అమ్మ కొడుకు ప్రేమ -11, 12 and 13 40

నేను కూడా నా ఫ్రెండ్స్ దగ్గరకి వెళ్లి ఏ ఎవడు లేదే నా ఊహా
సర్లే లేట్ అయ్యింది వెళ్లి వస్తాను అని అక్కడి నుంచి ఇంటికి వెళ్ళాను
ఇంకా స్నానం చేసి బట్టలు మార్చుకొని వంటగది లోకి వెళ్ళాను
కావ్య కూడా వచ్చింది
నేను:రా కావ్య అని సోఫా లో కూర్చోపెట్టి స్నాక్స్ ఇచ్చాను
కావ్య:ఏమిటి అక్క ఈ రోజు లేట్ అయ్యింది
నేను:ఏమి లేదు రా కొంచం పని ఉంది అందుకే లేట్ అయ్యింది సర్లే హోం వర్క్ తీసుకొని రా చేద్దాం
కావ్య:నేనే చేసేసా అక్క
నేను:గుడ్ గర్ల్ సర్లే ఆడుకుందాం లే
కావ్య:సర్లే అక్క

అని అన్నది ఇంకా రాత్రి వరకు నేను కావ్య అడుకోని పంపేసాను
ఇంకా అమ్మ నేను నాన్న డిన్నర్ చేసి నిద్ర పోయాం
మరుసటి రోజు ఉదయం లేచి టిఫిన్ చేసి లంచ్ పట్టుకొని కాలేజ్ కీ వెళ్ళాను
నా ప్లేస్ లో కూర్చొని ఉన్న ఏమిటి అబ్బా నా ఫ్రెండ్స్ ఎవరు రాలేదు ఏమి అయ్యి ఉంటుంది అని ఆలోచిస్తూ ఉన్న ఇంత లో క్లాస్ మొదలు అయ్యింది నేను క్లాస్ వినడం లో మునిగి పోయాను
అలాగ లంచ్ టైం వరకు అలాగే గడిచింది లంచ్ టైం లో గోపి వచ్చాడు
నేను:రా రా గోపి నీ తో అయిన లంచ్ చేస్తున్న
గోపి:హా అంజలి నీతో కలిసి ఫస్ట్ టైం లే
నేను:సర్లే కానీ నా ఫ్రెండ్స్ ఏరి ఎవ్వరూ కనిపించడం లేదు
గోపి:నిన్న ప్రిన్సిపల్ కి రెడ్ హ్యాండెడ్ గా దొరికారు లే
నేను:ఏమి అంటున్నావు రా బాబు
గోపి:నువ్వు వెళ్లి పోయావు నేను కూడా వెళ్దాం అని చూసాను
అప్పుడే ప్రిన్సిపల్ ఇంకా మన కాలేజ్ క్రికెట్ coach వచ్చారు
నేను:ఎందుకు వచ్చారు అంటావు
గోపి:ఏమి లేదు ఇంకా కొన్ని రోజులలో జిల్లా match ఉన్నది కదా దానికి practice ఫీల్డ్ కోసం అయ్యి ఉంటుంది లే
నేను:అప్పుడు అయితే నా పేరు కూడా చెప్పి ఉంతరే
గోపి:చెప్పారు కానీ అయిన నమ్మలేదు లే అప్పటికి అప్పుడు
ఆఫీస్ కి తీసుకొని వెళ్ళడం పేరెంట్స్ నీ పిలవడం వెంటనే జరిగిపోయాయి లే
నేను:సర్లే నాకు తెలిసి వళ్ళు కాలేజ్ కి రారు లే
గోపి:అవును చూడు నెల లో పెళ్లి చేసి పంపిస్తారు లే
నేను:సర్లే రా
గోపి: నీకు స్మోకింగ్ చేయాలి అని పిస్తే ఒక్క ప్లేస్ కీ తీసుకొని
వెళ్తాను లే

1 Comment

Add a Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *