అమ్మ కొడుకు ప్రేమ -11, 12 and 13 40

నేను:కొంచం ఈ గొడవ చల్ల పడలి లే తర్వతా చూద్దాం లే
గోపి:సర్లే
ఇంకా మేము లంచ్ ముగించి వాడు క్లాస్ కి వెళ్లి పోయాడు నేను కూడా చదువు లో పడిపోయా
కాలేజ్ అయ్యింది ఇంకా వెంటనే ఇంటికి వెళ్ళి స్నానం చేసి
కూర్చొని ఉన్న అమ్మ వచ్చింది
నేను:ఏమిటి అమ్మ ఈ రోజు కావ్య రాలేదు
అమ్మ:ఏమి లేదే ఏదో పూజ ఉంటే వళ్ళు వెళ్ళారు ఇంకో 2 days వరకు రారు
నేను:సర్లే నా ఫ్రెండ్ ఇంటికి వెళ్ళి వస్తాను
అమ్మ:సర్లే వాళ్ళ నంబర్ ఇవ్వు
నేను:సర్లే అని నంబర్ రాసి ఇచ్చాను

ఇంకా నేను వెంటనే నా గంగ్ లో ఫస్ట్ ఫ్రెండ్ లక్ష్మి దగ్గరకి వెళ్ళాను తలుపు తేసి చూసాను
ఈ రోజు నోట్స్ పట్టుకొని
తలుపు తీసి చూసాను
లక్ష్మి తలుపు తీసింది
లక్ష్మి:లోపలికి రావే
నేను:సర్లే అని లోపలికి వెళ్ళాను
ఇంకా నన్ను తన రూం కీ తెసుకోనీ వెళ్ళింది వెంటనే డోర్ వేసింది
నేను ఒక్క కుర్చీ లో కూర్చొని ఉన్న
లక్ష్మి:బలే ఎస్కేప్ అయ్యావు కదే గ్రేట్ ఎస్కేప్
నేను:అంత లేదే సారీ ఏ నేను ఉండలేదు అక్కడ
లక్ష్మి:హ్మ్మ్ ఏమి చేస్తాం రాసి పేట్టి ఉండాలి సర్లే వే exams రాయడానికి ఒకే అని అన్నారు
నాకు తెలిసి నా పెళ్లి కి మంతనాలు చేస్తూ ఉంటారు లే
నేను:సర్లే వే ఎవరు ఆ lucky fellow
Lakshmi: నా బావ లే వల్లే చదువు పూర్తి అయిన తర్వాత చేద్దాం అని అన్నారు కానీ నేను చేసిన పనికి ఇలాగే అయ్యింది
నేను:సర్లే వే
లక్ష్మి:సర్లే వే ఇంకా వేరే వాళ్ళ దగ్గరకి వెళ్ళకు చాలా బీపీ మీద ఉన్నారు
నేను:సర్లే వే పెళ్లికి పిలుస్తావ లేదా
లక్ష్మి:సర్లే వే కార్డ్ నీ ఇంటికి పంపేసాను లే
ఇంకా అక్కడి నుంచి ఇంటికి వచ్చేసాను అలాగ రెండు నెలలు గడిచాయి లక్ష్మి కి పెళ్లి అయ్యింది నా ఫ్యామిలీ అందరూ వెళ్ళాం

1 Comment

Add a Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *