అమ్మ కొడుకు 388

ఇప్పుడునా వీపు ఆయనకు స్పష్టంగా కనపడుతూ ఉంది. నా జాకెట్బటన్స్ ఒకటి వెంబడిఒకటి విప్పుతున్నాడు. ఆయన అలా నా జాకెట్ విప్పుతుంటే నాకు ఎంతో సిగ్గుగా ఉంది. కళ్లు గబుక్కున మూసుకున్నాను. “అదుగోకళ్లు మూస్తున్నావు. ఎందుకమ్మా సిగ్గు. హాయిగా ఎంజాయి చెయ్యి. ఇక్కడ మనం ఇద్దరమేగా” అన్నాడు మధు నా జాకెట్ హుక్స్ విప్పడం పూర్తిచేసి. జాకెట్ రెండు పాయలుగా విడి పోయింది. జాకెట్ లో గుండా నా చంకల గుండా చేతులు ముందుకు పోనిచ్చాడు ఇంకేముంది మామిడి పళ్ల లాంటి సాళ్లు రెండు చేతులకూ చిక్కాయి. నాకు ఒళ్లంతా ఝల్లు మంది. ఆచాదన లేకుండా ఉన్న నా వీపు మీద ముద్దులు పెడుతుంటే నేను ఊపిరిభారంగా వదులుతున్నాను. సన్నగా మూలుగుతున్నాను ఆనందంతో. నా చేతులుపైకి ఎత్తమని నా జాకెట్ పై నుండిలాగేసాడు. నా మొగుడు నా జాకెట్ విప్పడం నాకు ఎదురుగుండా అద్దంలోకనపడుతుంటె ఒళ్లంతా exciting గా ఉంది. నేను జాకెట్ విప్పడం కోసం నా చేతులు పైకి ఎత్తినప్పుడు నా మొగుడు చుప్[చుప్చుప్మంటూ నా చంకల్లో ముద్దులు పెట్టాడు చీ పాడు ఏంటమ్మా ఈయన అనుకున్నాను కాని వద్దనలేదు. కాసేపునా రెండు చంకలునాకిన నా ముద్దుల మొగుడు నా బుజాలను నిమురు తున్నాడు ఇంక మిగిలింది తెల్లటి బ్రా మాత్రమే. నాబుజాల మీది నుండి ఒంగి నా తెల్లటిబ్రా లో ఉన్న నా సళ్లను చూస్తున్నాడు నా తుంటరి మొగుడు. నాకు సిగ్గేసి నా రెందుచేతులతో నా సళ్ల మీద ఉన్న బ్రా కప్స్ ను మూసుకున్నాను.నా మొగుడు నా చేతులమీద తన చేతులు వేసినా సళ్లను అదిమాడు. నా సళ్లను అలా అదుముతూనే నా మెడ మీద ముద్దులు పెట్టడం మానలేదు.కాని నాకు ఒక సందేహం. నా వెనకనిలబడ్డా నా చేతులు పట్టుకున్నా, నా మెడ మీద ముద్దులు పెడుతున్నా, మా ఆయన మొడ్డ మాత్రం నాకు పిర్రలకు తగలడం లేదు. అలా తగలకుండా జాగ్రత్త పడుతున్నాడా లేక అసలు మా ఆయనకు మొడ్డ లేదా అనుకున్నాన్. నా ఊహకు నాకే నవ్వొచ్చింది. ఇంతలో నా మొగుడు నా చేతులనుపట్టుకొని కిందికి జరిపాడు. నేనుఏమీ అనలేదు.ఇంకా సేపు తరువాత ఎటూచపాటీ పిండి పిసికినట్టు పిసుకుతాడు కదా అనుకున్నాను. మా ఆయన నా సళ్లను నా బ్రా మీదినుండి నిమురుతుంటె నాకు ఒళ్లంతా హాయిగా ఉంది. నా సళ్ల ముచికలు గట్టిగా అవుతున్నాయి. మా ఆయన నా చెవిలో”సిగ్గెందుకే చిన్నదానా. ఇది మన ఇద్దరికోసమే హాయిగాఎంజాయి చెయ్యి” అన్నాడు. “సిగ్గుతో చెప్పలేక పోతున్నానుకాని లేకపోతే నేను ఎంజాయి చెయ్యకపోవడం ఏమిటి ఈ రోజు కోసం ఎన్నాళ్ల నుండి కాచుక్కొర్చున్నాను” అనుకున్నానుమనసులో. నా మొగుడు నా బుజం మీది నుండి నా సళ్ల వంక తొంగి చూస్తూ నా సళ్ల మధ్య ఉన్న cleavage లోకి చూస్తున్నాడు. “అలా చూడకపోతే బ్రా విప్పకూడదూ” అనుకున్నాను మనసులో ఇదంతా నేను అద్దంలో నుండి చూస్తూనా మొగుడు పడే అవస్తకు నవ్వుకుంటున్నాను. నామొగుడు సళ్ల మీది నుండి తన చేతులు నా నడుము మీదికి తెచ్చాడు.నడుము మీది మదతలను పిసుకుతున్నాడు. నాకు సమ్మగా ఉంది. నాకు లంగా చీర పద్మ కట్టింది. అలా కడుతూ లంగానుబొడ్డు పైకి కట్టింది. అదేమిటే అంత పైకి ఎందుకు కడుతున్నావు అన్నాను. “ఉండవే నీ మొగుడికి అంత సులభంగా నీ బొడ్డు చూపిస్తామా చెప్పు. కాస్త అవస్తపడాలి” అంది నవ్వుతూ. నిజంగా నా బొడ్డు చూడ్డానికి అవస్త పడుతున్నాడు. కాని లంగా బొడ్డు పై కి ఉండటం వల్ల కనపడటం లేదు. తనచేతిని నా పొట్ట మీద పెట్టి రుద్దుతున్నాడు. నా పొత్తి కడుపు మీద రుద్దుతుంటే నాకు నరాలు జివ్వుమన్నాయి. (పొట్టకు, పూకుకు మధ్య ఉండె బాగాన్ని పొత్తి కడుపు అంటారు. అక్కడ మగాడు చేత్తో సుతారంగానిమురుతుంటె స్వర్గం బెత్తెడు దూరంలో ఉంటుంది). అలా నిమురుతూ లంగా బొందుకోసం వెతుకుతున్నాడు. నాకు ఇంక అయ్యో పాపం అనిపించింది. నేను చేతులు పైకి ఎత్తి లంగా కూన్న హుక్స్ ఊడ దీసాను. ఉమ్మ్మ్మ్ good girl అన్నాడు మా ఆయన. నా పిర్రల మీదుగా నా లంగా కింద పడింది. దానిని కాలితో తన్నేసాను. ఇప్పుడు నేను నా పాంటీ తో నిలబడి ఉన్నాను అద్దంలో చూసుకున్నాను. పాంటీలో నుండి ఉబ్బెత్తుగా ఉన్న నా పూకు కనపడుతూ ఉంది. నా పూకు బాగా కొవ్వు పట్టి ఎత్తుగా ఉంటుంది. మా ఆయన ఒంగి నా బొడ్డు వంక చూస్తున్నాడు. నాబొద్దులో వేలు పెట్టి తిప్పుతున్నాడు నేనునా చేతులు వెనక్కు పెట్టి ఆయన మెడ చుట్టూ నా చేతులు వేసి నా తల ఆయన బుజాలకు ఆనించాను. నా బొడ్డు చూడగానేనా మొగుడికి మొడ్డ బాగాలేచినట్టుంది. ఇప్పుడు నా పిర్రలకు తగులుతున్నట్టు sensation కలిగింది. అమ్మయ్య మా ఆయనకూ మొడ్డ ఉంది అని నవ్వుకున్నాను. మధు నా పొట్ట మీద బొడ్డు మీద పూకు పైన నిమురుతున్నాడు. మెడ మీద ముద్దులే ముద్దులు. ఆపకుండా పెడుతున్నాడు. పైన ముద్దులు కింద రుద్దుడు. పాంటీలో నా పూకులో రసం ఊరుడు simultaneous గా జరుగుతున్నాయి కాని నేను వేసుకున్న పాంటీ కొంచెం లావు కాబట్టినా పూకు రసం కారడం కనపడటం లేదు మా ఆయన తన చేతులతోనా తొడలమీద పూకు మీద రుద్దటం మొదలెట్టాడు. మా ఆయన నా తొడలు పూకు నిమరడం అద్దంలో చూస్తుంటే నాకు ఆగటం లేదు. ఆయనను బెడ్ మీదికి తోసి పైకి ఎక్కుదామన్నంత కోరిక కలిగింది. ఆడ పిల్లనుకాబట్టి తమాయించుకున్నాను. పాపం మా ఆయనకు కూడా అలాల్గే ఉన్నట్తుంది. లేక పోతే బందర్ లడ్డూలాంటి పెళ్లాం బట్టలు లేకుండ, అందమైన బ్రాతో, ముద్దులొలికే పాంటీతోముందు నిలబడి ఉంటే ఎవరికి ఆగుతుంది చెప్పంది. కొంపదీసి ఇక్కడె కార్చుకోడు కదా అనుకున్నాను. అసలు ఈ మానవుడు బట్టలన్నీ విప్పేసికూడా తన మొడ్డను నాకు చూపించకుండా manage చేస్తున్నడంటె great అనుకున్నాను. మరొకడైతే నా పాంటీని, బ్రాను చించి అవతలపారేసి, కిందపడేసి పైన ఎక్కి కుమ్మేసేవాడు. నా మొగుడికి ఆ మాత్రం సహనం, ఉందంటె great అనుకున్నాను ఇంతలో నా మొగుడు నా బ్రా హుక్ ఊడదీసాడు. అయ్య బాబోయి నా సళ్లు చూసేస్తున్నాడు అనుకుంటూకళ్లు గట్టిగా మూసుకున్నాను మా ఆయన మాత్రం నా బ్రా కప్పులు సళ్ల మీది నుండి తీసాడు. నా బ్రా ఆయన చేతిలోకి వచ్చింది. నా సళ్ల మీద పద్మ చేతులు తప్ప వేరే వాళ్ల చేఉలు పడలేదు. అందువల్ల బాగా stiff గానే ఉన్నాయి. నా మొగుడుముందుకుఒంగి నా చెవిలో “ఉమ్మ్ నీ సళ్లు చాలా అందంగా ఉన్నాయి” అన్నాడు.ఆనందంతో పొంగిపోయాను. ఆ పొగడ్తతో నా సళ్లు కూడా పొంగాయి. నా సళ్ల మీద అరి చేతులు బోర్లించి అదిమాడు. ఎక్కడో సినిమా లో డైలాగ్ ఉంది. వరందాలో స్విచ్ వేస్తే లోపల లైట్ వెలిగింది అని అలాగే పైన సళ్లు పిసుకుతుంటే కిండ పూకులో రసం కారుతూ ఉంది. మా ఆయన నా సళ్లుపిసకడం అద్దంలో క్లియర్ గా కనపడుతూ ఉంది. ఇంక నా ఒంటి మీద తెల్లతి పాంటీ మాత్రం ఉంది. ఇంక నేను నిలబడలేక పోతున్నాను. హాయిగా వెల్లకిలా పడుకొని ఎంజాయి చెయ్యాలనిపిస్తూ ఉంది ఈ మహానుభావుడు నిలబెట్టె అన్నిపనులూచేస్తున్నాడు ఏమిటో అనుకున్నాను. ఆయన వైపుకు తిరిగి ఆయనను గట్టిగా వాటేసుకోవాలనుకున్నాను. స్లోగా వెనక్కు తిరగబోయాను. “ఆ ఆగు అప్పుడెనా. నీ ఒంటి మీద ఇంకా ఒక ముక్క మిగిలి ఉంది కదా” అన్నాడు నన్ను వారిస్తూ. “ఏంట్రా మగడా ఈ నిలువు జీతం. తొందరగా అది కూడా తీసెయ్య కూడదా” అనుకున్నాను. అనుకున్నానే కాని ఆ ఊహ చాలా విచిత్రంగా ఉంది.అంటే నా మొగుడు నా పాంటీని విప్పేస్తాడన్న మాట. నా పూకును చూస్తాడన్న మాట. కింది ఒంగి నా పాంటీ వైపు చూసుకున్నాను ఇంకొంచెం సేపట్లో ఇది కూడా ఉండదు అనుకునాను. ఎన్నాళ్ల నుండొ మగాడి కంట పడకుండా దాచిపెట్టుకున్న బంగారం నా మొగుడి కంట పడబోతోంది. ఇంతలో నా మొగుడు నా తొడలు పిర్రలు నిమురుతున్నాడు. నా పాంటీ నా సగం పిర్రలను కప్పుతూఉంది ఆ పాంటీ లైన్ తదుముతున్నాడు.

6 Comments

Add a Comment
    1. Hi aruna garu ekkada nunfi

  1. Chaala chakkaga raasaaaru kathanu chalaa bagundhiii

  2. Hi aruna garu ekkada nundi nuvvu vasthava

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *