అమ్మా నీ పొదుగు 5 141

శోభన అలాగే అయోమయంగా చూస్తోంది….
” అమ్మా, ఆ చెండులోని మిగిలిన దండను నా దానికి వెయ్యి….”
” నీ మొలకు చుట్టునా….?”
” కాదు. నా మడ్డకు చుట్టు…”
గోడకు దిగిన బాకులా ఉన్న కొడుకు సుల్ల చుట్టు మల్లెపూల దండ చుట్టింది.
” బొట్టు పెట్టు….”
శోభన కుంకుమ తీసి కొడుకు నుదుటపెట్టబోయింది,
” నాకు కాదు,నీ వాడికిపెట్టు…..”
” ఎలా….?”
కొడుకు చేస్తున్న చేష్టలకు,మళ్ళీ కోరికలు రాచుకుంటుంటే,నిశ్శహాయంగా అడిగింది.
” త్రొక్క వెనక్కు లాగి, టోపి మీద పెట్టు…”
శోభన సున్నితంగా బొటనవ్రేలు, చూపుడు వ్రేలితో ముందు చర్మాన్ని వెన్నక్కు లాగి, కుంకుమకంటే ఎరుపెక్కిన కొడుకు తెప్పి మీద బొట్టు పెట్టింది…..ఇక కొడుకు ఉత్తరువు కోసం ఆగకుండా,గంధపు భరిణిలో నుంచి రెండు వ్రేళ్ళతో గంధము తీసి, తనయుని వట్టలకు పూసింది….తల్లి సహకారానికి వేడెక్కిన వినయ్ ఆమెను గబుక్కున హత్తుకున్నాడు….
వెదురుబొంగులా నిక్కబొడుచుకున్న అతని మడ్డ శోభన లోతొడకు కసక్కున గుచ్చుకుంది….
ఇక మధనరోదన తాళలేక, అతని కౌగిళి విడిపించుకుని, ” తొదరగా, రా రా….ఇక ఆగలేను….”
విసవిసమంటూ తన గదిలోకి వెళ్ళి పంగచాపుకుని పడుకుంది…..
వినయ్ కూడా ఓర్చుకోలేక ఆమె వెనకాతలే వెళ్ళాడు…
(……..)
మల్లెపూల దండ మధ్యలో నుంచి,తల్లి పూ రెమ్మలు, తడిసి, కొద్దిగా కాకిపిల్ల నోరులా తెరుచుకుని, కొడుకు మగతనం కోసం ఎదురుచూస్తోంది….
ఆ దృశ్యం చూసి తట్టుకోలేక, పూమాలతో చుట్టిన తన లింగాన్ని మెల్లిగా దోపాడు….
” ఆహ్ హ్ హ్ హ్…”
మత్తుగా కళ్ళుమూసుకుంది.శోభ పూ రెమ్మలకు, వినయ్ పిచ్చలకు మధ్య పూల దండ నలుగుతూ, అతని వేగానికి తట్టుకోలేక, దండలోచి రాలిపోతున్నాయి……
” అమ్మా,నీ పొదుగు పెరుగుతుందా…..?”
కాసేపు ఊపు ఆపి,
” ఏం…? ఎందుకనీ….?”
” అదే నీకు కడుపు వస్తే…..”
” ఛ్ఛీ….కొద్దిగా మార్పు వస్తుంది….ఇంతకంటే పెద్దవి అవ్వవు….”
కొడుకు మడ్డకు సరిగ్గా తన నడుమును సర్ధుకుంది శోభన…
” అయితే నాకు పాలు ఇస్తావా…..?”
” బిడ్డ పుడితేనే పాలు వస్తాయి….మొద్దు ”
తన మెత్తను పైకి ఎగదోసింది.
అర్థం చేసుకున్న వినయ్ తన సుల్లను లోతుకంటా త్రోశాడు…..
” అలాగే వస్తే…..”
కసిగా పొడుస్తూ,
” వస్తే ఏమి చేస్తావు….మీ అమ్మను….? కవ్వింపుగా శోభన పొడిపించుకుంటూ,
” వస్తే, రోజూ ఉదయం నాకా పచ్చిపాలు ఇవ్వాలి…..నీ ముచ్చిక నుంచి దారగా….”
రెండు చేతులతో ఆమె సళ్ళను పిసుకుతూ, నడుము ఊపుతున్నాడు.
” మ్మ్ మ్మ్ మ్మ్ మ్మ్…..”
” సాయంత్ర నేను రాగానే, కొన్ని పచ్చిపాలు, కొన్ని కాసిన పాలు…ఇక గేదపాలు మన ఇంటి ఛాయలకే రాకూడదు…”
” ఇంకా అయ్యగారికి ఏమేమి కావాలో…..ఆహ్…..లోపలికంటు……స్ స్ స్ స్”
” పడుకునే ముందు ఆ పాలతో కొంచం బూస్ట్ కలిపి….”
గది నిండా పసక్….పసక్….పసక్….శబ్ధాలు….
శోభకు వెల్లువలా కారిపోతూ, దుప్పటిని తడిపేస్తోంది….
వినయ్ తల్లిని మాటల్లో బెట్టి తనకు కారకుండా……పొత్తికడుపులోకి పొడుస్తున్నాడు…..
” అన్ని పాలు నీకే ఇచ్చేస్తే, మరి పుట్టబోయే బిడ్డకో…
ఆస్……ఇన్…….కా ….కసిగ…..దెం……”
” దెంగుతానే…..నా…..కో…రి…క……తీర్చుకుంటానే….”
ఆవేశంగా దెంగూ,
” అమ్మా, అయితే నేను నీ బిడ్డను కాదా…..?”
” ఇలా మాటాడి మాటాడే, ఇంత వరకు…నన్ను…ఆహ్…అబ్బా….ఏదైతే అది అవనీ….ముందు……ఇంకా…ఇంకా లోప…”
మాట పెగలడం లేదు.
” ఆగ్..హాం….మ్మ్…”
వినయ్ తల్లి తొడలను ఇంకా పైకెత్తి విదదీసి కుమ్ముతున్నాడు….
గర్భసంచి ద్వారం తగులుతోంది…….వినయ్ మడ్డకు
ఈ వయస్సులో కడుపు రావడం చాలా అరుదు, ఏదైతే అది అవ్వనీ…..అనుకుంటూ, కొడుకు దెంగుడులో సుఖాన్ని ఆస్వాదిస్తూ, తానూ కార్చుకుంటోంది…..
అలా పదిహేను నిమిషాలు కుళ్ళబొడుస్తున్న వినయ్…
” అమ్మా……నా….నా……వస్తో……..ది…”
కొడుకు వేగం పెరిగింది…..
” సాహ్….హ్ హ్ హ్…..”శోభన చేతులు కొడుకు పిఱ్ఱలను అల్లుకున్నాయి.
” అమ్మా….మ్మా….మా…..”
” మ్మ్ హ్హాం…..క్కా …ర్ ర్ ర్…చూ….”
” లో లో లో….పల…..పొ….య్యానా….”
మొకాళ్లలో బలం తగ్గింది……..ప్రవాహం వచ్చేస్తోంది……వినయ్ నొక్కి పెట్టాడు….అంతే….
పసక్…పసక్….పసక్…మంటూ….తన కోడె విత్తనాలు…..గర్భసంచి నిండా నింపాడు…..
వెచ్చగా తనలోకి వెళుతున్న కొడుకు వీర్యాన్ని అనుభవిస్తూ,
ఇంత తొందరగా, ఇంతలా ఎలా ఉరుతుందిరా వీడికి .
తన చిప్ప నిండిపోవడంలోని ఆనందాన్ని అనుభవిస్తూ, కళ్ళుమూసుకుంది…..వినయ్ అలానే తల్లి ఎదపై వాలిపోయాడు….

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *