అమ్మా నీ పొదుగు 6 144

వినయ్ నాలుకతో తన మీసాలు తుడుచుకున్నాడు.
వసంతి దేహం కన్నేపిల్ల దేహంలా కాక మీదుంది….
ఆడరసాలతో తడిసిన తన పెదాలను, ఆమె పెదాలకు హత్తాడు…..
మొట్టమొదటి సారి, ఆమె స్రావాలను అమె చవిచూసింది..ఇద్దరి దేహాలు నిలువుగా ఒకటయ్యాయి…
వసంతి ఎద గట్టితనం వినయ్ ఛాతిని పొడుస్తుంటే,వినయ్ తొడల మధ్య కాఠిన్యం ఆమె ఉపస్థుని గ్రుచ్చుతోంది….
వసంతి పెదాలు వినయ్ పెదాలను జుర్రుకుంటుంటే, వినయ్ చేతులు అక్క వక్షోజాలను పిసికి పిప్పి చేస్తున్నాయి..
” ఆహ్…అమ్మ్…మ్మ్….వి నూ….”
మూల్గుతూ తొడలను విడదీసింది.
పూ రెమ్మలకు అటూ-ఇటూ తగులుతున్న వినయ్ మడ్డకు ప్రవేశం దొరికింది….
” వినూ…..”
పెదాలు విడివడ్డాయి.
” ఊ…”
” ఇక చాలు…..పెట్టూ…..”
” నిజంగానా…..?”
కొద్దిగా క్రిందకు జరిగాడు…
ప్రవేశం దొరికిన తన సుల్ల కాసంత ఎడంగా క్రిందకు జరిగింది.
” తాళ లేకపోతున్నాను….”
” వాసి……నీలో ఇంత ఆవేశ……..అనుకోలేదు ”
ఆమె నిగిడిన ముచ్చికను పెదాలతో పైకి లాగుతు.
” మొదటి సారి నాలో అణువణువు నిద్రలేచింది…”
తమ్ముడి తలను లాలంగా నిమురుతూ,
” ఎందుకని….?”
రెండో ముచ్చికను పళ్ళతో కొరుకుతూ,
” ఏమో తెలీదు…..నీలో ఏదో ఉందిరా….”
తమ్ముడికి అనువుగా ఎదపైకెత్తింది.
వసంతి బాయిలు రెండూ వినయ్ ఎంగిళితో మెరుస్తున్నాయి.వెండి సిగ్గుబిళ్ళ వినయ్ పొత్తికడుపుకు గ్రుచ్చుకుంటోంది.
వసంతి కాళ్ళు రెండు తమ్ముడి తొడలను బిగించాయి…
” వసీ……వీటిల్లో పాలు త్రాగాలని ఉంది.”
ప్రేమగా తల నిమురుతున్న చేత్తో తమ్ముడి జుట్టు పట్టుకుని పైకి లేపి,
” ఇందులో పాలు రావాలంటే….”
సిగ్గుపడుతూ మాటలు ఆపింది.
లజ్జతో ఎరుపెక్కిన మొహంలోని వింత అందాన్ని చూస్తూ కసెక్కిపోతు,
” ఊ…..రావాలంటే..”
అమాయకంగా ముఖం పెట్టాడు.
” నీ పెరుగును నాలోకి పోయ్యాలి….”
గుసగుసగా అంది.
ఇద్దరి చూపులు ఏవేవో మాటాడుకున్నాయి….
వసంతి కళ్ళు ఏమి చెప్పాయో,
వినయ్ క్రిందకు జారి ఆమె పొత్తికడుపును ముద్దాడుతూ, ఉబ్బిన పీఠభుమి మీదకు దాడి చేశాడు..
ఆకురాయిలా నాలుక జాపి ఆమె పూకును మళ్ళీ నాకాడు…
నాకుతున్నకొద్ది రెమ్మల మధ్య నుంచి చెమ్మ చిప్పగిల్లుతునే ఉంది.
పూపెదాలు కంపిస్తున్నాయి….
” చాలా…..?? నిన్నే చాలా??”
హస్కిగా అడిగాడు.
తన్మయత్వంలో నిండిపోయిన వసంతి ఆ మాటలకు,
” ఇంకొద్దిగా…..లో…ప….”
” తొడలు ఇంకా బాగా విరువు ”
విరచిన తొడలుతో బాటు విరబూసిన గులాబీ గుహలోకి తన పొడవాటి నాలుకను దోపాడు.
” ఆ ఇస్ స్ స్ స్ స్ స్…ఆస్ స్ స్ స్ స్ ”
” బాగుం….దా…?”
” స్సా స్సా స్సా స్ స్ స్ ”
” నీ క్లిట్, చాలా పెద్దది…..బయటికి ఎలా పొడుచుకు వచ్చిందో….”
నాలుకను ఆమె క్లిటారిస్ మీద పొడిచి, దాని చుట్టు త్రిప్పాడు.
” ఆహ్ హ్ హ్ ..బ్బా బ్బా స్ స్ స్”
” మూహ్..హ్ హ్ హ్ ”
” నీ పూకు చాలా లోతుగా, బిగుతుగా ఉంది…వ..సీ ”
” ఆగ్ గ్ గ్ …ష్ ష్ ష్ ”
” రోజూ చేస్తేగాని, ఈ బిగుతు తగ్గదు ”

1 Comment

Add a Comment
  1. Super ga rasaru kinda manchi alajadi regindi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *