అత్తా, ఆడపడుచులు లేని ఇల్లు. ఇంట్లో నీదే రాజ్యం 182

అతి కష్టం మీద మా ఆయన ఆఫీస్ కు వెళ్ళేంతవరకూ, ఆ కళ్ళు మావయ్య కంట పడకుండా తప్పించుకు తిరిగాను. ఇక ఆయన ఆఫీస్ కు వెళ్ళడం ఆలస్యం, మా ఇంటి మెయిన్ డోర్ కు లాక్ పడిపోయింది. నా గెండెలు వేగంగా కొట్టుకోవడం మొదలయ్యింది. వంటగది సర్దే నెపంతో లోపలే ఉండిపోయాను. అంతలో గుమ్మం దగ్గర మావయ్య వచ్చిన అలికిడి.

“ఏంటీ! పొద్దున్నుండి తప్పించుకు తిరుగుతున్నావ్?”

“నేనేం తప్పించుకోవడం లేదు..”

“అవునా! అయితే నీ మొహం ఒకసారి చూపించూ..”

“నేనేం చూపించను..”

“ఎందుకూ? ఏమయిందీ??”

“ఏమో.. అయినా నేనెందుకు చూపించాలీ?”

“ఎందుకా..” అంటూ, నా దగ్గరకి వచ్చి, నా భుజాల మీద చేతులు వేసి తన వైపుకు తిప్పుకున్నాడు. నేను మాత్రం తల దించుకొనే ఉన్నాను. తను వేళ్ళతో నా గెడ్డాన్ని పట్టుకొని, నా మొహాన్ని పైకి ఎత్తాడు. నేను కళ్ళు మూసేసుకున్నాను. “కళ్ళు తెరు బంగారం..” అన్నాడు మార్ధవంగా. నేను “ఊఁహూఁ..” అన్నట్టు తల అడ్డంగా ఊపాను. “ప్లీజ్.. తెరు.. నీ కళ్ళను ఒకసారి చూడాలి.” అన్నాడు నా బుగ్గలను వేళ్ళతో నొక్కుతూ. “హ్మ్మ్.. నేను చూపించను.” అన్నాను మొండిగా. “అవునా!” అంటూ, తన అరచేతులతో నా మొహాన్ని పట్టుకొని మెల్లగా దగ్గరకు లాక్కున్నాడు. మళ్ళీ ఆయన ఊపిరి నా మొహానికి తాకుతూ ఉంది. ఎప్పటిలాగానే పెదవుల్లో వణుకు మొదలయ్యింది. తన ఊపిరి నా పెదాలకు దగ్గరగా.. ఏం చేస్తున్నాడూ!? అసలు ఏం చేస్తాడూ!?? వణుకుతున్న నా పెదాలను చూస్తే ఆగగలడా?? ముద్దు పెట్టేస్తాడా! కొరుకుతాడా!! లేక చాక్లెట్ ను చప్పరించినట్టు చప్పరిస్తాడా!!! హుష్ష్.. ఏదో ఒకటి చేయరా మామా.. కిందా పైనా ఒకటే కాలిపోతుంది.. అనుకుంటూ, ముద్దుకి సిద్దం అన్నట్టు మొహాన్ని ముందుకు చాచాను. కొన్నిక్షణాల తటపటాయింపు తరవాత ఆయన నా మొహాన్ని వదిలి, “సరే.. నేను వెళ్తున్నా..” అన్నాడు. కొన్నిక్షణాలు అలాగే నిలబడిపోయాను. ఏ అలికిడీ లేదు. “వెళ్ళిపోయాడా!?” అనుకుంటూ మెల్లగా కళ్ళు తెరిచాను. ఎదురుగా నవ్వుతూ కనిపించాడు. అంతే, నేను ఉడికిపోతూ, “ఇది ఛీటింగ్..” అన్నాను. “ఎర్రబడిన నా కోడలి కళ్ళు చూడాలంటే ఆ మాత్రం ఛీటింగ్ చేయాలిలే..” అన్నాడు నవ్వుతూ. “ఛీ.. సిగ్గు లేకపోతే సరి.” అన్నాను మూతీ, మొహమూ తిప్పుకుంటూ.

“అరెరే.. అలా మొహం తిప్పుకోకు.. ఇంకోసారి చూడనివ్వు..”

“ఏం అవసరం లేదు..”

“ప్లీజ్ బంగారం.. ఎర్ర బడ్డ కళ్ళతో నా కోడలు ఎంత ముద్దొస్తుందో తెలుసా!”

2 Comments

Add a Comment
  1. ఒక అమ్మాయి చాలా బాగా తన అనుభవాన్ని చెబుతాఉంటే బాగుంది

  2. Bad ending ledu yenta atram unna ending ledu

Leave a Reply

Your email address will not be published.