అత్తా, ఆడపడుచులు లేని ఇల్లు. ఇంట్లో నీదే రాజ్యం 180

మావయ్య మరోసారి పిలిచాడు. బయటకి వెళ్ళలేక, లోపల ఉండలేక సతమతమవుతూ బిగుసుకుపోయాను. రెండు మూడు సార్లు పిలిచి, ఆయన మెల్లగా నా గది తలుపు తోసాడు. నేను మంచం మీద బాసింపట్టు వేసుకొని కూర్చొని ఉన్నాను. ఆలోచనలతో నా వొళ్ళు వేడెక్కిపోయిఉంది. ఆ వేడి వలన నుదిటి మీద సన్నగా చెమట పట్టింది. చూపులకు. వొంట్లొ వేడి తెలీదేమో గానీ, చెమట తెలుస్తుందిగా.

ఆ చెమట చూసి, ఆయన కంగారుగా, “అరే! అలా ఉన్నావేంటీ? జ్వరం వచ్చిందా?” అంటూ, కంగారుగా నా దగ్గరకు వచ్చి, నా నుదుటిపై చెయ్యి వేసాడు. ఆ స్పర్శ ఇంకాస్త వేడెక్కించడంతో సన్నగా వణక సాగాను. ఆ వణుకు చూసి, ఆయన ఇంకాస్త కంగారు పడుతూ, “చిత్రా.. చిత్రా.. ఏమయ్యిందీ?” అంటూ కంగారుగా నా పక్కన కూర్చొని, నా తల మీద చెయ్యి వేసాడు. నాకు స్పృహ తప్పుతున్నట్టుగా ఉంది. శరీరం తూలిపోతుంది. వొళ్ళంతా బలహీనంగా అయిపోయి, ఆయన మీదకు వాలిపోయాను. ఆయన బాగా కంగారు పడసాగాడు, ఆ కంగారు చూస్తూనే, మెల్లగా స్పృహ కోల్పోయాను.

అయితే అది కొన్ని క్షణాలే. తేరుకొని కొద్దిగా కళ్ళు తెరిచి చూసేసరికి, మావయ్య ఆందోళనగా చూస్తూ కనిపించారు. ఆయన అలా నా కోసం కంగారు పడుతుంటే, చూడడానికి బావుంది. అందుకే, కళ్ళు పూర్తిగా తెరవకుండా మూసేసుకున్నాను. ఆయన నా భుజాల చుట్టూ చెయ్యి వేసి, పొదివి పట్టుకొని “చిత్రా.. చిత్రా..” అని పిలుస్తున్నారు. నేను మాత్రం సగం తెరిచిన కళ్ళతో చూస్తున్నాగానీ, ఏం మాట్లాడడం లేదు. ఆయన నా బుగ్గల మీద చిన్నగా అరచేత్తో తడుతున్నాడు. హబ్బా.. ఎంత హాయిగా ఉందో, ఆయన నా బుగ్గలను తడుతూ ఉంటే.

అలా కాసేపు తట్టి, నన్ను మంచం మీద వెల్లకిలా పడుకోబెట్టారు. అప్పటికే నా పైట చెదిరిపోయి పూర్తిగా పక్కకి వెళ్ళిపోయింది. మరి తను గమనించాడో లేదో. నన్ను పడుకోబెట్టిన తరువాత, మరోసారి నా నుదుటి మీదా, తరవాత నా మెడ మీద చెయ్యి వేసి, వొళ్ళు వేడిగా ఉందో లేదో చూసాడు.

2 Comments

Add a Comment
  1. ఒక అమ్మాయి చాలా బాగా తన అనుభవాన్ని చెబుతాఉంటే బాగుంది

  2. Bad ending ledu yenta atram unna ending ledu

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *