అమ్మా నీ పొదుగు 4 96

” అమ్మా, విప్పేయ్…..” జీరగా ఉంది వసంతి గొంతు.
” ……..” ఏమిటన్నట్టు చూశాను.
” నా బ్రా, హుక్ ”
అది ఏమి చెప్పిందో, నేనేమి చేశానో అర్థమయ్యేలోపల….
‘ ఫట్ ‘కప్పులు ఎగిరిపడ్డాయి……కూతురి ఎద సంపద చూసేలోపల, తాను నా బ్రా స్త్రాపులను సైడుకు లాగి, క్రిందకు దించేసింది…..
దిశ మొలతో అది, అర్ధ్నగ్నంగా నేను, సిగ్గుతో చితికిపోయాను…..
తనలో కామం అంటుకుందని తన కళ్ళే చెబుతున్నాయి…..తను ఇంకొద్దిగా పైకి జరిగి, నా పెదాలను మళ్ళీ అందుకుంది….
నిగిడిన తన ముచ్చికలు, నా ముచ్చికలకు సూదంటు రాయిలా తగులుతూ, వాటిని నిద్రలేపుతున్నాయి. పర్యావసానం……నావి పూర్తిగా నిగుడుకుని సలపడం మొదలెట్టాయి…..
వసంతి తన ముచ్చికను వ్రేళ్లతో పట్టుకుని, నా ముచ్చికను రాపాడిస్తోంది…..ఆ ఘర్షణ…ఆ అనుభ్హూతి……ఆ గరుకు….నాలో కోటి వీణలు మ్రోగిస్తున్నాయి…
” అమ్మా….నా సన్ను చీకవా…..” మంద్రంగా ఉంది వసంతి గొంతు.
” వద్దని ” మొరాయించాను.
జాలిగా చూసింది….
క్రొత్తగా పెళ్ళైంది, కోరికతో రెచ్చిపోతోంది…
తప్పటడుగు వెయ్యకుండా, కన్న తల్లినే శాంతపరచమని అభ్యర్ధిస్తూంది…..
కరుణించాను….
ఉబ్బిన ముచ్చికను నోట్లో పెట్టుకున్నాను….
ఆ మాత్రానికే,
” ఆ ఆహ్….”
మూలిగింది వసంతి.
మునిపంటితో లాగుతూ, చప్పరిస్తున్న కొద్ది,నాలో కోరికలు విప్పుకుంటున్నాయి….
” ఆగ్ గ్ గ్ …మ్మ్…మ్మ్..మ్మ్ ”
వసంతి గొంతు వణుకుతోంది.
తనవి గుండ్రటి సళ్ళు, చిన్న ముచ్చికలు….లేత నలుపు……
అవి రెంటిని మార్చి మార్చి చీకుతున్నప్పుడు, ఎప్పుడు నా లంగా బొంది లాగేసిందో, తెలీలేదు….
నాతో చీకుంచుకుంటూనే, తన చెయ్యి లంగాలోకి దూర్చి నా ఉపస్థును గట్టిగా కవ్విపుచ్చుకుని…..పైకీ క్రిందకు రాస్తోంది……. అప్పటికే నాకు స్రవాలు చిప్పగిల్లాయి….
తన మరో చేత్తో , నా చెయ్యి తీసి సలసలమని కాగుతున్న తన గరుకు మీద వేసింది….. తన పాకం జిగురు జిగురుగా నిలువు గీత మధ్య నుండి కారుతూ నా వేళ్ళకు అంటుకుంది…
పరిస్థితి అర్థమయ్యింది…..
తనను గబుక్కున త్రోసి, నేను లేచిపోయాను……
తను పిలుస్తున్నా, ఆగకుండా నీ గదిలోకి వచ్చి బట్టలు వేసుకున్నాను……
ఒక విషయం మాత్రం ఇప్పుడు బాగా అర్థమయ్యింది…..
నోరెల్లబెట్టి అన్నం తినకుండా చూస్తున్న కొడుకును చూసి,
” జాగ్రత్త, ఈగలు దూరుతాయ్…”
కొంటెగా నవ్వింది శోభన.
” ఏం అర్థమయ్యింది…?” వినయ్.
” అదే, ఆరోజు వసంతిని ఆపగలిగాను..కానీ నిన్ను ఎందుకని ఆపలేకపోయానోని”
” ఎందుకని ”
కుతూహహలంగా అడిగాడు.
” ఆడది-ఆడది వికృతి.ఆడది-మగాడు ప్రకృతి…అందుకే,ప్రకృతి సహజమైన కాంక్షలో, నాకు నీలో కొడుకు కంటే,పురుషుడు ఎక్కువగా కనబడ్డాడు”
” అంటే నువ్వు నాకు పడిపోయావా…?”
” లేదు పడగొట్టావు…” తల మీద ఎడమ చేత్తో కొట్టి , చెయ్యి కడుక్కోడానికి వాష్ బేషిన్ దగ్గరకు వెళ్ళింది…
చెయ్యి కడుక్కుని ఊడిన కురులను కొప్పుగా చుట్టుకుంటోంది.

2 Comments

Add a Comment
  1. Nice very very nice, good.

  2. Kevvu keka bhayya super rasaru.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *