అమ్మ కొడుకు ప్రేమ -11, 12 and 13 53

నేను:ఇప్పుడు ఏమిటి enkar ఎలాగో 2 డేస్ లో మన exams కంప్లీట్ అవుతాయి లే
గోపి:హా ఇంకా నీ చదువు కూడా పూర్తి అయిపోతే నువ్వు వెళ్లి పోతావు
నేను:అవును రా ఒక్క పని చేద్దాం
గోపి:ఏమిటి అది
నేను:నీకు ఎవరు అయిన అక్క కానీ చెల్లి కానీ ఉన్నారా
గోపి:హా ఒక్క అక్క ఉన్నది ఏ
నేను:నీ తోనే ఉంటు ఉన్నదా లేదా పెళ్లి అయ్యిందా
గోపి:పెళ్లి అయ్యింది మా బావ ఏమో తనతో పాటు ఉంది
చవుకో మని అన్నాడు చెప్పు దేనికి
నేను:చెప్తాను లేరా నీ అక్కకి తెలుసా
గోపి:హా కానీ నువ్వు ఆక్సెప్ట్ చేశావు అని తెలియదు లే
నేను:మీ బావ ఏప్పుడు ఎప్పుడు పనికి వెళ్తాడు
గోపి:మా బావ ఏమో వేరే స్టేట్ లో పని చేస్తాడు లే నేను అక్క నా మేనల్లుడు ఉంటాడు లే
నేను:సర్లే ఇప్పుడు చెప్పింది విను నేను ఏదో ఫ్రెండ్స్ నీ కలవాలి అని ఏదో ఒక్కటి చెప్పి నీ ఇంటికి వస్తాను మీ అక్క
మనకి సపోర్ట్ అని నువ్వు చెప్పావు
అలాగ ఇద్దరం కలుసుకుందామని లే అని చెప్పను
గోపి:నువ్వు నిజం గా స్మార్ట్ నువ్వు అసలు law చదవవలసింది అనవసరం గా డిగ్రీ చేస్తున్నావు
నేను:నవ్వుతూ పెళ్లి తర్వతా నువ్వు చేయించు లే
గోపి:సర్లే ఇంకా వెళ్దాం నీ ఇంట్లో అరుస్తాడి మీ అమ్మ
నేను:అవును లే
అని వెళ్లి నా ఇంటికి వెళ్ళి పోయాను ఇంకా బట్టలు విప్పేసి స్నానం చేసి చదవడం మొదలు పెట్టాను
ఇంకా ఆ రెండు రోజులు ఎగ్జామ్స్ లో గదిచి పోయాయి
లక్ష్మి ఏమో లాస్ట్ exams రోజు తన husband నీ పరిచయం చేసింది ఇంకా వాళ్ళకి లేట్ అవుతుంది అని వెళ్లి పోయారు నేను ఏమో గోపి కోసం వెయిట్ చేస్తున్న
కాసేపటికి గోపి వచ్చాడు
నేను:ఇప్పటికీ అయ్యిందా బాబు నీ exam
గోపి:అయ్యింది లే అంజలి పద మా ఇంటికి వెళ్దాం అక్కని పరిచయం చేస్తాను
నేను:పద ప్రేమిస్తా అంటే ఏ అక్క సపోర్ట్ చేసే అక్కని నేను చూస్తాను

ఇంకా అలాగ కబుర్లు చెప్పుకుంటూ వల్ల ఇంటికి వెళ్ళాను అది చాలా పెద్ద ఇల్లు
నేను:ఏమిటి రా ఇంత పెద్ద ఇల్లు
గోపి:ఇది కేవలం సంపుల్ ఏ మా ఉరి లో ఇల్లు చూస్తే నువ్వు తట్టుకోలేవు
నేను:సరే బెల్ కొట్ట రా

2 Comments

Add a Comment
  1. స్టోరీ బాగుంది.. నాకు కూడా మీ అమ్మను దెంగాలని ఉంది

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *