అత్తా, ఆడపడుచులు లేని ఇల్లు. ఇంట్లో నీదే రాజ్యం 3 124

“అవును.. నా బాధ్యతే.. కానీ వొంట్లో ప్రతీ అణువునూ పలకరించాలంటే చాలా టైం పడుతుందే.. ఎలా?”

“ఏమో నాకు తెలీదు. రా మావయ్యా.. నీ కోడలి దూల తీర్చు..” అన్నాను నా పూపెదాలతో తన అంగాన్ని నొక్కి వదులుతూ. “అబ్బా.. ఏం బిగించి చంపుతున్నావే.. ముందు దాని దూల తీర్చీ, అప్పుడు మిగిలిన వాటి సంగతి..” అని తను అంటూ ఉండగా, “అబ్బా.. మిగిలిన వాటి సంగతేంటి మామా..!” అంటూ కిందనుండి మొత్తను ఎగరేసాను.

“దంచమని మొత్త ఎగరేస్తావ్.. దంచబోతుంటే మిగిలిన వాటి సంగతేంటీ అంటావ్.. నీకేం కావాలో చెప్పు కోడలా..”

“మ్మ్.. ఇలా దూలెక్కించేసింది నువ్వే.. కాబట్టి ఏం చేయాలో నువ్వే చెయ్..” అంటూ ఉండగా, మామ తన అంగాన్ని బయటకి తీసినట్టే తీసి, కసిగా ఒక పోటేసాడు. “ఆవ్వ్..” అని ఎగిరిపడి, “మరీ అంత గట్టిగానా!” అన్నాను చురచురా చూస్తూ. “నీ దిమ్మ శాంతించాలంటే ఆ మాత్రం పడాలిలే..” అంటూ మళ్ళీ కసుక్కున పోటేసాడు. ఉఫ్ఫ్.. ఒక్కసారిగా కూసరాలు కదిలిపోతున్నట్టు అనిపిస్తూ ఉండగా, “ఆహ్..” అంటూ కిందనుండి ఎదురుకుమ్మాను. “అయితే ఇదే కరెక్ట్ అన్నమాట..” అంటూ, నా పిర్రల కింద చేతుల్ని దూర్చి, నా మొత్తను గాలి లోకి ఎత్తి పట్టుకుంటూ, మరోసారి బలంగా కుమ్మాడు. “మ్మ్.. మామా.. ఆహ్..” అన్నాను ఆయాసపడుతూ. “ఈ నాలుగు పోట్లకే ఆయాసం వచ్చేస్తుందా భామా..” అన్నాడు చిలిపిగా, మరోసారి దరువేస్తూ. ఆ నాలుగు దెబ్బలకే నాకు వాచిపొతున్నట్టు అనిపించి, “మ్మ్..” అంటూ నీలిగి, “కాస్త ఆయాసం తీర్చొచ్చుగా..” అన్నాను గారంగా. “ఈ ఆయాసం తీరకపోతేనే బెటర్.” అంటూ మళ్ళీ కుమ్మాడు.

“ఉఫ్ఫ్.. మావయ్యా.. ప్లీజ్.. ఒక్కసారి ఆపండి..”

“అబ్బా.. స్పాంజిలాగ ఇలా ఎదురు తన్నుతూ ఉంటే.. ఆపడం కష్టం కోడలా..”

“ఆహ్.. అమ్మో.. ఒరేయ్ మామా..”

“హుమ్మ్.. చెప్పవే కోడలా..”

“మ్మ్.. వాచిపోతుందిరా మగడా..”

“దీనికేనా!”

“అవ్వ్.. ఆహ్.. దీహ్., నికేహ్.. ఆహ్.. ఏనా.. అంటే.. మ్మ్మ్..”

“ఇంకా..హ్.. ఆహ్.. మ్మ్.. నిన్ను ఓహ్.. ఒంగో ఉఫ్ఫ్ పెట్టాలీ.. హుష్ష్.. నువ్వు నా మీదహ్.. ఆహ్.. కి ఎక్కాలీ.. మ్మ్మ్..”

“హుష్ష్.. మావయ్యా.. అన్నీ ఇప్పుడే చేస్తావా.. వాం.. మ్మో.. మెల్లగా వెయ్యరా.. ఆవ్వ్.. అత్త ఎలా భరించిందో గానీ.. మ్మ్.. మామ్మా..”

“అత్త భరించలేదు కాబట్టే ఆ కసి ..”

“అవ్వ్.. ఇంత కసా!? బాబోయ్.. అవ్వ్.. మామా.. మ్మ్.. సరే.. ఆహ్.. ఉఫ్ఫ్.. ఇస్స్..”

“హుమ్మ్.. అబ్బా.. ఎంత కసిగా దెంగించుకుంటున్నావే నా కోడలా.. ఇస్స్స్స్స్స్స్స్స్స్స్స్స్స్స్స్..”

“హుమ్మ్.. మావయ్యా.. దాహం వేస్తుంది.”

11 Comments

Add a Comment
  1. If we read sex story we should feel pleasure in the mind. Balanced two stories ie also kasikasi 3.

  2. If we read sex story we should feel pleasure in the mind. Balanced two stories ie also kasikasi 3 to be continued.

    1. What happened no update

  3. Story and narration are good. Characterization is super.

  4. చాలా బాగుంది ఇంక వ్రాయండి

  5. What a story I didn’t read a story like this upto now. It is amazing. The pleasure is un explainable. I didn’t even get this type of pleasure while doing sex. No words to explain about the story.

  6. What happened no update

Leave a Reply

Your email address will not be published.