అత్తా, ఆడపడుచులు లేని ఇల్లు. ఇంట్లో నీదే రాజ్యం 2 109

జాకెట్టు నుండి ముప్పావు వంతుకు పైగా బయటకి ఎగతన్నిన బంతుల్నే చూస్తున్న మావయ్యతో, “హబ్బా.. నొప్పిగా ఉంది మావయ్యా.. ఏదో ఒకటి చెయ్యండి..” ఎంత వద్దనుకున్నా గొంతులో కైపు బయటకి తెలుస్తూనే ఉంది. నా కైపు మావయ్యకి అర్ధమైపోయినట్టుంది. నా నడుము మడతను చిన్నగా సవరిస్తూ, “మ్మ్.. నొప్పి ఇక్కడ ఒకచోటే ఉందా! లేక ఇంక ఎక్కడైనా ఉందా??” అన్నాడు. నేను “హ్మ్మ్..” అని నడుమును చిన్నగా కదిల్చి, “ఏమో.. ఎక్కడెక్కడ ఉందో.. మీరే తెలుసుకోండి.” అన్నాను. ఈసారి తన రెండు చేతుల మధ్యా నడుమును బిగిస్తూ, “చెప్పకపోతే నాకెలా తెలుస్తుందీ?” అన్నాడు. ఆ బిగింపుకి నడుమును మరోసారి కాస్త పైకి కదిపి, “ఏమో.. ఎలా తెలుసుకుంటారో తెలుసుకోండి.” అన్నాను.

“అలా తెలుసుకోవాలంటే ఒకటే దారి..”

“ఏంటదీ?”

“నీ వొళ్ళంతా తడమాలి. అలా తడుముతూ ఉన్నప్పుడు ఎక్కడెక్కడ వేడిగా ఉంటుందో.. అక్కడక్కడ నొప్పి ఉన్నట్టన్నమాట..”

“ఉఫ్ఫ్.. ఇప్పుడు నా వొళ్ళంతా తడుముతారా!”

“మరి తెలుసుకోవాలంటే తడమాలి కదా..”

“ఆహ్..”

“చెప్పు.. తడమనా?”

“మ్మ్..”

5 Comments

Add a Comment
  1. బాగుంది కాని pages చాల చిన్న గా ఉన్నాయి

  2. Please continue brother it was very super

  3. Super bro please continue

Leave a Reply

Your email address will not be published.