అమ్మా నీ పొదుగు 4 96

మారాలని వుంది
గాలిలా… నీ శ్వాసలో చేరటానికి
మారాలని వుంది
నీరులా… నీ తనువును తడపటానికి
మారాలని వుంది
భూమిలా… నీ అడుగుల స్పర్శలు తగలటానికి
మారాలని వుంది
అగ్నిలా… నీకు వెలుతురును పంచటానికి
మారాలని వుంది
నింగిలా… నీపై వెన్నెల కురిపించటానికి]]

అలా కొద్ది రోజులు చిన్ని చిన్నిచిలిపి పనులు, కొంటెచేష్టలుతో గడిచిపోయాయి….అసలు పని మాత్రం జరగలేదు. వినయ్ తండ్రిని మనస్సులోనే ఏవగించుకుంటున్నాడు….
కొడుకు దిగాలు మొహం చూసి తట్టుకోలేక పోతోంది శోభన.కానీ ఏమీ చేయలేని పరిస్థితి.తను కిచెన్, హాలు, బాత్రూం లోకి వెళ్ళి వస్తున్నప్పుడల్లా కొడుకు చూపులు కొరకొంచులా కాల్చడం తనకు తెలుస్తునే ఉంది.భర్తతో తన దాహం తీర్చుకుంటున్నప్పటికీ,కొడుకు ఇచ్చే శయన విందు,చేష్టలు తన దేహం మళ్ళీ మళ్ళీ కావాలని కోరుకుంటోంది.
ముందు వచ్చిన చెవులకంటే వెనుక వచ్చిన కొమ్ములు వాడి అంటారు….ఇదేనా???
కాదు, కాదు…నా కొడుకులో ఏదో ఉంది..
పాన్పుమీద ఆడదాన్ని ఏ విధంగా మైనంలా కరిగించాలో తెలుసు.
పడక మీద ఎలా రాజీ పరచాలో తెలుసు..
శయ్య మీద ఎలా ఆడుకోవాలో తెలుసు…
మంచం మీద ఎలా ప్రవర్తించాలో తెలుసు….
హాలులో కూర్చున్న కొడుకు వైపు చూసి,
” వినయ్, నాన్నగారు మధ్యాహ్నం బయటికి వెలుతున్నారు…”
ఇది చాలు….ఈ మాట,చెవులో తేనె పోసినట్టు అయ్యింది వినయ్ కు…
అంతే తల్లికి గాలి ముద్దుల పరంపర పంపాడు….
తండ్రి వెల్లగానే తలుపు గడియపెట్టి,పరిగెత్తుకుంటూ వచ్చి తల్లిని వాటేసుకున్నాడు…..
” నాన్న ఎప్పుడు వెళతాడూ….ఎపుడెపుడు తిందామని కాచుకూర్చున్నావా…?భడవా…”
” అవునే నా బంగారం ”
తల్లి మొహమంతా లేగ దూడాలా నాకాడు, చీకాడు.
శోభన వాడి చేష్టలను అనుభవిస్తూ, వాడిని ఇంకాస్త గట్టిగా హత్తుకుంది.కసుక్కున కొరికాడు.
గభాలునా వాడిని తోసి, క్రింది పెదవి చూసుకుంటూ,
” పంది….ఇలానా కొరికేది. నీ దగ్గర ముద్దుపెట్టడం ఎలా అని, మొగాళ్ళంతా నేర్చుకోవాలి” చిరుకోపంగా చూసింది.
” మొగాళ్ళంతా అంటే, నాన్నకూడానా…?”
” మ్మ్ మ్మ్ …మీ నాన్న అయితే, నీ దగ్గర ఇంకా ఎక్కువ నేర్చుకోవాలి…”
” రేపు సాయంత్రం దాకా, నువ్వు నా భార్యవు…నెద్చ్చలివి….వెలయాలివి”
” చనువు ఇచ్చినందుకు నన్ను వెలయాలిని చేస్తావురా…?”
” పిచ్చి అమ్మా….ఒకొక్కసారి వేశ్య అనుకుంటే కచ్చిగా దెంగ బుధ్ధేస్తుంది..అందుకే అలా అన్నాను ”
” బాగా ముదిరి పోయావు రా……సరే వంట చేసి వస్తాను…నువ్వు పదా..”
తన రొమ్ముల మీద ఉన్న వినయ్ చేతులు విడిపించుకుంది శోభన.
” అమ్మా, నాకు గ్రుడ్డు కావాలి ”
ఆమె నడుము మడతలు పట్టుకుని పిసక సాగాడు.
” ఇలా ఉన్నపలంగా అడిగితే ఎక్కడ నుంచి తెచ్చేది….వేరె ఏదన్నా అడుగు..”
వినయ్ ప్రక్కనే ఉన్న గ్లాసు నిండా నీళ్ళు నింపుకున్నాడు…..
అయోమయంగా చూస్తున్న తల్లి వైపు చాపి,
“ఇందులో క్రొద్దిగా నీ నీళ్ళు పొయమ్మా….”
” నా నీళ్ళా…..?”
” అవును.అది ఏదైనా ఉండొచ్చు.నీ మూడు తీర్థాలలో ఏదైనా పర్లేదు. నీ ఉమ్ము. నీ ఉచ్చ, నీ పూ రసం..”
” మొహం పగలగొడత వెధవ…” సిగ్గుతో కసురుకుంది.
” నీ ముద్దుల భర్తగా ఆర్దర్ వేస్తున్నా….నేను చెప్పింది చేస్తే ఓ గంట దాకా నీ జోలికి రాను”
శోభన ఆలోచించింది…..అర్థమయ్యి, చెక్కిళ్ళు ఎర్రబడ్డాయి…
కొడుకు వికృత చేష్టలకు ఎప్పుడో దాసోహమయిపోయింది..ఇలాంటి క్రొత్త క్రొత్త చర్యలు కొడుకు దగ్గర నేర్చుకుంటూ, వాటిని అనుభవిస్తున్నందుకు పొంగిపోయింది.టక్కున వాడి గ్లాసు లో కొద్దిగా ఉమ్మింది….అది సముద్రములో తెల్లటి మంచు పర్వతంలా తేలుతోంది…
పాలసముద్రంలో దొరికిన అమృతభాండంలా ఆ గ్లాసు పట్టుకుని గడ గడ త్రాగేశాడు….
” అబ్బా….ఎంత రుచిగా ఉందో…..”
” కామాంధుడా…ఇక వెళ్ళు, విసిగించక…” మురిపెంగా చిరాకు పడింది.
(……..)

2 Comments

Add a Comment
  1. Nice very very nice, good.

  2. Kevvu keka bhayya super rasaru.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *