అత్తా, ఆడపడుచులు లేని ఇల్లు. ఇంట్లో నీదే రాజ్యం 180

“నిజంగానే తెలీదు.. చెప్పు పాపా.. ఏం చేస్తున్నానో..”

“మ్మ్.. ఏం లేదు.. సిగ్గు లేకపోతే సరి..”

“అంత సిగ్గు పడేట్టు ఏం చేసానబ్బా!!”

“మ్మ్.. చెప్పాలా?”

“చెప్పు..”

“నేను చెప్పను.”

“చెప్పకపోతె నాకెలా తెలుస్తుంది..”

“హ్మ్మ్.. హుమ్మ్.. తెలియాల్సిన అవసరం లేదులే..” అంటూ తనని తప్పించుకొని వెళ్ళబోతుంటే, తను నా చెయ్యి పట్టుకోబోయాడు. నేను అతనికి దొరకకుండా నా చేతిని తప్పించేసరికి, ఆ చేతికి నా నడుము మడత దొరికిపోయింది. అంతే, దొరికిందే సందు అన్నట్టు, ఒక్కసారిగా కసుక్కున నలిపివదిలాడు. ఉఫ్ఫ్.. అంతే.. ఎక్కడో కిలుక్కుమన్నట్టు అనిపించింది.

2 Comments

Add a Comment
  1. ఒక అమ్మాయి చాలా బాగా తన అనుభవాన్ని చెబుతాఉంటే బాగుంది

  2. Bad ending ledu yenta atram unna ending ledu

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *