అమ్మ కొడుకు ప్రేమ -11, 12 and 13 53

ఇంకా గోపి అలాగ బెల్ కొట్టారు వెంటనే తలుపు తెరుచుకొని
వాడి అక్క వచ్చింది
మా ఇద్దరినీ లోపలికి తీసుకొని వెళ్ళింది నన్ను ఒక్క సోఫా లో
కూర్చో పెట్టింది
నేను ఆ ఇంటిని చూస్తూ ఉంది పోయాను ఆ ఇల్లు అంత బాగుంది
నా కోసం ఒక్క ప్లేట్ రక రకాలు పిండి వంటలు తీసుకొని ఇచ్చింది వాళ్ళ పని మనిషి
ఇంకా వాడి అక్క నా పక్కన కూర్చుంది
నేను:చెప్పండి మీరు నన్ను ఏమి అడుగుతారు
వాడి అక్క: మీరు అని దూరం పెట్టకు అమ్మాయి నా పేరు
రమ్య
నేను:సర్లే రమ్య
రమ్య:ఏదో అనుకున్న కానీ మా వాడికి కూరెక్ట్ జోడీ అన్నట్లు మీరు ఏ ఇట్లు చెప్పు
నేను:నాకు చిర్రు ఎత్తుకొని వచ్చింది ఏదీ అయితే ఏమిటి నాకు మీ వాడు నచ్చాడు మీ వాడికి నేను ఇష్టం ఇంకా ఈ కులాలు జాతకాలు ఏమిటి
రమ్య:అది కాదు అమ్మ అయిన పెళ్ళి కీ ఇద్దరి కుటుంబాలు ఒప్పుకోవాలి కదా అందుకు అడిగాను సారి
నేను:సర్లే మేము xxxx అది
రమ్య:హూ సరే మేము కూడా ఇంకా మా వైపు ఏమి objectin ఉండదు లే ఇంకా పెళ్లికి నేనే మా అయన ఉంటాము లే
నేను:మీ అమ్మ నాన్న
రమ్య:మా ఊహా తెలిసినప్పుడు పోయారు
నేను:సరే రమ్య నేను వెళ్లి వస్తాను చాలా లేట్ అయ్యింది
రమ్య:సర్లే
అని తను నన్ను గుమ్మం వరకు దింపింది నేను ఇంటికి వెళ్ళాను
ఇంటి దగ్గర అమ్మ ఏమో వెయిట్ చేస్తూ ఉన్నది
అమ్మ:ఏమిటే ఇంత లేట్ అయ్యింది ఎక్కడికి వీళ్ళవు
నేను:లాస్ట్ day కదా ఇంకా ఏమి ఉన్నది అందుకే లేట్ అయ్యింది లే
నాన్న:పోని లేవే ఏదో లాస్ట్ రోజు అని అందరినీ కలిసి ఉంటుంది లే
నేను:థాంక్స్ నాన్న

2 Comments

Add a Comment
  1. స్టోరీ బాగుంది.. నాకు కూడా మీ అమ్మను దెంగాలని ఉంది

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *