అత్తా, ఆడపడుచులు లేని ఇల్లు. ఇంట్లో నీదే రాజ్యం 3 120

అంతలో మా ఆయన మళ్ళీ అడిగాడు, “ఏం చేస్తున్నాడే నాన్నా?” అంటూ. “మ్మ్.. యోగా చేస్తున్నాడు.” అన్నాను, నా పూరెమ్మలతో మావయ్య అంగాన్ని మసాజ్ చేస్తూ. “ఇప్పుడు యోగా ఏంటీ?” అడిగాడు ఆయన ఆశ్చర్యంగా. “అదే.. అందుకే నవ్వుతున్నా..” చెప్పాను నేను. “ఏదీ, ఆయనకు ఒకసారి ఇవ్వూ..” అనగానే, ఎక్కడో ఉన్నవాణ్ణి పిలిచినట్టు “మావయ్యా.. మీ అబ్బాయి..” అని అరిచాను. అలా అరవగానే, మావయ్య కసిగా నా పెదాలను కొరికేయసాగాడు. ఆ శబ్ధం మా ఆయనకి వినిపించకుండా, సెల్ ను దూరంగా పెడుతూ గిలగిలా కొట్టుకోసాగాను. అలా సాధ్యమైనంత తాత్సారం చేస్తూ, కొరికి కొరికి.. చీకి చీకి.. అప్పుడు సెల్ అందుకొని, తన కొడుకుని పలకరించి, “కొంచెం వొళ్ళు నెప్పులుగా ఉంటే, కాస్త స్ట్రెఛ్చెస్ చేస్తున్నారా..” అన్నాడు. “అవునా దానికోసారి ఇవ్వూ..” అనగానే, ఆ సెల్ ను నాకు ఇచ్చాడు మావయ్య. “వొళ్ళు నెప్పులు అంటున్నాడు. ఏదైనా ఇవ్వు.” అన్నాడాయన. “అలాగేనండి..” అని చెప్పి, మావయ్యతో “ఏమైనా ఇవ్వమంటారా మావయ్యా..” అన్నాను. బదులుగా ఆయన నా బంతులను పిసికాడు. “ఇస్స్..” అన్న నిట్టూర్పుని గొంతులోనే నొక్కేసుకుంటూ, “మావిడి పళ్ళు కావాలంట..” అని చెప్పాను.

“ఇప్పుడు మావిడిపళ్ళు ఎక్కడ దొరుకుతాయే??”

“ఎలాగోలా సంపాదించండి.. పాపం ముసలాయన కదా..”

ఈసారి మరింత బలంగా పడింది పోటు. కెవ్వుమన్న కేకను గొంతులోనే నొక్కేసుకొని, మావయ్యని చురచురా చూసాను.

“మావిడిపళ్ళు కష్టం గానీ, ఏపిల్స్ కోసి ఇవ్వు.”

“కోసి ఇవ్వక్కర్లేదు. ఆయనకు కొరికి తినడమే ఇష్టం..” నా మాటలకు అనుగుణంగా మావయ్య నా సళ్ళను చిన్నగా కొరకసాగాడు. “ఉఫ్ఫ్..” అనుకుంటూ ఆయన మొహాన్ని నా సళ్ళకి అదుముకోసాగాను.

“ఇంకేం ఉన్నాయ్ ఇంట్లో??”

మావయ్య నా పెదాలను వేళ్ళతో రాస్తూ ఉంటే, “స్ట్రా బెర్రీస్..” అని చెప్పాను.

“అవి నాన్నకు ఇష్టమేనా?”

“ఆ.. బాగా.. చప్పరించుకుంటూ కొరుక్కుంటూ మరీ తింటారు..”

“ఇంకా??”

“ఆఁ.. పనసతొనలూ..”

“సరే, వచ్చేటప్పుడు దొరికితే తెస్తాలే..”

“అక్కర్లేదు. ఇక్కడే దొరుకుతాయి, నేను ఇస్తాలే మీ నాన్నకి.. సరేనా..”

“ఆఁ.. సరే నేను లంచ్ కి వస్తున్నా.. అది చెబుదామనే కాల్ చేసా..”

ఆయన లంచ్ కి రావడం అరుదు. అందుకే ఆశ్చర్యపోతూ, “అవునా! ఎంత సేపట్లో వస్తారూ?” అని అడిగాను.

“టెన్ మినిట్స్.. దారిలోనే ఉన్నా..”

“సరే..” అని కాల్ కట్ చేసి, “ఇంకో పది నిమిషాల్లో ఆయన వచ్చేస్తారు మావయ్యా..” అన్నాను కంగారుగా. ఆయన మాత్రం తాపీగా, “ఇంకా పది నిమిషాలు ఉందిగా..” అన్నాడు.

10 Comments

Add a Comment
  1. If we read sex story we should feel pleasure in the mind. Balanced two stories ie also kasikasi 3.

  2. If we read sex story we should feel pleasure in the mind. Balanced two stories ie also kasikasi 3 to be continued.

  3. Story and narration are good. Characterization is super.

  4. చాలా బాగుంది ఇంక వ్రాయండి

  5. What a story I didn’t read a story like this upto now. It is amazing. The pleasure is un explainable. I didn’t even get this type of pleasure while doing sex. No words to explain about the story.

  6. What happened no update

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *