అత్తా, ఆడపడుచులు లేని ఇల్లు. ఇంట్లో నీదే రాజ్యం 2 109

“అబ్బా..” అనుకుంటూ, కాళ్ళ మధ్య చెయ్యి పెట్టుకొని గట్టిగా వత్తుకున్నాను. చీర, లంగా, ఇంకా పేంటీ.. ఇన్ని ఉన్నా అక్కడ తడి తెలుస్తుంది. అప్పుడే నాకో అనుమానం వచ్చింది. నేనే ఇలా తడెక్కిపొతున్నానా? లేక మావయ్య కూడా నన్ను చూసి కారిపోతున్నాడా? ఏం చేస్తూ ఉంటాడు ఇప్పుడూ?? అనుకుంటూ, మెల్లగా బయటకి వచ్చాను. అక్కడ మావయ్య లేడు. ఆయన గది వైపు చూసాను. తలుపు వారగా వేసి ఉంది. అడుగుల శబ్ధం వినబడకుండా, పిల్లిలా ఆయన గది దగ్గరకి వచ్చి, నెమ్మదిగ తలుపు తెరిచి చూసాను. లోపల లేడు. ఎక్కడకి పోయుంటాడబ్బా! అనుకుంటూ ఉండగా, ఆయన బాత్రూం నుండి ఏదో శబ్ధం వినిపించింది. ఉత్సుకత మరింత పెరిగి, పిల్లిలా బాత్రూం దగ్గరకి చేరి, చెవి తలుపుకి ఆనించాను. లోపల నుండి చిన్నగా వగరుస్తున్న శబ్ధం, “ఆహ్.. ఆహ్..” సన్నటి మూలుగూ, దానితో పాటూ చప్ చప్ మని చిన్నగా ఆడిస్తున్న శబ్ధం, ఆ శబ్ధం వినగానే, లోపల ఏం చేస్తున్నాడో అర్ధమయింది. ఒక్కసారిగా సిగ్గేసి, మళ్ళీ చప్పుడు చేయకుండా, అక్కడినుండి గబగబా నా గదిలోకి వచ్చేసాను.

మావయ్య కూడా నాకోసం అల్లాడిపోతున్నాడని అర్ధమైపోయింది. కానీ, ఎవరో ఒకరు కాస్త ముందడుగు వేయకపోతే, ఇక్కడ నేను తడిసిపోవడం, అక్కడ ఆయన కొట్టుకోవడం తప్ప వ్యవహారం ముందుకుసాగదని తెలుస్తుంది. మరి ఆ ముందడుగు వేసేదెవరూ? నేరుగా బయటపడిపోదామనుకుంటే, ఆడతనం అడ్డొస్తుంది. మావయ్యదీ దాదాపు అదే పరిస్థితి అనుకుంటా, పెద్దరికం అడ్డొచ్చి ఉంటుంది. ఎవరి సిగ్గూ పోకుండా ఒక్క అడుగు వేస్తే చాలు. ఎలా?? తనంతట తానే నా మీద చెయ్యి వెయ్యాలి. అంటే, తట్టుకోలేనంతగా టెంప్ట్ చేయాలి. టెంప్ట్ అయ్యి, చెయ్యి వేసేంతగా నా అందాలు పరిచేయాలి. ఆ అందాలు అందుకొనేలా మాంకి అవకాశం ఇవ్వాలి. కానీ, కావాలని ఇచ్చినట్టు తెలియకూడదు. ఎలా.. ఎలా.. ఎలా??? ఆఁ.. కాలేజ్ లో ఉన్నప్పుడు వేసుకున్న పొట్టి ఫ్రాకులు వేసుకొని ఏదోలా మీద పడితే?? దోరగా దోబూచులాడే అందాలను చూసి, అప్పుడైనా మొహమాటం వదిలి దారిలోకి వస్తాడేమో. అసలు ఆ డ్రెస్సులు ఇక్కడకి తెచ్చానా లేక పుట్టింటిలో వదిలేసానా?

ముందుగా సూట్ కేసులు వెతికా. దొరకలేదు. తరవాత షెల్ఫ్ లో. అక్కడా కనబడడం లేదు. ఎక్కడపెట్టానబ్బా అని ఆలోచిస్తూ ఉండగా, మావయ్య వచ్చాడు, “ఏం వెతుకుతున్నావ్?” అంటూ. ఏం చెప్పాలో తెలియక, “ఆల్బం మావయ్యా..” అంటూ నోటికొచ్చింది చెప్పేసాను.

“ఏ ఆల్బం?”

“మ్మ్..” అని కాస్త ఆలోచించి, “నా టెంత్ క్లాస్ ఆల్బం.” అన్నాను.

“టెంత్ క్లాసా!? అదెందుకు ఇప్పుడూ??”

5 Comments

Add a Comment
  1. బాగుంది కాని pages చాల చిన్న గా ఉన్నాయి

  2. Please continue brother it was very super

  3. Super bro please continue

Leave a Reply

Your email address will not be published.