అత్తా, ఆడపడుచులు లేని ఇల్లు. ఇంట్లో నీదే రాజ్యం 2 109

అప్పటికి ఒక ఏడాది నుండి మా ఆయన వాయిస్తూ ఉన్నా, ఇంత దూలెక్కడం ఎప్పుడూ ఎరగను నేను. అసలు నాలో ఇంత కసి ఉందని నాకే తెలీదు. కేవలం పరాయి మగాడితో పొందు వలన అలా అనిపిస్తుందా? ఏమో మరి.. ఈయన కుమ్ముతూ ఉంటే, హాయిగా.. తీటగా.. సమ్మగా.. ఊఫ్ఫ్..

మావయ్య ఆగకుండా పొడుస్తూనే ఉన్నాడు. “ఆహ్హ్.. ఆహ్హ్..” అని మూలుగుతూ ఎదురొత్తులు ఇస్తూ ఉన్నాను. ఆ పోటుకి నాకు తడిసి ముద్దైపోతుంది. కవ్వంతో చిలికినట్టు, మీగడ వస్తూ ఉంది. ఏదో అయిపోతుంది నాకు. కళ్ళు మూసుకుపోతున్నాయి. ఆయాసం వచ్చేస్తుంది. కొద్దిసేపు దంచుడు ఆపి, సేద తీరిస్తే బావుంటుంది. కానీ, మావయ్య ఆపేటట్లు కనిపించడం లేదు. “మ్మ్.. మ్మ్.. మ్మ్..” అని మూలుగుతూ ఉన్నాను నేను. అంతలో నా అలసట గమనించినట్టుగా, వేస్తున్న పోటును ఆపి నా మొహం లోకి చూసాడు. సన్నగా చెమట పట్టి ఉంది నా మొహం అంతా. కామంతో వచ్చిన వేడికి, వొళ్ళంతా చెమట పడితే, ఆ చెమటతో నిండిపోయిన ఆడదాని మొహం చాలా ముద్దొస్తూ ఉంటుందంట. అసలే అందమైన దాన్ని.. అందులోనూ కోడలిని. ఇక నన్ను అలా చూస్తే ఏ మావయ్య ఆగుతాడూ? నన్ను అలాగే తినేయాలన్నంత కోరిక మావయ్య మొహంలో కనిపిస్తూ ఉంది. అది చూసి, చిన్నగా నవ్వాను.

5 Comments

Add a Comment
  1. బాగుంది కాని pages చాల చిన్న గా ఉన్నాయి

  2. Please continue brother it was very super

  3. Super bro please continue

Leave a Reply

Your email address will not be published.