అత్తా, ఆడపడుచులు లేని ఇల్లు. ఇంట్లో నీదే రాజ్యం 3 120

“ఉఫ్ఫ్.. చంపేస్తున్నావ్ కదరా మామా.. అవ్వ్..కానీయ్.. ఉఫ్ఫ్.. అలాగే దంచు.. అమ్మో.. అహ్.. ఎంతకాలం అయ్యిందీ ఇలా పోటు వేసీ??”

“హ్మ్మ్.. పదేళ్ళయింది..”

“అవ్వ్.. అందుకే ఇలా.. ఆహ్.. కుమ్మేస్తున్నావా.. ఇన్నాళ్ళ దురదా.. అవ్వ్.. ఆహ్.. ఇప్పుడే తీర్చేస్.. ఉఫ్ఫ్.. కుంటున్నావా.. మామా,,అవ్వ్.. హబ్బా.. ఏం పోటు వేసావురా నా రంకు మొగుడా.. ఉఫ్ఫ్…. ఇస్స్.. అలాగే.. ఆహ్.. లాగే.. ఆహ్.. ఆహ్.. ఉఫ్ఫ్.. మ్మ్.. ఇంకా కసిగా.. ఆహ్.. ఇంకా.. ఇంకా.. ఉఫ్ఫ్..”

“మరి ఇందాక లేచిపోమ్మన్నావూ..”

“ఉఫ్ఫ్.. లేవొద్దు.. అలాగే దంచు.. అవ్వ్.. అమ్మా.. హుమ్మ్.. ఉఫ్ఫ్ఫ్.. ఓ మై గాడ్..ఇంకా లోపలకి.. ఆహ్హ్హ్..”

“మీ ఆయన వచ్చేస్తాడేమో..”

“మ్మ్.. రానివ్వరా మగడా… పరవాలేదు. నువ్వు ఇలాగే కుమ్ము.. ఉఫ్ఫ్..”

“మ్మ్.. ఇలాగేనా??”

“ఇస్స్.. ఇలాగే దెంగు మావయ్యా.. అవ్వ్.. అమ్మో.. మరీ అలా పొడుస్తావే.. ఇస్స్.. వద్దు.. ఆపకు.. ఇస్స్.. ఇంకా గట్టిగా పొడు.. ఉఫ్ఫ్.. ఇంకా.. ఉఫ్ఫ్.. అలాగే దించు నీ గూటాన్ని.. ఉఫ్ఫ్.. ఆహ్.. దేవుడా.. ఇస్సో.. ఉఫ్ఫ్. హుమ్మ్.. హుమ్మ్.. ఉఫ్ఫ్.. మావ.. యా.. ఆహ్..”

“హుమ్మ్. ఇలా కాదు. నిన్ను ఇంకోలా పొడిస్తే గానీ నీ దూల తీరదు..” అంటూ, మావయ్య నా రెండు కాళ్ళనీ పైకి మడిచాడు, నా మోకాళ్ళు నా గుండెలకి తాకేలా. ఆ పొజిషన్ లో కింద పొడిస్తే, పైన గొంతులో తగులుతుంది అని తెలుసు. పైగా మావయ్యది రాక్షస పోటు. అసలు భరించగలనా? తలచుకుంటేనే కింద ఊటలూ, నోట్లో నీళ్ళూ వచ్చేస్తున్నాయి. అంతలోనే మావయ్య నా గొంతులోకి దిగేట్టుగా ఒక్క పోటు పొడిచాడు. “అమ్మో..” అని గట్టిగా అరిచాను. అయినా వదలకుండా గుభీ గుభీ మని గుద్దుతూనే ఉన్నాడు. నా వొళ్ళంతా కదిలిపోతుంది. ఈ దెబ్బలకి ఇక రాత్రంతా వొళ్ళు నొప్పులు ఖాయం. అయినా సమ్మగా తీపుగా ఉంది. ఉస్స్ ఉస్స్ అని నిట్టూరుస్తూ ఆ పోటులను తట్టుకుంటూకసిగా పెదాలు కొరికేసుకుంటున్నాను. అసలు కాసేపట్లో మా ఆయన వస్తాడన్న ధ్యాసే లేదు. వచ్చినా, వదలకుండా ఇలాగే పొడిపించుకోవాలనిపిస్తుంది. అందుకే నడుము పక్కన మంచం మీద అరచేతులు పెట్టి, కసిగా పైకి ఎదురుకుమ్మసాగాను. నా కుమ్ముడుకి మావయ్యకి మరింత కసెక్కిపోతుంది. ఆ కుమ్ముడుకి ఉన్మాద స్థితిలోకి వెళ్ళిపోతున్నాను. అదే స్థితిలో ఏం మాట్లాడుతున్నానో కూడా నాకు అర్ధం కావడం లేదు.

“మావయ్యా.. వదలకు.. ఉఫ్ఫ్ అలాగే.. నో కోడల్ని చించేయ్.. ఉఫ్ఫ్.. రారా.. ఉఫ్ఫ్.. నీ సత్తా అంతా చూపించు.. నీ కోడల్ని నలిపేసేయ్.. అయ్యో.. బంతులు బరువెక్కిపోతున్నాయ్.. చీకరా మగడా.. ఉఫ్ఫ్.. హాహ్.. హాహ్.. కొరికేయ్ మామా పరవాలేదు.. అమ్మో.. . ఉఫ్ఫ్.. ఓరి నాయనోయ్.. అహ్.. అహ్.. అహ్.. ఏం పోటురా నీదీ.. ఇక రోజూ ఇలాగే.. ఆహ్.. దెంగరా.. మగడా.. ఒరేయ్ మామా.. ఉఫ్ఫ్.. కింద అహ్.. పొడుస్తుంటే.. ఉఫ్ఫ్.. పైన నీళ్ళు వస్తున్నాయేంట్రా నాయనోయ్.. ఆహ్.. హబ్బా.. ఊఫ్ఫ్.. ఊఫ్ఫ్.. నీ యబ్బా.. అవ్వ్.. ఇస్స్.. అలాగే.. హమ్మా.. ఉఫ్ఫ్..”

“హుమ్మ్.. కోడలా.. పైకి అమాయకంగా కనిపిస్తావ్ గానీ.. ఎంత కసి ఉందే నీలో.. ఉఫ్ఫ్.. హబ్బా.. నీయమ్మా.. నీ సళ్ళూ..”

“ఉఫ్ఫ్.. మామా.. ఇస్స్.. అలాగే చీకు.. ఉఫ్ఫ్.. ముచ్చికలు బిగుసుకుపోయాయిరా.. చప్పరించు.. హబ్బా.. అలా నాలుకతో నాకకు.. ఉఫ్ఫ్.. చప్పరించు.. హబ్బా.. మ్మ్.. మ్మ్.. మ్మ్.. హుమ్మ్..”

“ఇస్స్.. ప్చ్.. ప్చ్..”

“ఆహ్.. అలాగే.. ఉఫ్ఫ్.. నువ్వు మాస్టర్ వి మావయ్యా.. అబ్బా.. దూలెక్కిపోతుంది.. ఇంకా గట్టిగా.. ఉఫ్ఫ్.. ఆహ్.. ఉఫ్ఫ్.. గాడ్..”

“అబ్బా.. స్వర్గం నీ తొడల మధ్యే పెట్టేసుకున్నావే.. ఉఫ్ఫ్..”

“అవ్వ్.. ఆహ్..”

“ఉఫ్ఫ్.. ఉఫ్ఫ్..”

“హుమ్మ్.. ఇస్స్.. ఏం ఉన్నాయే నీ చంకలూ.. మ్మ్.. మ్మ్..”

“ఆహ్.. ఉస్స్.. అలా..గే.. చప్పరించు.. అమ్మోయ్.. అవ్వ్.. ఆహ్.. ఏం సుఖంరా.. స్వర్గం.. తేలి..పోతుమ్.. దీ.. ఆహ్..”

10 Comments

Add a Comment
  1. If we read sex story we should feel pleasure in the mind. Balanced two stories ie also kasikasi 3.

  2. If we read sex story we should feel pleasure in the mind. Balanced two stories ie also kasikasi 3 to be continued.

  3. Story and narration are good. Characterization is super.

  4. చాలా బాగుంది ఇంక వ్రాయండి

  5. What a story I didn’t read a story like this upto now. It is amazing. The pleasure is un explainable. I didn’t even get this type of pleasure while doing sex. No words to explain about the story.

  6. What happened no update

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *