అమ్మా నీ పొదుగు 5 141

” ఏమ్మా, నెప్పెడుతోందా….?”
వసంతి అమ్మ బుగ్గ మీద ముద్దుపెట్టి ఆమె ఒడిలో పడుకుని, ఒక సన్నును నోట్లోకి తీసుకుని, తల్లి చెయ్యిని తన ఎద మీద పెట్టుకుంది.వసంతి తల్లి పాల ప్రవాహాన్ని పరవశంగా అనుభవిస్తుంటే,కొడుకూ, కూతురు ఇలా తన పొదుగును మారి మారి కుమ్ముతున్నందుకు ఆనందిస్తూ, వసంతి రొమ్ములను సుతారంగా నిమురుతోంది.
” వసంతీ….”
” ఊ…..” పాలను పీలుస్తూ,
” నన్ను ఛీదరించుకోవడంలేదుగా….?”
నోట్లో ఉన్న ముచ్చికను బయటికి తీసి,
” అమ్మా, నేనేమీ అనలేదుగా…? నువ్వు టెన్షన్ ఏమీ అవ్వద్దు. అయినా నువ్వు చేసినది, చేస్తున్నది నీ బిడ్డలతోనేగా….? వేరే మగాడైతే నా దృష్టిలో తప్పు….”
వసంతి మాటలకు మనస్సు ఊరడిల్లడంతో, తన తడిసిన ముచ్చికను గారంగా కూతురు నోటికి అందించింది.
ఐదు నిమిషాల్లో పొదుగును ఖాళీ చేసి, రెండవ పొదుగును ఆక్రమించుకోబోయింది…
” అన్నీ నువ్వే త్రాగేస్తే, బాబుకు వద్దా….?”
వసంతి పాప వైపు చూసింది…..
” అమ్మా, పాపను నాకు ఇచ్చెయ్యవా….?”
” నీకేమైనా మతిపోయిందా….?”
” అవునమ్మా నిజంగానే మతిపోయింది, వీడిని చూసినప్పటి నుంచి…….నాకోక సహాయం చేసిపెట్టవా….”
” ఏమిటీ……?”
నైటీ హుక్సు పెట్టుకుంటూ.
వసంతి చెప్పింది…..
శోభన నిర్ఘాంతపోయింది…
తల్లి పాలిపోయిన మొహం చూసి వసంతి,
” అమ్మా, నువ్వేదో తప్పు చేశావని, దానికి బదులుగా….అడగడంలేదు.ఎప్పటికీ నువ్వలా అనుకోకు..”
” ఏదైనా ప్రళయం వస్తుందేమోనే…..”
” నువ్వేమీ భయపడకు….నేను చూసుకుంటాను….నువ్వు గమ్మునుంటే చాలు…”
” ఎలా….?”
” అంతా నాకు వదిలెరయమన్నానా….? రేపు ఉదయం ఊరుకు వెళ్ళి ఒక నాలుగు రోజుల్లో వచ్చెస్తాను…”
” ఇంత అర్జంటుగా ఊరుకా…? ఎందుకు….?”
ఆశ్చర్యంగా అడిగింది
” భూమి పూజకు….”
నవ్వింది.
” ఏంటే, ఏదన్నా ఇల్లు కట్టబోతున్నారా….?”
” ఇంచుమించు అలాంటిదే….” కన్నుకొట్టింది వసంతి.
వసంతి మాటలకు అయోమయం,గా చూస్తుండి పోయింది.
” సరేనమ్మా, వెళతాను…”
” ఎక్కడికి…..?”
” తమ్ముడి గదిలోకి…”
గాబరగా చూసింది శోభన.
” నువ్వేమీ కంగారు పడకు, నీ పెనిమిటిని కొరుక్కుతినేయను లే…”
నాలుక బయటికి పెట్టి వెక్కిరించి వెల్లిపోయింది.
శోభనకు సిగ్గుతో ముఖం ఎరుపెక్కింది.
(………….) వసంతి అన్నట్టుగానే,ఊరెళ్ళి నాలుగురోజులు తర్వాత వచ్చింది.ఈ నాలుగురోజులు వినయ్ తల్లిపాలు కరువుతీర త్రాగాడు….కానీ తల్లి ఎందుకు ముభావంగా ఉందో అర్థం కాలేదు.
వసంతి వచ్చినరోజు రాత్రి……
తమ్ముడ్ని ఏడిపిద్దామని, వాడి గదిలోకి వెళ్ళింది.
” ఏం చేస్తున్నవు రా….?”
” రా, అక్క……”
కంప్యూటర్ లో ఏదో చూస్తున్న వినయ్ స్క్రీన్ క్లోజ్ చేసి అక్కను బెరుకుగా చూశాడు…
” నిద్ర రావడం లేదు… గేమ్ ఏదైనా ఉందా…?”
” అలాంటివేమి లేవు…”
” అబ్బా, లెగరా నేను చూసుకుంటాను….”
” ఏయ్, నాకు చాలా పనులున్నాయ్…నువ్వెళ్ళక్కా…”
” సర్లేరా, నీ పని తర్వాత చేసుకుందువుగాని….” అంటూ బ్రౌజర్ హిస్టరీని క్లిక్ చేసింది.
” అక్కా…..!! ఏం చేస్తున్నావ్…?”
మౌస్ లాక్కొక ముందే వరుసగా,
1.అమ్మ-పొదుగు
2.అమ్మా- నా కలల రాణి
3.అమ్మా నా ప్రేయసీ
4.అమ్మ కోసం
5. అమ్మ-ఒడి
వగైర వగైర……….
” ఒరేయ్…ఏంట్రా ఇది…ఒకటే అమ్మ పురాణాలు….”
” అది….అది….”
నీళ్ళు నమిలాడు.
” ఇలాంటివన్నీ చదువుతున్నావా…? ఉండు, అమ్మకు చెపుతాను…”
” అయ్యో….వద్దక్కా, ప్లీజ్…”
ఏమి నటిస్తున్నవురా, మనస్సులో నవ్వుకుంటూ వసంతి,
” అయినా అమ్మ గురించి ఇలా వెధవా ఆలోచనలు ఎలా వస్తాయిరా…?”
ఈమె పెద్ద ఉత్తమురాలన్నట్టు మనసులో అనుకున్నాడు వినయ్…
” అక్కా, ఏదో….మూడ్ లో చదివాను, తప్పే…”
” ఉండు, నాన్నకు చెప్పి, అమ్మను ఇక్కడ నుండి తీసుకెళ్ళిపొమ్మని చెబుతాను.తను ఇక్కడే ఉంటే, ఎప్పటికైనా ప్రమాదమే…”
” ………”
” ఇదేంటి యాహూ మెసెంజరా…..? అయ్యగారు, తల్లిని గురించి చాట్ కూడా చేస్తున్నట్టున్నారు…”
“……..”
” నీ చాట్ ఫ్రెండ్స్ ఇంటిదాకా వస్తుంటారా…?”
” అదేం లేదక్కా, మనమెవరో వాళ్ళకు తెలీదు…”
” అందుకనీ, అమ్మ గురించి, నాగురించి చాట్ లో…”
కావాలనే తననూ కలుపుకుంది వసంతి.
” నీ గురించా??? ఎవరితో…?? ఎప్పుడన్నాను…?”
అయోమయంగా అడిగాడు.
” అమ్మ గురించి నువ్వు మాట్లాడేవాడివి, నా గురించి చెప్పవని గ్యారంటీ ఏమిటీ…”?ఇంకా కవ్వించింది.
” అక్కా, నీ గురించి ఇంతవరకు ఎప్పుడూ తప్పుగా అనుకోలేదు…”
” అంటే అమ్మ గురించి అనుకున్నావన్నమాట…”
రెట్టించింది..
” అయ్యో అదేదో తెలీక జరిగిపోయింది….”
” తెలీక జరిగిపోయిందా….? అంటే అమ్మను ఏం చేశావ్….?”
” అదేనక్కా, చాట్ చేశానని చెబుతున్నాను కదా…”
” నువ్వు బాగుపడేలా లేవు….ఉండు నాన్నతో చెబుతాను…”
” అక్కా, వద్దు. ప్లీజ్ ప్లీజ్…”
వినయ్ నిజంగానే భయపడ్డాడు.
” కుదరదు…”
అంతే వినయ్, అక్క జబ్బను గట్టిగా పట్టుకున్నాడు.
” చెయ్యి తీయరా…..నా మీద కూడా చెయ్యి వేస్తున్నావా…?”
” ప్లీజ్ అక్కా…” జబ్బను వదిలాడు.
” లేదు….చెబుతాను…”
” నువ్వేమి తక్కువదానివా…? నీ గురించి అంతా నాకు తెలుసు.అమ్మ పెదాలతో ఆడుకోవడమేగా నీ రోజంతా పని…”
” నీకెవరు చెప్పారు ”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *