అమ్మ కొడుకు ప్రేమ -11, 12 and 13 40

శిరీష నీ చదివించడం తనతో ఆడుకోవడం ఇలాగ one year
గడిచింది ఇంకా డిగ్రీ ఫైనల్ year లోకి వచ్చాను ఇంకా నేను
చదువు లో పూర్తి గా మునిగి పోయాను

ఒక రోజు కాలేజ్ లో ఉన్న అసలు ఏమిటి లైఫ్ చాలా బోర్
కొడుతుంది
సర్లే అని క్లాస్ లో నా ఫ్రెండ్స్ అందరికీ లవర్స్ ఉన్నారు సర్లే దానికి కూడా ప్రాప్తం ఉండాలి కదా
Class అయ్యింది బ్రేక్ ఇచ్చారు అందరూ ఎవరి పనిలో వళ్ళు మునిగి పోయారు
సర్లే అని నేను క్లాస్ లో ఉన్న అప్పుడే ఒకడు నేను కూర్చొని ఉన్న బెంచ్ దగ్గరకి వచ్చాడు
నేను:ఏమి కావాలి
వాడు:hii నా పేరు గోపి నేను మీ జూనియర్
నేను:hii గోపి ఏ year
గోపి:2nd year physics నాకు కొంచం maths notes kavali
నేను:సర్లే నా దగ్గర ఉండాలి అనుకుంటా సర్లే ఉంటే రేపు ఇస్తాను లే
గోపి:సర్లే your good name please
నేను:అంజలి నువ్వు ఏమిటి అక్క అలాగ పిలవవ ఏమిటి
గోపి:మిమ్మలిని అలాగ పిలవాలి అంటే ఏదో ఆంటీ లాగా అనిపిస్తుంది అని పిలవడం లేదు లే
నేను:సర్లే క్లాస్ కీ వేళ్ళు బ్రేక్ కూడా అవ్వవస్తుంది లే
గోపి:హా సర్లే బై అంజలి
నేను:బై గోపి
ఇప్పుడు నేను గోపి అని అన్నాను కదా వడే నీ నాన్న
నేను:రేయ్ అఖిల్ వింటు ఉన్నావా లేదా
అఖిల్:హా చాలా ఇంటేస్తింగ్ గా ఉన్నది అమ్మ కంటిన్యూ
హ్మ్మ్ సర్లే నేను ఇంకా కథ కంటిన్యూ చేస్తున్న

1 Comment

Add a Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *