అమ్మ కొడుకు ప్రేమ -10 113

నేను:రండి నాన్న ఎలాగ ఉన్నది కొత్త ఆఫీస్
నాన్న:ఏమి ఉంటుంది కానీ చాలా మందికి వేషాలు ఎక్కవ లే
నేను:మీరు వచ్చేశారు కదా కంట్రోల్ అవుతారు లే
నాన్న:నవ్వుతూ నేను అంత స్ట్రిక్ట్ ఆ ఏమిటి
నేను:అవును అమ్మ కూడా మీతో మాట్లాడటానికి చాలా భయపడుతూ ఉంటుంది కదా
నాన్న:సర్లే ఇవి ఎప్పుడు ఉంటాయి లే కానీ భోజనం పెట్టు అమ్మ
ఇంకా నేను నాన్న నవ్వుకుంటూ భోజనం చేసి వెళ్లి పోయారు
నేను కూడా మంచి గా నాన్న వెళ్లి పోయారు అని నేను నిద్ర పోయాను
ఎప్పుడో సాయంత్రం లేచాను ఇంకా నేను జుట్టు
జుట్టు దువ్వుకుంటూ జడ వేసుకున్న
ఇంకా అమ్మ కోసం చూసాను అమ్మ ఏమో పక్కింటి ఆంటీ తో మాట్లాడుతూ ఉన్నది ఆవిడతో పాటుగా వల్ల పాప కూడా ఉన్నది
అమ్మ:రావే ఇదిగో మన పక్కింటి ఆంటీ పొద్దున కలుసుకున్నాం కదా
నేను:హా ఆంటీ నా పేరు అంజలి ఎవరు ఈ పిల్ల
ఆంటీ:మా పాప శిరీష 3rd క్లాస్ చదువుతూ ఉన్నది లే
నేను:hii శిరీష
శిరీష:hello అక్క
ఇంకా నేను శిరీష కలిసి అడుకున్నం రాత్రి వరకు ఇంకా dinner టైం అయ్యింది మేము మా ఇంటికి వెళ్ళి పోయాం నాన్న ఏమో మా గురించి వెయిటింగ్ చేస్తూ ఉన్నారు
కాసేపు తర్వతా ముగ్గురం కలిసి భోజనం చేసి నిద్ర పోయాం
మరుస్తాటి రోజు అమ్మ కి సహాయం చేయాలి అని
ఉదయం లేచి అన్ని పనులు ముగించి స్నానం చేయడానికి వెళ్ళాను స్నానం పూర్తి చేసుకొని మంచిగా బట్టలు వేసుకొని టిఫిన్ చేయడానికి కూర్చొని ఉన్నాను
నాన్న కూడా వచ్చారు
నాన్న:రెఢీ ఆ అమ్మ ఈ రోజు నీ గురించి కాలేజ్ లో జాయిన్ అవ్వలి
నేను:హా నాన్న
నాన్న:మంచిది నువ్వు నీ సర్టిఫికెట్స్ అన్ని రెఢీ చేయి ఈ రోజు కాలేజ్ లో మాట్లాడడం లే
నేను:సరే తిన్న తరువాత చేద్దాం

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *