అత్తా, ఆడపడుచులు లేని ఇల్లు. ఇంట్లో నీదే రాజ్యం 182

ఇక రాత్రి రౌతు అలసిపోయాడు గానీ, కింద ఉన్న గుర్రం మాత్రం పరుగెడుతూనే ఉంది. దాదాపు ఒంటి గంట వరకూ. ఆయన అలసిపోయి గాఢ నిద్రలోకి పోయాడు. నాకు మాత్రం తొడల మధ్య జివ్వుమంటూనే ఉంది. కాస్త చన్నీళ్ళు తాగి నిద్ర పోదామని, డైనింగ్ హాల్ లోకి వచ్చి, ఫ్రిజ్ తెరిచి, బాటిల్ తీసాను. సరిగ్గా అప్పుడే మావయ్య గది తలుపు కూడా తెరుచుకుంది. ఆ చప్పుడు వినగానే నా నాలుగు పెదవులూ సన్నగా వణకసాగాయి. “ఇష్షూ..” అనుకుంటూ, కాళ్ళను దగ్గరగా నొక్కేసుకుంటూ నిలబడ్డాను. గదిలో జరిగిన యుద్దానికి సాక్ష్యంగా నా వొళ్ళంతా చెమట పట్టి, చిత్తడిచిత్తడిగా ఉంది. ఆ చెమటతో మావయ్య ఎదుటపడడానికి సిగ్గుగా ఉంది. ఏం చేయాలా అని ఆలోచిస్తూ ఉండగా, మావయ్య నా దగ్గరకి వచ్చేసాడు. “ఉఫ్ఫ్.. ఏమైనా చేస్తాడా!” అనుకుంటూ ఉంటేనే, వేడెక్కిపోతుంది నాకు. మావయ్య నా చేతిలోని బాటిల్ అందుకొని, “లోపల ఏసీ పని చేయడం లేదా?” అని అడిగాడు చెవిలో గుసగుసలాడుతూ. నేను ఆయన వైపు అదోలా చూసాను. ఆయన నవ్వి, “అదే.. వొళ్ళంతా చెమటలు పట్టి ఉంటేనూ..” అంటూ, బాటిల్ నా చేతిలో పెట్టాడు. ఆ ప్రశ్నకు ఇంకా వేడి పెరిగిపోయి బుస్సుబుస్సు మంటూ ఊపిరి తీయసాగాను. “బాగా వేడి ఎక్కువయినట్టుందీ!” అన్నాడు నవ్వుతూ.

“హా.. చల్లార్చుకుందామనే నీళ్ళ కోసం వచ్చా..”

“చన్నీళ్ళతో వేడి తగ్గదు. ఇంకా పెరుగుతుంది.”

“మ్మ్.. మరి ఏం చెయ్యాలీ?”

“ఉష్ణం ఉష్ణేన శీతలం అన్నారు.”

“అంటే??”

“అంటే.. వేడికి వేడే మందూ అని..”

“హుమ్మ్.. ఇప్పుడు వేడిగా ఏం ఉందీ తీసుకోడానికీ?”

“వెతికితే ఎదురుగానే దొరుకుతుంది.. వెతుకూ..”

“ఉఫ్ఫ్ఫ్..”

“వెతక్కుండానే ఉఫ్ఫ్ అంటే ఎలా!”

“ఆహ్.. మావయ్యా.. ప్లీజ్.. వెళ్ళి పడుకోండి..”

2 Comments

Add a Comment
  1. ఒక అమ్మాయి చాలా బాగా తన అనుభవాన్ని చెబుతాఉంటే బాగుంది

  2. Bad ending ledu yenta atram unna ending ledu

Leave a Reply

Your email address will not be published.