అమ్మ కొడుకు ప్రేమ -10 117

అఖిల్:అవునా నువ్వు నీ ఫ్రెండ్ ఏమి చేసే వళ్ళు
ఇక్కడ
నేను:నవ్వువు కదా
అఖిల్:నవ్వాను ఏమి అనను లే
నేను:సిగ్గు పడుతు నేను నా శిరీష కలిసి స్మోకింగ్
చేసే వాళ్ళం
అఖిల్:నువ్వు స్మోక్ చేసే దనువా
నేను:అవును రా చాలా ఉన్నాయి లే infact నీ నాన్నను కూడా ఇక్కడే కలిశాను లే
అఖిల్: చెప్పు ఏ చాలా ఇంట్రస్ట్ ఇంగ్ గా ఉన్నది
నేను:నాకు చాలా సిగ్గు వేస్తుంది రా అయిన స్మోకింగ్ నువ్వు కడుపు లో పడిన తర్వతా మానేశాను రా ఎందుకు అంటే బేబీ కి హెల్త్ ప్రాబ్లమ్స్ వస్తాయి అని మానేశాను
అఖిల్:అవునా నాన్న కూడా స్మోకింగ్ చేసే వడా లేదా పుర్ ఆ
నేను:అయిన చాలా pure రా అందుకే నేను ప్రేమించాను రా అయిన ఈ స్టోరీ చెప్పాలి అంటే తెల్లారి పోతుంది లే
అఖిల్:ఏమి పర్వాలేదు లే కానీ

ఇంకా నేను నా స్టోరీ మొదలు పెట్టాను అప్పుడు
నాకు 19 ఏళ్లు year 1992 నీ తాత ఒక్క government ఎంప్లాయ్ అప్పుడు నేను డిగ్రీ ఫస్ట్ year లే
నేను ఎప్పటి లాగా కాలేజ్ కీ వెళ్ళాను ఇంట్లో మా అమ్మ మీ నాన్నకు ట్రాన్స్ఫర్ అయ్యింది అమ్మ
నేను:ఎప్పుడు ఏమిటి
అమ్మ:ఇప్పుడే ఫోన్ చేసి చెప్పారు నాకు
నేను:సర్లే మీరు వెళ్ళండి రేపు కాలేజ్ కీ తీసుకొని వెళ్లి ట్రాన్స్ఫర్ తీసుకొని వేరే కాలేజ్ కి వెళ్ళాలి
అమ్మ:సర్లే నాన్న వస్తారు లే అప్పుడు అడుగు
నేను:సర్లే అమ్మ నేను వెళ్లి స్నానం చేసి వస్తాను లే
అమ్మ:సర్లే వెళ్లి రా
ఇంకా నేను టవల్ బట్టలు తీసుకొని స్నానం చేయడానికి వెళ్ళాను స్నానం చేస్తూ
ఒక్క వేళ నేను ఇప్పుడు వెళ్లి పొతే నా పరిస్తితి ఏమిటి నా చదువు ఆపేసిన ఆపేస్తారు లే
అయిన నాన్న కీ ఇష్టం లేక పోతే ఎందుకు నేను డిగ్రీ చేస్తాను అంటే ఒప్పుకుంటారు
లే సర్లే మనకు కూడా ఒక్క change వస్తుంది లే సిటీ అయితే అని అనుకుంటూ స్నానం ముగించుకొని బట్టలు వేసుకొని బయటకు వచ్చాను
నాన్న అప్పటికి అరుగు మీద కూర్చొని కాఫీ తాగుతూ ఉన్నారు
నాన్న పేరు మారుతీ రావు అయిన అంటే అందరకీ బయం ఉరి లో నేను తప్ప ఎవ్వరూ దైర్యం గా మాట్లాడ లేరు అయిన తో

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *