అమ్మ కొడుకు ప్రేమ -11, 12 and 13 40

ఇంకా అలాగ రోజు ఏదో పని మీద బయటకి వెళ్ళడం గోపి ఇంటికి వెళ్ళి మాట్లాడుతూ ఉన్నాం అలాగ 6 years గడిచాయి పెళ్లి గురించి వచ్చి నప్పుడు ఏదో ఒక్కటి చెప్పే దానిని లే
ఒక్క రోజు సడెన్ గా మా డాడీ హార్ట్ ఎటాక్ తో పోయారు
మొత్తం ఇల్లు అంత collapse అయ్యింది నాకు మాత్రం చాలా బాధ వేసింది ఎందుకు అంటే నన్ను మా నాన్నే సపోర్ట్ చేస్తారు
ఇంకా ఒక్క year అయ్యింది మా అత్త వళ్ళు ఇంటికి వచ్చారు
అమ్మ:వెంటనే రెఢీ అవ్వవే నీకు పెళ్లి చూపులు
నేను:సర్లే ఏమిటి అసలు నన్ను అదిగవా
అమ్మ:అది కదే
ఇంకా ఏదో రెఢీ అయ్యి వచ్చాను వాడు మా బావను చూసాను వాడు ఏదో ఊర పంది లాగా ఉన్నాడు
ఇంకా ఎలాగో తప్పించుకున్నా
మరుసటి రోజు ఏదో ఒక్కటి లాగా వెళ్లి బాగా గోపి మీద
ఎక్కేసాను ఇంకా వాడి ఇంట్లో ఎవ్వరూ లేరు
ఇంకా అడ్డు అదుపు లేకుండా చేసాము సాయంత్రం ఇంటికి వెళ్ళి పోయా

కొన్ని రోజులు అయ్యింది మా అమ్మ పెళ్లి గురించి ఒప్పించాలి అని చూస్తూ ఉన్నది కానీ అమ్మ ఒప్పుకోవడం లేదు
అమ్మ;ఏమిటే నీకు అసలు పెళ్లి ఇష్టం లేదా చెప్పు
నేను:అవును అమ్మ ఆ పంది నీ చేసుకోవడం నాకు ఇష్టం లేదు
అమ్మ:అది కదే నాకు వాళ్ళకి చాలా ఆస్తి ఉన్నది నువ్వు సుఖం గా ఉంటావు అని నా ఉద్దేశం
నేను:హా ఇప్పుడు సుఖం గా లేన ఏమిటి
అమ్మ:అది కాదు ఇప్పుడు నీకు

1 Comment

Add a Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *