అత్తా, ఆడపడుచులు లేని ఇల్లు. ఇంట్లో నీదే రాజ్యం 2 109

“పడిపోతానేమో..”

“మరేం చేద్దాం?” అని ఒక్కక్షణం ఆలోచించి, “పోనీ, నిన్ను ఎత్తుకోనా?” కళ్ళలో ఆశ.

“అబ్బా.. ఏం వద్దులే..” మనసులో చిన్న ఆశ.

“పరవాలేదు. మావయ్యనేగా..”

“మ్మ్.. అందుకే..” ఎక్కడో ఏదో అవుతుంది నాకు.

“అందుకే అంటే??”

“ఆఁ.. మీరు నన్ను మోయగలరా అనీ..” మనసులో చిన్నగా మూలుగుతూ.

“పోనీ, నన్ను మోస్తావా?”

“ఆ.. మోసే టైం వస్తే మోయక తప్పదుగా…” ఆ ఆలోచనకే, ఫుల్లుగా వేడెక్కిపోతుంది నాకు.

“మ్మ్.. అయితే నన్ను మోయాలని ఆశగా ఉందా?”

“ఏ? మీకు లేదా?” వొళ్ళంతా తియ్యగా మూలుగుతుంది. “ఎక్కి తొక్కరా మామా…” అనుకున్నాను కసిగా.

“ఎందుకు లేదూ!? ముందు నువ్వు మోస్తావా లేక నేను మోయనా?”

“హుమ్మ్..”

“ఏమయిందీ?”

5 Comments

Add a Comment
  1. బాగుంది కాని pages చాల చిన్న గా ఉన్నాయి

  2. Please continue brother it was very super

  3. Super bro please continue

Leave a Reply

Your email address will not be published.