అత్తా, ఆడపడుచులు లేని ఇల్లు. ఇంట్లో నీదే రాజ్యం 3 124

“సరే…హుమ్మ్..”

“అవ్వ్.. ఇస్స్.. సరే అంటూ.. ఆహ్.. అలా కుమ్మేస్తావే.. ఉఫ్ఫ్.. మావయ్యా.. మంచి.. ఓహ్.. నీళ్ళు.. మ్మ్మ్.. ఉఫ్ఫ్.. దేవుడా.. ఆహ్.. ఆహ్.. ఆహ్… హుమ్మ్.. అవ్వ్.. ఆ.. ఆ.. ఆ.. ఆహ్.. అలాగే.. ఉఫ్ఫ్.. ఇంకా.. ఇంకా.. ఉఫ్ఫ్.. ఆహ్హ్.. మామా.. ఏం కుమ్ముతున్నావురా.. మ్మ్..”

“మరి మంచినీళ్ళూ అన్నావూ..”

“ఆహ్.. తరవాత తాగుతాలే.. అమ్మో… ఆహ్.. మ్మ్.. మ్మ్.. గాడ్.. ఆహ్.. ఉఫ్ఫ్.. ముసలాడివైనా ఇరగకుమ్ముతున్నావ్ కదా మామా..”

“ఇలా దెంగుతూ ఉన్నా నన్ను ముసలాడంటావా..”

“అవ్వ్.. అవ్వ్.. అవ్వ్.. అబ్బా.. ఉఫ్ఫ్.. సారీ సారీ.. అననులే.. ఉఫ్ఫ్.. మరీ అంత గట్టిగా.. ఆహ్.. ఏయ్.. దొంగ మొహమోడా.. ఉహుఁ.. సారీ చెప్పా కదా.. ఉఫ్ఫ్.. ఆహ్.. అలాగే.. ఆహ్.. సమ్మగా ఉంది మావయ్యా.. ఉఫ్ఫ్.. మ్మ్..”

“ఏయ్.. అలా గిల్లకే..”

“మరి అలా కుమ్మకు.. కాస్త మెల్లగా.. అవ్వ్.. సచ్చినోడా.. ఉఫ్ఫ్..”

“నీ అందాలకి ఆ మాత్రం పోటు పడాలే దొంగ మొహందానా.. ఉఫ్ఫ్..”

“ఒహ్హ్.. హుష్ష్.. ఉఫ్ఫ్.. సరే.. ఆహ్.. ఏం కుమ్ముడురా నాయనా.. దేవుడోయ్.. ఏయ్.. నీయబ్బా..”

“అహ్హ్.. అహ్హ్.. ఉఫ్ఫ్.. హుమ్మ్.. ఏమయిందీ??”

“ఏదో అయిపోతుంది లోపల.. ఇష్ష్.. బాబోయ్.. అనవసరంగా నిన్నూ.. అబ్బా.. ఆహ్… మావయ్యా..”

“ఆఁ.. నన్నూ!? హుమ్మ్.. మ్మ్..”

“నిన్ను అనవసరంగా కెలికాను. ఉఫ్ఫ్.. ఇక మీ అబ్బాయికి మిగల్చవా! ఏయ్య్.. ఉఫ్ఫ్..”

“వాడికి కావల్సింది వాడు తీసుకుంటాడులే.. నువ్వు తరగని నిధివి.. ఉఫ్ఫ్.. హుమ్మ్.. హుమ్మ్.. హుమ్మ్..”

“ఉఫ్ఫ్.. ఆహ్హ్..హబ్బా.. హుష్ష్.. ఆహ్.. ఆహ్.. మావయ్యా.. మ్మ్.. అలాగే కుమ్మరా మావయ్యా.. ఉఫ్ఫ్..”

“గట్టిగా కుమ్మితే కమిలిపోతుందన్నావూ..”

“ఉఫ్ఫ్.. అది అప్పుడూ..ఇది ఇప్పుడూ. ఆహ్.. నువ్వు కుమ్మరా.. ఊహ్.. ఆహ్.. అలాగే.. ఇంకా గట్టిగా.. ఓర్నాయనోయ్..నీయబ్బా.. కాస్త.. ఆహ్.. మెల్లహ్..గా.. ఆ.. కొంచెం గట్టిగా.. అమ్మో.. ఆహ్..”

మొదట్లో ఆయాసంగా అనిపించినా, ఇప్పుడు ఆ ఆయాసమే హాయిగా ఉంది. మావయ్యను మరింత లోపలకు దూర్చేసుకోవాలనిపిస్తుంది. నా తపనకు అనుగుణంగా మావయ్య ఎత్తెత్తి కొడుతుంటే, నేను కసిగా కిందనుండి కుమ్ముతున్నాను. ఇద్దరమూ ఆయాసంతో రేసుగుర్రాల్లా వగరుస్తూ ఉన్నాము. అయినా ఆపే ఉద్దేశ్యం ఎవరికీ లేనట్టు చెలరేగిపోతున్నాం. నాకయితే అప్పటికే రెండు సార్లు క్లైమేక్స్ కి వచ్చేసాను. మావయ్య మాత్రం అలుపెరుగని గుర్రంలా కుమ్ముతూనే ఉన్నాడు. “ఇలా అయితే నిజంగానే, మా ఆయనకి ఏం మిగలదు.” అనుకుంటూ ఉండగానే, బెడ్ పక్కనే ఉన్న సెల్ రింగ్ అయ్యింది. ఒక్కక్షణం కుమ్ముడుని ఆపాడు మావయ్య. మంచం పక్కనే ఉంది సెల్. ఒక చెయ్యి చాఇ, దాన్ని అందుకొని చూసాను. మా ఆయన కాలింగ్. ఒకసారి మావయ్య మొహం లోకి చూసాను. “మాట్లాడు.” అన్నాడు.

నేను ఎటెండ్ అయ్యి, “హలో..” అన్నాను. అంతలో మావయ్య చాలా నెమ్మదిగా తన అంగాన్ని బయటకి తీసాడు. అలా తీస్తూ ఉంటే, కొంత హాయిగా, ఇంకొంత వెలితిగా అనిపించి, “ఇస్స్..” అన్నాను. మా ఆయనకు అర్ధంగాక “ఏంటే!?” అని అడిగాడు. “ఏం లేదు. చెప్పండి.” అన్నాను. అంతలో మావయ్య, సిరంజి లోకి నాబ్ ను తోసినట్టు, సుతిమెత్తగా లోపలకి తోయసాగాడు. అలా తోస్తుంటే లోపల చక్కిలిగిలి పుడుతున్నట్టు అయ్యి, కిలకిలా నవ్వేసాను. “ఏందుకు నవ్వుతున్నావూ??” అడిగాడు మా ఆయన. ఏం చెప్పాలో తెలియక, “మావయ్య గారిని చూసీ..” అనేసాను. “నాన్నా!? ఆయనేం చేస్తున్నాడూ?” అడిగాడు ఆరాగా. ఈ లోగా మావయ్య తన సిరంజి పోటును కొనసాగిస్తూనే ఉన్నాడు. ఆ పోటుకి లోపల దురదపుట్టేస్తూ ఉంది.

11 Comments

Add a Comment
  1. If we read sex story we should feel pleasure in the mind. Balanced two stories ie also kasikasi 3.

  2. If we read sex story we should feel pleasure in the mind. Balanced two stories ie also kasikasi 3 to be continued.

    1. What happened no update

  3. Story and narration are good. Characterization is super.

  4. చాలా బాగుంది ఇంక వ్రాయండి

  5. What a story I didn’t read a story like this upto now. It is amazing. The pleasure is un explainable. I didn’t even get this type of pleasure while doing sex. No words to explain about the story.

  6. What happened no update

Leave a Reply

Your email address will not be published.