అత్తా, ఆడపడుచులు లేని ఇల్లు. ఇంట్లో నీదే రాజ్యం 182

“ఏం లేదు. సాయంత్రం అవుతుంది. పోయి వెజిటబుల్స్ తీసుకురండి.”

“ఏం తీసుకురానూ?”

“ఏమో మీ ఇష్టం.. మీకు ఏవి నచ్చితే అవి తీసుకొని రండి.”

“నాకు దొండపళ్ళంటే ఇష్టం.. తీసుకోనా?” అన్నాడు నా పెదాల వైపు చూస్తూ.

“దొండపళ్ళు వండడానికి బాగోవు.” అన్నాను చిన్నగా నవ్వి, కింద పెదవిని కొన నాలుకతో తడి చేసుకుంటూ.

“వండడానికి కాదు కోడలా! కొరుక్కు తినడానికి..”

“హుమ్మ్.. అయితే కొరుక్కోండి.” అన్నాను కింది పెదవిని చిన్నగా మునిపళ్ళతో కొరుక్కుంటూ.

“నిజంగా??”

“హుమ్మ్.. నిజంగా..” మూతిని సున్నాలా పెట్టి అన్నాను.

“కొరికితే నొప్పి పుడుతుందేమో.. అదే అదే దొండకాయలకి..”

“పరవాలేదు. కొద్దిగా నొప్పి పుట్టినా తియ్యగానే ఉంటుంది. అదే అదే.. దొండపళ్ళ టేస్ట్..”

“హ్మ్మ్.. అయితే కొరికేస్తాను..” అంటూ పైకి లేవబోయాడు.

“మ్మ్.. అయితే పోయి తెచ్చుకోండి..” అంటూ, నా నోటిని వేళ్ళతో మూసేసాను.

“దాచుకోవడం ఎందుకూ? కాస్త తీసి అందివ్వచ్చుగా..”

“నేనేం అందివ్వను..”

“అబ్బా.. మామకి ఏం కావాలో అవి కోడలే అందివ్వాలి.”

“మ్మ్.. కోడళ్ళు అన్నీ అందివ్వరు. మామలే కోడలికి నొప్పి తెలియకుండా అందుకోవాలి. అబ్బా.. ఆ చూపేంటి మామయ్య గా.. రూ..??”

“మ్మ్.. ఏం లేదు ఎలా అందుకోవాలో చూస్తున్నా..”

“టైం వచ్చినప్పుడు అన్నీ వాటంతట అవే అందుతాయి గానీ, ఇక వెళ్ళి తీసుకురండి.”

“మ్మ్.. మావిడిపళ్ళు తీసుకురానా, గుండ్రంగా ఉండేవీ..”

“అవంటే మీకు ఇష్టమా??” జారని పైటను సర్దుకుంటూ అడిగాను.

“మ్మ్.. ఇప్పుడే చూస్తున్నాగా.. బాగా ఇష్టం పెరిగిపోతుంది..” పైట వెనక ఉన్న పళ్ళను చూస్తూ అన్నారు.

“హుమ్మ్.. వాటిని కూడా కొరికి తింటారా?” ఎందుకైనా మంచిదని, వాటిని చేతులతో కప్పుకుంటూ అడిగాను.

“వాటిని కొరకడానికి ముందు, కాస్త పిసకాలి.” అన్నారు చూపులతోనే పిసికేస్తూ.

“హుఫ్ఫ్.. పిసికితే?” ఓరకంట చూస్తూ అడిగాను.

“వాటి ముచ్చికలనుండి కొద్దిగా రసం కారుతుంది. అప్పుడూ..”

“ఇష్ష్.. ఏం చెప్పక్కర్లేదు..”

2 Comments

Add a Comment
  1. ఒక అమ్మాయి చాలా బాగా తన అనుభవాన్ని చెబుతాఉంటే బాగుంది

  2. Bad ending ledu yenta atram unna ending ledu

Leave a Reply

Your email address will not be published.