అమ్మ కొడుకు ప్రేమ -11, 12 and 13 40

ఇంకా క్లాస్ లో అందరూ బ్రేక్ నుంచి వచ్చేశారు క్లాస్ మొదలు అయ్యింది
నా పక్కన అమ్మాయి పేరు లావణ్య
లావణ్య: ఎవరే వాడు నీ తో అంత చనువు గా మాట్లాడరు
నేను: అది ఏమి లేదే పాపం జూనియర్ 2nd మాథ్స్ notes కావాలి అని అడిగాడు
లావణ్య:ఏ కొంచం జాగర్త వాడితో
నేను:లైట్ ఏ అంత లేదు లే
అలాగ కాలేజ్ అయ్యింది నేను నా ఫ్రెండ్స్ కీ బై చెప్పి ఇంటికి
వెళ్లి పోయాను
ఇంకా ఇంట్లో నా పాత సెకండ్ year నోట్స్ నీ వెతికి బాగ్ లో పెట్టేసి ఉన్న
అమ్మకి వంట లో సహాయం చేయడం ఇంకా కావ్య కి హోం వర్క లో హెల్ప్ చేయడంతో ఆ రోజు గడిచి పోయింది

మరుసటి రోజు కాలేజ్ బ్రేక్ లో గోపి వచ్చాడు
నేను:రా గోపి ఇదిగో మాథ్స్ నోట్స్ అని ఇచ్చాను
గోపి:థాంక్స్ అంజలి నువ్వు చాలా హెల్ప్ చేశావు
నేను:పర్వాలేదు లే
గోపి:సర్లే బై నేను వెళ్ళాలి
నేను:సర్లే వేళ్ళు
అలాగ గోపి వెళ్లి పోయాడు కాలేజ్ పూర్తి అయ్యింది నా ఫ్రెండ్స్ ఏమో దమ్మ కొట్టడానికి రమ్మని అన్నారు నేను వెళ్ళాను
వళ్ళు కొడుతూ ఉన్నారు నేను కూడా ఒక్కటి తాగుతూ ఉన్న
ఎవడో చూస్తూ ఉన్నాడు అని పినిచింది
ఏ అగందే ఎవడో చూస్తూ ఉన్నాడు నేను వెళ్లి చూసి వస్తాను అని ఆ cigerate ఆర్పేసి పడేసాను
మెల్లిగా వాడి వైపు వెళ్ళాను చూస్తే షాక్ వాడు గోపి
నేను:ఏమిటి గోపి ఇక్కడ ఏమి పని నీకు
గోపి:మీరు స్మోకింగ్ చేస్తారా
నేను:అవును ఎవడికి అయిన చెపితే అయిపోయ్యావు
గోపి:సర్లే అంజలి
నేను:సైలెంట్ గా వెళ్లి పో రా వళ్ళు చూశారు అంటే నీ పని మటాష్
గోపి:సరే
అని తుర్రు మని వెళ్లి పోయాడు

1 Comment

Add a Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *