అత్తా, ఆడపడుచులు లేని ఇల్లు. ఇంట్లో నీదే రాజ్యం 182

“ఇప్పటి వరకూ పడుకొనే ఉంది. నిన్ను చూడగానే లేచింది. ఐ మీన్.. లేచాను.”

“హుష్ష్..”

“హుమ్మ్.. లేపిన దానివి నువ్వే పడుకోబెట్టాలి. పడుకోబెడతావా!”

“ఆహ్.. హ్మ్మ్.. మా..వ..య్..యా..”

“హ్మ్మ్.. ఏమవుతుంది కోడలా!?”

“అబ్బా.. ఏం లేదు. నన్ను వదిలితే పోయి పడుకుంటా..”

“వదలడానికి నిన్ను నేను పట్టుకోలేదే..”

“హుమ్మ్.. చేతులతో పట్టుకుంటేనే పట్టుకున్నట్టా? చూపులతో పట్టినా పట్టుకున్నట్టే..”

“హ్మ్మ్.. పోనీ కళ్ళు మూసుకోనా?”

“ఆఁ.. మూసుకోండి..”

“నువ్వే ముయ్యొచ్చుగా..”

“ఎవరిది వాళ్ళే మూసుకోవాలి.”

“అలా మూసుకోవడం కుదరనప్పుడు, ఎదుటివాళ్ళే సహాయం చేయాలి..”

“అబ్బా.. ఆశ..” అంటూ, ఆయన చేతి మీద చిన్నగా కొట్టి, ఆయన్ని తప్పించుకొని, నా గదిలోకి వెళ్ళబోతుంటే, నా చెంగు పట్టుకొని లాగాడు. అదురుతున్న గుండెలతో, జారిన పైటతో అలాగే నిలబడిపోయాను. ఎందుకో తను చిన్నగా నవ్వుతున్నట్టు అనిపించింది. మెల్లగా కళ్ళు తిప్పి చూసాను. తన కళ్ళలో చిలిపితనం. అనుమానం వచ్చి చూసుకున్నా. చెంగు ఆయన పట్టుకోలేదు. డైనింగ్ టేబుల దగ్గర ఉన్న కుర్చీకి తగిలింది. “అబ్బా.. దొరికిపోయా..” అన్నట్టుగా కళ్ళు మూసుకున్నాను. అంతలో ఆయన ఆ చెంగు విడిపించి, దగ్గరకు వచ్చాడు. దాదాపు ఒకరి ఊపిరి ఒకరికి తాకేంత దగ్గరగా. ఏం చేయాలో అర్ధం కానట్టు ఇంకా గట్టిగా కళ్ళు మూసేసుకున్నాను. ఆయన ఇంకాస్త దగ్గరకి వచ్చాడు, తన వేడి ఊపిరి నా మొహాన్ని తాకేంతగా. పైట లేకపోవడంతో, పలచటి జాకెట్టులోంచి నా బంతులు లయబద్దంగా పైకీ కిందకీ, ఊపిరికి అనుగుణంగా ఊగుతున్నాయి. వాటినే చూస్తూ, ఇంకాస్త దగ్గరగా వచ్చాడు. ఈసారి ఆ ఊపిరి నా పెదాలని కాల్చేస్తుంది. వణికిపోతున్నాయి నా పెదవులు. ఇంకో రెండు పెదాల ఆసరా లేకపోతే ఆ వణుకు ఆగేట్టు లేదు. నా ప్రమేయం లేకుండానే, ఆ పెదవుల ఆసరా కోసం మొహాన్ని ముందుకు చాచాను. నా పెదాలకు ఏదో తగిలీతగలనట్టు తగులుతుంది. ఆయన పెదాలేనా! మరొక్కక్షణం ఆగితే ఏమయ్యేదో, అంతలోనే స్పృహ తెచ్చుకొని, ఆయన చేతి నుండి నా చెంగును విడిపించుకొని, గబగబా నా గదిలోకి పారిపోయాను. నా అవస్థ చూసి మావయ్య ఏమనుకున్నాడో? నవ్వుకున్నాడా! లేక నాలాగే తాపంతో కాలిపోతున్నాడా!! హుమ్మ్మ్.. హుష్.. ఇక ఆ రాత్రి అంతా నిద్ర పట్టీపట్టనట్టుగా ఒకటే ఇది. తెల్లారేసరికి కళ్ళు ఎర్రబడ్డాయి. ఆ కళ్ళను చూస్తే మావయ్య ఏమంటాడో!

2 Comments

Add a Comment
  1. ఒక అమ్మాయి చాలా బాగా తన అనుభవాన్ని చెబుతాఉంటే బాగుంది

  2. Bad ending ledu yenta atram unna ending ledu

Leave a Reply

Your email address will not be published.