అమ్మా నీ పొదుగు 6 129

వినయ్ పొత్తికడుపు క్రింది,నల్ల వెంట్రుకలు,తెల్లగా మారుతున్నాయి…..రూలకర్రలా మారి, నరాలు పొంగి,వసంతికి తమ్ముడి మగతనం విశ్వరూపం చూపెడుతోంది.
” ఆహ్ స్స్ స్స్స్ స్స్ మ్మ్ మ్మ్…”
శోభన దేహం వణుకుతోంది….
ఆమె క్రింది పెదవి పై పంటి క్రింద నలుగుతోంది….
ముగ్గురి ప్రపంచం గదికే పరిమితమయ్యింది….
పచక్ పచక్ పచక్ ధ్వనులు గట్టిగా వినబడుతున్నాయి…..
మధ్య మధ్య శోభన మెత్త పైకి ఎగిసెగిసి, వినయ్ సుల్లను లోపలికి లాక్కుంటోంది….
శోభన కందనంతో వినయ్ అంగం తెల్లగా మెరిసిపోతోంది…….
శోభనలో ఉద్రేకం కట్టలు త్రెంచుకుని ప్రవాహం అవుతోంది…..
అది వరదలా పూకులో పొంగుతోంది…….
ఆ వరదను బయటకి పొంగనీకుండ, వినయ్ మడ్డ టోపీ ముందుకూ వెనకకూ కదులుతూ, నొక్కిపెడుతోంది…..
” స్స్ స్ స్ స్ …….వి…నూ…..”
“………..”
వినయ్ నడుము ఊగుతోంది..
” నా…క……అ.యి…..పో…..యింది.”
కళ్ళు మూసుకుంది…..శక్తి సన్నగిల్లినట్టు అచేతనమయ్యింది….
ఆరిపోయిన తల్లి పెదాలను వసంతి తన పెదాలతో తడి చేసింది……
తల్లి నుంచి ఇంకా రోప్పులు వినబడుతున్నాయి…..
వినయ్ తన కైవారాన్నీ తల్లి ఒరలోనే ఉంచి గట్టిగా నొక్కిపెట్టాడు…
తల్లి పూ కంపణాలు, వినయ్ దడ్డుకు తెలుస్తూనే ఉంది….
కొద్ది నిమిషాల తర్వాత,శోభన తేరుకుని,
” ఇక లెగమని….చెప్పవే…”
” ఉన్నది నీ దాంట్లో, నువ్వే చెప్పు….”
బెట్టుపోయింది వసంతి.
” విను….తియ్యరా….”
ఇష్టం లేనట్టు చూశాడు.
” అవును, ఇక నా కూతురు వంతు..”
బయటికి లాగాడు…
తల్లి తెల్లటి లావాతో తడిసి,పాదరసంతో పోతపోసిన ఇనుపరాడ్ లా బయటికి వచ్చి, ఇంకా ఆవేశంతగ్గని అతని మడ్డ తృళ్ళి పడుతోంది..
వసంతిను చూస్తూ,
” ఇక నువ్వు పడుకో, నీ దానిలోకి వాడి అంగప్రవేశం చేసి వెళతాను ”
ఇబ్బందిగా చూసింది వసంతి.
” ఏం పాపం…? అందరికీ ఒక న్యాయం, నీకొక న్యాయమా…”???
” అది కాదమ్మా….”
” నాకర్థమయ్యిందిలే….. నేను అబిషేకం చేసిన లింగాన్ని,నీ దాంట్లో పెట్టి వెళతాను.ఆ తర్వాత…నీ ఇష్టం, మన వారి ఇష్టం( ఈ మాట చెవిలో సన్నగా) అంది.”
ఒంట్లోని రక్తమంతా ఒక్కచోటికి చేరినట్టూ, లావెక్కి,అంగుళమంత సాగి ఎగిరెగి పడుతోంది గుండు….
అది చూడగానే అప్పటిదాకా నివురు కప్పిన వేడి మళ్ళీ దేహమంతా వ్యాపించింది వసంతికి.
శోభన ప్రక్క మీది నుంచి లేచింది….
నగ్నంగా ఉన్న ఒంటిమీద, గులాబిరేకలు అంటుకుని ఆమె దేహానికి వన్నె తెచ్చాయి….
ప్రక్కనే ఉన్న చీరను ఒంటికి చుట్టుకుంది శోభన…
టేబులు మీద ఉన్న తట్టలోని పూల రేకలను, పూలను మంచమంతా చల్లింది….
వసంతిని అలానే వెనక్కు త్రోసి పడుకో బెట్టింది……
కాళ్ళు మంచం మీద నుంచి క్రిందకు వ్రేలాడుతున్నాయి……
ఎద యజమానురాలు పడుకోవడంతో, భారం తగ్గిన వసంతి బ్రా,ఊపిరి తీసుకుంది…”
పూలవనంలో పవళించిన కామదేవతల కూతురు కనబడుతుంటే, మురిసిపోయింది శోభన…
చక్కటి ముఖ వర్చస్సు,
నున్నటి భుజాలు…..
చక్కటి మెడ…..
ఉడుత వీపు మీదున్నట్టు గొంతు మీద అడ్డంగా మూడు గీతలు…..
ఉబికిన పయ్యెద……
పలుచటి పొట్ట……
మధ్యలో నిలువుగీత…..నాభి.
లావుపాటి తొడలు…..
బొడ్డు తప్ప అన్నీ ఇంచుమించు తనలానే వడపోసినట్టు కనబడుతోంది వసంతి…
ఆలోచనల నుండి తేరుకుని శోభన , వసంతి నడుము పైన చేతులు వేసింది…..
ప్యాంటీ ప్రక్కలను పట్టుకుని లాగింది….
కొద్ది కొద్దిగా,రవి గాంచని చందమామ…నీలి మేఘాల ( నీలి రంగు ప్యాంటి)లోంచి బయటికి వస్తోంది….
నున్నటి పొత్తికడుపు….
ఉబ్బిన ఉపస్థు……
గొరిగిన ఆడతనం……
అపాటికే తాను కాస్త అలసినట్టు, తడిని చూపిస్తున్న నిలువు పెదాలు….
కండపట్టిన పూ పెదాలు బాగా దగ్గరగా అతుక్కుని ఉన్నాయి…..
వసంతి కాళ్ళను ఎడమ జరిపింది శోభన….
కొడుకు దగ్గరా వచ్చి ఆమె తొడల మధ్య నిలబడితే చాలు..రెండూ ఒకదానినొకటి ముద్దాడుతాయి….
సంతృప్తిగా చూసిన శోభన ,కొడుకును కళ్ళతో రమ్మంది….
వినయ్ తల్లి చెప్పినట్టు, వచ్చి నిలబడ్డాడు….

1 Comment

Add a Comment
  1. Super ga rasaru kinda manchi alajadi regindi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *