అమ్మ కొడుకు 376

కొడుకు ఏమన్నా అనుకోనీ అని కొడులు పిర్రలు కసా కసా రుద్దింది. చేతిని ముందుకు రానిచ్చి అండర్ వేర్ మీది నుండి కొడుకు మొడ్డను వట్టలను అదుముతూ రుద్దింది. అక్కడి నుండి కొడుకు పిర్రలను పై నుండి కింది దాకా రుద్దింది. ఈ రోజుకు అది చాలు అనుకొంది.
ఒరేయి రాజా బాగా రుద్దాను కానీ ఇంక స్నానం చెయ్యి అని కాళు చేతులు కడుక్కొని బయటకుఇ వచ్చింది.
కొడుకు మొడ్డను తాకిన చేతులను ఎవరూ చూడకుండా ముద్దు పెట్టుకుంది.
అలా వనజకు కొడుకుతో దెంగించుకోవాలనే కోరిక కలిగింది.
అమ్మ చెయ్యి తన మొడ్డ మీద పిర్రల మీద తొడల మీద కదులుతుంటే వనజ కొడుక్కు కూడా ఉంది. కాని అమ్మ తో ఎలా మొదలు పెట్టాలి అని తనలో తానే మధన పడుతున్నాడు.
స్నానం చేసి బయటకు వచ్చాడు.
వనజ కొడుక్కు టిఫిన్ పెట్టింది.
నవీన్ అమ్మ పక్కనే కూర్చున్నాడు
“అమ్మా అమ్మా డాడీ లేదు కదా. ఒంటరిగా ఉండటం కష్టం గా లేదా” అన్నాడు
“నువ్వు ఉన్నావు కదరా” అని యాదాలాపంగా అనేసింది అంతలోనె నాలుక కరుచుకుంది
“ఏముందిరా అలవాటై పోతుంది” అంది
నవీన్ అమ్మ మొహాన్ని తన చేతుల్లోకి తీసుకున్నాడు” అవునమ్మా నేనున్నాను కదా నీకు ఏ లోటూ రాకుండా చూసుకుంటాను” అన్నాడు
వనజ కళ్లలో నీళ్లు తిరిగాయి.
వనజ కూడా తన రెండు చేతులు కొడుకు వీపు చుట్టూ వేసి కొడుకును గట్టిగా వాటెసుకుంది. 5 నిమిషాలు అమ్మ కొడుకు ఒకరి కౌగిట్లో ఒకరు ఉండి పోయారు.
తరువాత ఇద్దరూ మామూలు అయ్యారు. టిఫిన్ చేసారు.

నవీన్ డ్రెస్ చేసుకున్నాడు. కాలేజీ కి వెళ్లడానికి సిద్ధం అయ్యాడు.
” అమ్మా అమ్మా కాలేజీఇకి వెళ్లొస్తా” అన్నాడు అమ్మ ఎదురుగా నిలబడి
అమ్మ కొడుకు మొహం తన చేతుల్లోకి తీసుకొని ముద్దు పెట్టుకొని కొడుకుని గట్టిగా వాటేసుకుంది. అమ్మ బలిసిన సళ్లు కొడుకు గుండెలకు మెత్తగా గుచ్చుకుంటున్నాయి.
ఇదే సందని నవీన్ కూడా అమ్మను గట్టిగా వాటేసుకున్నాడు.
ఒక తీనేజి కుర్రాడి కౌగిట్లో నలిగిపోవడం ఒక అందమైన అనుభూతి లా ఉంది వనజకు.
అమ్మ కొడుకు ఒకరిని చూసి ఒకరు నవ్వుకున్నారు.
“”ఈ పరీక్షలు అయిపోతే తొందరగా జాబ్ లో చేరి ఈ అమ్మను సుఖపెట్టర” అంది వనజ.
“అమ్మా నిన్ను సుఖ పెట్టడానికి జాబ్ లో చేరాలా అమ్మా. వేరే విధంగా సుఖపెట్టలేనా” అన్నాడు కొంటేగా
“చీ ఫో కొంటె వెధవా” అని వాడి పిర్రల మీద కొట్టింది.
నవీన్ నవ్వుకుంటూ వెళ్లాడు.
ఆ రోజు నుండి అమ్మ కొడుకు ఇంకా క్లోజ్ గా మూవ్ అవ సాగారు.

6 Comments

Add a Comment
    1. Hi aruna garu ekkada nunfi

  1. Chaala chakkaga raasaaaru kathanu chalaa bagundhiii

  2. Hi aruna garu ekkada nundi nuvvu vasthava

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *