అన్నా నీ అనురాగం 158

అప్పుడు మదన్ గాడి వయసు 18 ఏళ్లు. ఈంటర్ సెకండ్ ఇయర్ చదువుతున్నాడు. అప్పటికే వాడి మొడ్డ బాగా పెరిగిపోయింది. దాదాపు 7 అంగుళాల పొడుగు లావు ఉండేది. మొడ్డ మీద ఆతులు కూడా మొలిచాయి. రోజూ మొడ్డ కొట్టుకోవడం మొదలెట్టాడు. వాడికో చెల్లి పేరు రజని. పదవ క్లాస్ చదువుతోంది. రజని సళ్లు జామకాయలంత పెరగడం గమనించాడు మదన్. ఇద్దరూ రోజూ సైకిల్ మీద స్కూల్ కు వెళ్లెవాళ్లు. ముందు చెల్లిని స్కూల్ లో డ్రాప్ చేసి తను కాలేజీకి వెళ్లేవాడు.

ఒక రోజు అన్న చెల్లి సైకిల్ మీద వస్తుంటే జోరున వర్షం. అప్పటికి అమ్మ నాన్న ఇంటికి రాలేదు. చెల్లి వేసుకున్న uniform బాగా తడిసింది. చెల్లి నిపుల్స్ కనపడుతున్నాయి. మొట్ట మొదటి సారి చెల్లాయి సళ్లు నిపుల్స్ చూచాడు మదన్. వాడి మొడ్డ లేచింది. రజని గబా గబా తన రూం కు వెళ్లింది డ్రెస్ మార్చుకోవడానికి. రజని హాల్ లోకి వచ్చింది. మదన్ కూడా వెళ్లి తన డ్రెస్ మార్చుకున్నాడు. డ్రెస్ మార్చుకుంటుంటే వాడి మొడ్డ నిగిడింది. అటు తిరిగి మొడ్డను చేత్తో పట్టుకొని చెల్లి సళ్లు తల్చుకుంటూ ఊపుకుంటున్నాడు. ఒక వేళ చెల్లి వచ్చినా తన నిగిడిన మొడ్డ చెల్లి కంట పడాలని డోర్ బోల్ట్ చెయ్య లేదు. ఎంత సేపు కొట్టుకున్నా రజని రాలేదు. వీడికి విసుగు పుట్టింది. ఇంతలో పవర్ పోయింది. బయట జోరున వాన కురుస్తూ ఉంది. చెల్లికి చీకటి అంటే భయం. చెల్లి తప్పకుండా తన దగ్గరకు వస్తుందని అనుకున్నాడు మదన్. చెల్లి వస్తుంది అన్న idea తో మదన్ గాడి లవడా మరలా లేచింది. సన్నగా వట్టకాయలలో నొప్పి మొదలయింది. అందుకే స్పీడ్ గా మొడ్డ కొట్టుకుంటున్నాడు. ఇంతలో తలుపు తెరుచుకుంది. ఒంటి మీద బట్ట లు లేకుండా మొడ్డ నిగడ పెట్టి కొట్టుకుంటున్న అన్నయ్య ను చూచింది చెల్లాయి.
“ఒరేయి దరిద్రుడా ఏమిచేస్తున్నావురా. చీ చీ ఏంటా పాడుపని” అంది రజని.
“నువ్వెందుకు వచ్చావే తల్లి. ముందు బయటకు వెళ్లు బట్టలు కట్టుకొని వస్తాను.” అన్నాడు మదన్
రజని పరుగెత్తుకుంటూ బయటకు పరుగెత్తింది
మదన్ పాంట్ షర్ట్ వేసుకొని హాల్ లోకి వచ్చాడు
పాపం పిచ్చి పిల్ల ఇంకా అన్నయ్య మొడ్డ చూచిన షాక్ నుండి తేరుకోలేదు.
“ఏంటే చెల్లాయి దయ్యన్ని చూసినట్టు చూస్తున్నావు.” అన్నాడు నవ్వుతూ
“ఉండు అమ్మకు చెబుతాను. వెధవ పనులు చేస్తున్నావా. నాన్నకు చెప్పి నీ పని పట్టిస్తా” అంది ఉక్రోషంగా రజని
“ఒసేయి అమ్మకు చెప్పకే తల్లి. చంపుతుంది. నీకు పెద్ద Dairy Milk Chocolate కొని పెడతా ప్లీజ్” అనిబతిమాలుకున్నాడు మదన్
“చెప్పనులే భయపడకు కానీ నాకు ఇప్పుడే కావాలి” అంది రజని
మదన్ గొడుకువేసుకొని పోయి Dairy Milk Chocolate కొనుక్కొచ్చి ఇచ్చాడు.
జరిగినది అంతా మర్చిపోయి రజని చాకలేట్ చీకుతూ కూర్చుంది.
“అది సరేరా ఇందాక నువ్వు ఏమి చేస్తున్నావు” అని అడిగింది రజని.
“మొడ్డ కొట్టుకుంటున్నాను” అన్నాడు
“అంటే” అంది రజని.
“ఇది అంటూ నా మొడ్డను తీసి చూపించాను
“యాక్ చీ లోపల పెట్టరా జడ్డి వెధవా” అంది రజని కళ్లు మూసుకుంటూ
కాని కను కొసల నుండి అన్నయ్య నిగిడిన మొడ్డను చూస్తూ ఉంది. ఇదే సందని మదన్ గాడు మొడ్డను నిగడ పెట్టి ఊపుకుంటూ చెల్లి దగ్గరకు వెళ్లాడు.
“ఒరేయి దగ్గరకు రాకు దూరంగా ఉండు” అంటూ ఒక చేత్తోకల్లు మూసుకుంది/
మదన్ గాడు చెల్లి దగ్గరగా పోయినోరి మూసి అరవకే తల్లి. ఎవరన్నా వస్తారు అన్నాడు.
రజని అరవడం మానేసింది
చెల్లికి తన నిగిడిన లవడా చూపిస్తూ
“ఎలా ఉందే నా మొడ్డ” అన్నాడు మదన్
“చీ చీ” అంది చెల్లి
“చీ చీ కాదే. ఇది నా మొడ్డ. అమ్మాయిల తొడల మధ్య పెట్టి దెంగితే సమ్మగా ఉంటుంది” అన్నాడు మదన్
మదన్ చెల్లి పక్కన కూర్చున్నాడు.
“మరి దాన్ని ముందుకు వెనక్కు ఎందుకు ఊపుతున్నావు” అని అడిగింది చెల్లి
“అలా మొడ్డ ఊపుకుంటే హాపీ గా ఉంటుందే” అన్నాడు అన్నయ్య తన చెల్లి చెయ్యి తీసుకొని తన మొడ్డ మీద వేసుకుంటూ.

2 Comments

Add a Comment
  1. Short stories voddu long stories kavali

  2. Mega serials ani start chesaru kada Avi iyna continue cheyyandi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *