అమ్మా నీ పొదుగు 4 85

రావణుడికి 20 కళ్లున్నాయ్
అయినా ఒక్క ఆమెనె కన్నేసాడు…..
కానీ, మనకి 2 కళ్లే ఉన్నాయి కాని

కనిపించిన ప్రతీ అమ్మాయిని
కన్నేస్తున్నాం ??
“కామాతురాణం న భయం న లజ్జ”]]

” వినూ….ఏంచేస్తున్నావ్…తొందరగా…….”
కదిపిన తేనెతుట్టు నుంచి కారుతున్న తెనె చుక్కల్లా, ఆమె పూకు నుండి మదన చుక్కలు పడుతున్నాయి.
వినయ్ ఆ చూపుడు వేలును, తల్లి పూరసాలతో తడిపి, మళ్ళీ ఆమె గుద్దలోకి దూర్చాడు…
కొడుకు చేస్తున్న పని తనకు అర్థమయ్యింది..
” ఏం చేస్తూనావ్…”
” ఉత్తినే సరదాగ…”
” ఇక వేలు తీసేయ్….ఒకలా, ఉంది ”
” అందుకే చేస్తున్నా….నీకు ఒకలా అవ్వాలనే…”
” వద్దురా…చాలు….” హీనంగా ఉంది శోభ గొంతు.
వినయ్ తన మడ్దను చేత్తో పట్టుకుని,తల్లి గుద్ద బొక్కకు ఆనించాడు.ఆమె మలద్వారానికి వెచ్చగా తగిలింది వినయ్ సుల్లి తలకాయతో అక్కడ కొద్ది సేపు తాపడం చేసి….మడ్డను కొద్దిగా పొడిచాడు…..
ముడతలతో ఉన్న బొక్క ఒక్కసారిగా భయంతో మూసుకుంది
” ఆహ్…అబ్బా….వద్దురా…అక్కడ ”
ఏమనుకున్నాదో ఏమో,తన మడ్దను చేత్తో పట్టుకుని, తిరగబడ్ద పూరమ్మలకు తగిలించాడు.
జీవితంలో డాగీ పొజిషన్ గురించి తెలియని,తన నలభైయవ ఏటన,నేడు శోభనంలో చవిచూడబోతోంది.
కొడుకు నిగిడిన మడ్డ కొద్ది కొద్దిగా పూ రెమ్మలను విడదీస్తూ లోపలికి చొచ్చుకుంటోంది.
శోభనకు ఎందుకో తనకు బిగుతుగా ఉన్నట్టనిపించింది…..క్రింది పెదవి,పై పంటి క్రింద నలుగుతోంది…
ఆ పొజిషన్ లో బిగుతుగా వెళుతుందని తెలీని శోభనలా, ఎంతోమంది ఉంటారన్న విషయం చిన్నవాడయినా, వినయ్ కు తెలుసు.
వినయ్ దడ్దు లోపలికంటా వెళ్ళి పిచ్చలు ఆమె ఇత్తికి తగులుతోంది…..
పిఱ్ఱలను చేతులతో పట్టుకుని ఊపడం మొదలుపెట్టాడు…
మొదటిపోటుకు కళ్ళు పెద్దవయ్యాయి…….
రెండవ పోటుకు అదే పరిస్థితి……..
కొడుకు మడ్డ గడ్డపారలా పొడుస్తుంటే, అది అపుడపుడు తన గర్భసంచికి తగులుంటే, మెల్లి మెల్లిగా ఆ పొట్లను అనుభవిస్తూ, దాసోహమయ్యింది శోభన.
గుద్దను వాటంగా పైకెత్తి చూపిస్తూ, తన తలను దిండు మీద ఆనించింది.
” ఏమి గుద్దలే నీవి…..!!!! గుద్ద అందందానా…..”
” మ్మ్ మ్మ్ మ్మ్ మ్మ్ ”
” ఎలా ఉన్నయమ్మా నాపోట్లు….” అడుగుతునే, దభీలుమని గట్టిగా కుమ్మాడు….. ఊగుతున్న వృషణాలు,ఒక్కసారిగా గట్టిగా క్లిటారిస్ ను మోదాయి.
” ఆఅహ్మ్ మ్మ్ మ్మ్ ….. ”
” ఏమయిందమ్మా…..నొప్పెడుతుందా…?”
” లేదురా….బాగుంది వినూ…….మీ అమ్మను ఏంచేస్తున్నావురా……?ఎందుకురా ఇంతటి సుఖాన్ని ఇస్తున్నావ్….వినూ….బంగా…….”
” బాగా అనుభవించమ్మా…….శ్రంగారదేవతలాంటి నీ అందం,అడవి కాచిన వెన్నలవుతోంది….”
” మ్మ్ మ్మ్ మ్మ్ మ్మ్ ”
” అమ్మా,….నాతో గర్భాదానం చేయించుకుంటావా…?” ఊపుతునే ఉన్నాడు.
” చేయించుకుంటాను…” వాడి పోట్లకు తనను తాను మరచిపోయి,హాయిని అనుభవిస్తూ నోటికి వచ్చినట్టు మాట్లాడుతోంది శోభన.
” నిజంగానా….” కసిగా ఆమె నడుమును పట్టుకుని మడ్డను లోపలికంటూ పొడిచాడు…ఆ పోటు ఎలా ఉందంటే, వట్టకాయలు కూడా లోపలికి వెల్లిపోతాయేమోననేలా…..
” బిడ్డను కంటాను…..అమ్మను చెయ్యి….ఏం చెప్పాలో తెలీడం లేదు….”
” ఏమైందమ్మా….?” రొప్పుతునే అడిగాడు.
” ఆ..ఆ..ఆ సుఖంగా ఉందిరా…”

2 Comments

Add a Comment
  1. Nice very very nice, good.

  2. Kevvu keka bhayya super rasaru.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *