అత్తా, ఆడపడుచులు లేని ఇల్లు. ఇంట్లో నీదే రాజ్యం 182

“హహహ.. ఏమయిందీ??”

“ఏం కాలేదు..” అని బయటకి అన్నాను కానీ, ముచ్చికలు గట్టిపడిపోయి, సలపడం మొదలయ్యింది. ఆ సలుపుతోనే, “మీరు చెప్పండి..” అన్నాను. “ఏం చెప్పాలీ?” అడిగాడాయన. “అదే.. రసం కారితే ఏం చేస్తారో చెప్పండి.” అంటున్నానే గానే, నాకు ఎక్కడినుండో రసాలు కారుతున్నట్టుగా అనిపిస్తుంది. ఆయన అది గమనించినట్టుగా, కొంటెగా చూస్తూ,

“మ్మ్.. ఆ రసాలని చప్పరిస్తూ.. మెల్లగా చీకుతూ ఉంటే.. ఆహా..”

“హబ్బా..”

“ఏమయింది కోడలా!?”

“ఏం కాలేదు మావయ్యా..”

“మరి కాలు మీద కాలు ఎండుకు వేసుకున్నావ్??”

“ఆఁ.. నొక్కుకుంటే హాయిగా ఉంటుందని..”

“ఓ! ఎక్కడ నొక్కుకుంటున్నావూ? ఎక్కడ హాయిగా ఉంటుంది??”

“ఎక్కడో ఒకచోట.. నొప్పి పుట్టిన ప్లేస్ లో..”

“అదే.. ఆ ప్లేస్ ఎక్కడనీ?”

“తెలిస్తే ఏం చేస్తారో!”

“నొప్పి పుట్టిన చోటా..”

“మ్మ్.. నొప్పి పుట్టిన చోట?”

“.……”

2 Comments

Add a Comment
  1. ఒక అమ్మాయి చాలా బాగా తన అనుభవాన్ని చెబుతాఉంటే బాగుంది

  2. Bad ending ledu yenta atram unna ending ledu

Leave a Reply

Your email address will not be published.