అమ్మా నీ పొదుగు 6 129

నొక్కు ఉన్న అక్క చుబుకం వ్రేళ్ళతో పైకెత్తాడు.
” ఛీ….నేను ఆడదాన్నేగా….సిగ్గు ఉండదా…?”
” నిజం చెప్పనా వసంతి, ఇంత కాలం నేను నీలో ఆడదాన్ని చూడలేదు…ఈ రోజు నీలో పరిపూర్ణంగా ఆడతనం కనబడుతోంది ”
తమ్ముడి మాటలు వింతగా వినబడుంతుటే అలా చూస్తునే ఉంది.
” చెప్పు మరి, పాలు ఎప్పుడు వస్తాయి….?”
ఏమీ తెలియని అమాయకుడిలా మొఖం పెట్టాడు.
” అన్ని తెలిసిన వాడికి ఎందుకు చెప్పాలి?”
” తెలిసినా. అవి నచ్చిన వాళ్ల నోటి నుండి వింటే ఇంకా బాగుంటుంది…”
జిలేబి పాకంతో తడిసిన వసంతి క్రింది పెదవిని, చూపుడు వ్రేలు, బొటన వ్రేలు మధ్య పుచ్చుకుని మెల్లిగా లాగాడు.
” అబ్బాయిగారికి అంత నచ్చానా…?”
వినయ్ నూనూగు మీసాలు చూస్తూ అంది.
వినయ్ జిలేబి కొరికి నోటితో వసంతి నోటికి అందించాడు.
దాన్ని ఆబగా అందుకుంది….
ఇద్దరి పెదాలు కొద్దిసేపు హత్తుకున్నాయి….
వినయ్ మగతం మాములుగా ఉంది……దాన్ని మీద జిగురు ఎండిపోయి అట్టగట్టింది….
” వసంతి మరి నేనంటే….?”
” ఇప్పుడిప్పుడే ఇష్టపడుతున్నా….”
” అంటే…..?”
” కొద్ది రోజుల నుంఛి…..”
” ఎందుకని కొద్ది రోజుల నుంచి….?”
లేచి గ్లాసులో మిగిలిన పాలు తెచ్చాడు…
తను దగ్గరకు నడిచి వస్తున్నప్పుడు, బలమైన తొడల మధ్య , నరాల ఉబ్బు తగ్గిన పరిమాణం తగ్గకుండా, చిన్న సైజు పెండలం దుంపలా ,అతని మడ్డ అటూ-ఇటూ ఊగుతోంది.
” నిన్ను దగ్గరగా చూశాను కాబట్టి….”
” ఇలానా….??”
నవ్వాడు.
” ఛ్ఛీ….”
తమ్ముడు అందించిన తల్లి పాలు కాస్త త్రాగి, వినయ్ కు ఇచ్చింది.
” నీలో ఆడది కోరుకునే, కాంక్షించే గొప్ప గుణాలు చాలా ఉన్నాయి…”
” అబ్బా …….ఛ్ఛా….”
పాలు గుటక వేస్తూ.
” నిజం వినయ్……”
తమకంగా చూస్తూ అంది వసంతి.
” ఏంటో అవి….?”
ప్రక్కనే కూర్చున్నాడు…
ఇద్దరి మధ్య లజ్జ మటు మాయమయ్యింది.
” చాలా మగాళ్ళో లేని గుణాలు ”
“………..”
అర్త్ర్హం కానట్టు చూశాడు.
” అభిమానించే గుణం.ఆరాధించే గుణం.ఆధిపత్యం ఎక్కడ,ఎప్పుడు చూపించాలో అక్కడ మాత్రమే చూపించే గుణం….ఇలా చాలా. ఇవి చాలవా ఒక ఆడదానికి….?.”
” ఇవన్నీ నువ్వెప్పుడు చూశావు…..?”
” కొన్ని అమ్మ చెప్పింది….ఇందాక మచ్చుకకు, నీకు జిలేబి ఇచ్చినప్పుడు…..”
నవ్వింది వసంతి.
” ఒక విషయం చెప్పనా? ”
మళ్ళి అంది వసంతి.
“………” ఏంటి అన్నట్టు చూశాడు క్రొత్తగా, అర్థం కానట్టు కనబడుతున్న అక్కను.
” నువ్వే నా తమ్ముడివి కాకుంటే, ఖచ్చితంగా నిన్నే పెళ్ళాడే దాన్ని ”
” ఇప్పుడు మాత్రం ఏం తక్కువ….?”
” కలసి సంసారం చెయ్యలేముగా…వినూ,……..నాకు కామం నెత్తికెక్కి కాదు ఇలా ,నీతో.. ..”
” నీలాంటి బిడ్దను కనాలని…అంతే ”
గొంతులో అభ్యర్ధన కనబడింది.
ఒక్కసారిగా వెయ్యి సన్నాయిలు మ్రోగినట్టు అయ్యింది వినయ్ కు.
ఆ మాట తన ఒంట్లోని ఏ నరాన్ని మీటిందో,అతని అంగంలో చలనం మొదలయ్యింది…..
మంచం మీద నుంచి లేచి అక్క వెనుక వైపుకు వెళ్ళాడు……
తన రెండు చేతులతో ఆమె రెండుబుగ్గలను పట్టుకుని, వసంతి తలను పైకెత్తాడు….విశాలమైన ఆమె పాలభాగం మీద చుంభించాడు…
” ఆహ్…………”
సన్నగా గొణిగింది వసంతి.
అలాగే తన తలను ఇంకొద్దిగా దించాడు…..
కోటేరులాంటి వసంతి ముక్కును తన ముక్కుతో రాపాడించాడు….వసంతి మెడను అలానే ఉంచి, కళ్ళు మూసుకుంది….
బుగ్గల మీద ఉన్న వినయ్ చేతులు, ఆమె జబ్బల మీదకు జారాయి….మెత్తగా నొక్కి వదిలాడు..బ్రా స్ట్రాప్ లు అతని అరచేతికి తగులుతున్నాయి….
తలక్రిందులైన తన అధరాలను వసంతి పెదాలకు తాకించాడు..
తీపి తగిలింది….
వసంతి పెదాలు వణుకుతున్నాయి……..

1 Comment

Add a Comment
  1. Super ga rasaru kinda manchi alajadi regindi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *