అమ్మా నీ పొదుగు 6 129

అలా అ రాత్రి గడిచిపోయింది….ఉదయం ఎన్నిగంటలకు పడుకున్నారో తెలీదు..
ఉన్న వారం రోజులు..సంపూర్తిగా,సంతృప్తిగా కూతురికి అవకాశం ఇచ్చింది శోభన.వారి ఇద్దరి ప్రైవసీకి అడ్డురాకుండా జాగ్రత్త పడింది.
అలా కాలం గడిచిపోయింది…..కొద్ది నెలలు తర్వాత
” వినూ, వసంతి నెలతప్పిందటరా….”
సంతోషంగా అంది శోభన.
” అవునా, ఎప్పుడు చెప్పింది…?”
” ఇందాకే ఫోను చేసింది నీకే మొదట చెప్పాలని…..నువ్వు కాలేజికి వెళ్ళావని చెప్పాను..”
” నాకా? మొదటిగానే…ఎందుకూ…?”
” అబ్బా నీకంటే, నీక్కాదులే..వీడికీ…”
అంటూ ప్యాంటు మీద నుంచే కొడుకు మడ్డను గట్టిగా పట్టుకుని నొక్కింది చిన్నపిల్లలా శోభన.
కొన్నాళ్ళ తర్వాత,
” ఒరేయ్ వసంతికి నొప్పులు ప్రారంభమయ్యాయట…. మనం
సాయంత్రం వెళ్లాలి….తయారవ్వు ”
” నేనెందకమ్మా, నువ్వెళ్ళి వచ్చేయ్ ”
” తను బిడ్డను కన్నప్పుడు, నువ్వు ప్రక్కనే ఉండాలట….ఎంతైన ప్రతీ ఆడది బిడ్డను కన్నప్పుడు, ఆ బిడ్డ తండ్రి ,ప్రక్కనే ఉండాలని కోరుకుంటుంది….ఇదంతా నీకు అర్థం కాదులే పదా!!”
ఇద్దరు వెళ్ళారు.పుత్రోత్సాహంతో అల్లుడు మొహం వెలిగిపోతుండడం చూసి ఆనంధించింది శోభన.హాస్పిటల్ లో అడ్మిట్ చేశారు…..
పండంటి ఆడపిల్ల పుట్టింది…..పాపను చూసి మురిసిపొయి, వసంతి భర్త ఆఫీసుకు వెళ్ళిపోయాడు….శోభన పాత బట్టలు కోసం ఇంటికి వెళ్ళింది….వినయ్ ఒక్కడే బయట కూర్చున్నాడు….
ఇంతలో పేషంటు పిలుస్తున్నారని నర్సు వినయ్ కు చెప్పడంతో ….వినయ్ గదిలోకి వెళ్ళాడు…..
వసంతి మొహంలో నీరసం కంటే ఆనందం ఎక్కువగా కనబడుతోంది.
” తలుపు వేసిరా…”
వినయ్ తలుపు వేసి మంచం మీద ప్రక్కనే కూర్చున్నాడు…..
పాప ఉయ్యాలలో పడుకుని ఉంది.
” పాప అచ్చం నీ పోలికేరా…”
” అవును….”
” అది నీకు మేనకోడలు వరుస…..నీకు ఇద్దామనుకుంటే….మరీ వయస్సు వ్యత్యాసం…ఎక్కువాయే”
కొంటేగా అంది.
“…………”
” చిట్టి తమ్ముడుకి సరిపోతుందేమో…..?”
” ఇప్పుడెందుకు లేవే… ఈ మాటలు ”
” ఏమో బాబు, నేను నా కూతురిని బయటి వాళ్ళకు ఇవ్వను ”
” దానికి చాలా సమయముంది…..ఎవరిని ఎవరు ఇష్టపడతారో….?”
” ఒక వేళ ఇష్టపడితే….?”
” అప్పుడు చూద్దాం ”
” ఏం చేస్తావ్…..?”
” నీకు, నాకు,అమ్మకు తెలిసిన నిజాన్ని సమాధి చేద్దాం “వినయ్ సీరియస్ గా అన్నాడు.
తృప్తిగా తమ్ముడ్ని చూసింది వసంతి.
” ఇక కాసేపు రెస్ట్ తీసుకో నేను బయట కూర్చుంటాను “వినయ్ లేచాడు.
” ఇటు వచ్చి కూర్చో….చిన్నమాట ”
అయోమయంగా మంచం అటువైపు కూర్చుని తలుపు వైపు చూస్తున్నాడు..
” నీ కొక ప్రామిస్ చేశాను ”
” ప్రామిస్సా…. ”
బొత్తలు వేసుకోని తన ఎద మీదకు వినయ్ ను లాక్కుంది……
” అవును జున్నుపాలు….. త్రాగు ”
నిండిని పాల పొదుగును అతని నోటికి అందించింది.
(అయిపోయింది)

1 Comment

Add a Comment
  1. Super ga rasaru kinda manchi alajadi regindi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *