్య ఏదో అవుతూ ఉంది పాంటీ లో తడి గా ఉంది. తల ఎత్తి చూచాను ఆయన కళ్లునా కళ్లు అద్దంలోకలుసుకున్నాయి. “ఇంక చాలండీ. ఎప్పుడూ ఎవరూనన్ను ఇలా నిమరలేదు ముద్దులుపెట్ట లేదు. కొంచెం ఆపండి.నాకేదోగా ఉంది” అన్నాను సిగ్గుతో తల వంచుకొని. “ఏమీ పర్వాలేదు. ఈ రోజు కొత్తగా ఉంటుంది కాని అలవాటు అవుతుంది. ఇంకా కావాలంటావు. ఇదొక అందమైన అనుభవం. ఇది జీవితంలో ఒకేసారి కలిగే అనుభవం. జీవితాంతం గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన అనుభవం” అన్నాడు నా బొడ్డు నిమురుతూ. “సరే” అన్నాను తలాడిస్తూ. “ఈ రోజు ఇన్ని నగలుపెట్టుకున్నావు ఎందుకు” అంటూ నేను పెట్టున్న నెక్లచె, చైన్, గాజులు తీసి పక్కన పెట్టాడు. నేను ఏమీ అనలేదు. అలా చైన్ తీస్తున్నప్పుడు నా నుదిటిన మరల ముద్దులు పెట్టుకున్నాడు. చేవికి వేలాడుతున్న బుట్టలు కూడా తీస్తూ మెడ మీద ముద్దులు మాన లేదు. సున్నితంగా నా చెరి కొరికాడు. ఇస్స్స్ అన్నాను మధురంగా మూలుగుతూ కింది పెదవిని కొరుక్కుంటూ. అమ్మ నాకు చేతి నిండాబంగారు గాజులు మధ్యలో మామూలు గాజులు వేసింది . ఆయన ఓపిగ్గానా గాజులన్నీ నాకు చక్కిలిగింతలు పెడుతూ లాగేసాడు.

6 Comments

Add a Comment
    1. Hi aruna garu ekkada nunfi

  1. Chaala chakkaga raasaaaru kathanu chalaa bagundhiii

  2. Hi aruna garu ekkada nundi nuvvu vasthava

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *