అత్తా, ఆడపడుచులు లేని ఇల్లు. ఇంట్లో నీదే రాజ్యం 182

“అన్నీ అంటే??”

“అన్నీ అంటే.. అన్నీ..”

“అవే.. ఏంటీ అని అడుగుతున్నా..”

“ఏమో, నాకు తెలీదు.”

“తెలీదా? చెప్పవా??”

“చెప్పనూ, చెప్పకూడదు.”

“హహహ.. మావయ్యనే కదా అడుగుతుంటా.. చెప్పొచ్చుగా..”

“ఊఁహూఁ.. పొంగుతున్నట్టున్నాయి, కాస్త చూడండి.”

“చూస్తున్నా.. బాగానే పొంగాయి.”

“అబ్బా.. స్టవ్ మీద పాలు మావయ్యా..”

“నేనూ వాటి గురించే అంటున్నా..” అంటూ స్టవ్ ఆఫ్ చేసి, గిన్నెను దించుతూ, “మరి నువ్వు దేని గురించి అనుకుంటున్నావ్?” అన్నాడు చిలిపిగా. ఆయన అలా అడుగుతుంటే, నేను ఉడికిపోయి, “నేనూ అదే అనుకుంటున్నా.. హుమ్మ్..” అనేసి, అక్కడినుండి విసురుగా బయట హాల్ లోకి వచ్చేసి, సోఫాలో కూర్చుండిపోయాను.

2 Comments

Add a Comment
  1. ఒక అమ్మాయి చాలా బాగా తన అనుభవాన్ని చెబుతాఉంటే బాగుంది

  2. Bad ending ledu yenta atram unna ending ledu

Leave a Reply

Your email address will not be published.