అత్తా, ఆడపడుచులు లేని ఇల్లు. ఇంట్లో నీదే రాజ్యం 2 109

“ఉస్స్..”

“మరి నువ్వూ? దెంగుతావా, దెంగించుకుంటావా?”

“ఆహ్.. మావయ్యా..”

“మ్మ్.. చెప్పు..”

“ఉఫ్ఫ్.. ప్లీజ్.. ఆడించు..”

“ఊఁహూఁ.. ఇలా ఉంటేనే బావుంది.. మెత్తగా.. వెచ్చగా..”

“ఆహ్..హబ్బా.. దురద పెరిగిపోతుంది మావయ్యా..”

“సరే. నువ్వే చెప్పు.. ఆ దురద ఎలా తీరుతుందీ??”

“ఎలానా!” అంటూ, కసిగా తన వీపుపై గోళ్ళతో రక్కేస్తూ, తన పెదాలని రక్తం వచ్చేట్టు కొరికేయసాగాను. తను “మ్మ్.. మ్మ్..” అని అరుస్తున్నాడు. నేను ఒక్కక్షణం ఆపి, “ఏంటీ! మంటగా ఉందా?” అని అడిగాను. తను “ఊఁ..” అనగానే, “నాకూ కింద అలాగే మంటగా ఉంది.. తగ్గించు దాన్ని..” అంటూ మళ్ళీ అతని పెదవిని పళ్ళ మధ్య బిగించేసి కొరికేయసాగాను. “ఉఫ్ఫ్..ఫ్ఫ్..ఫ్ఫ్..” అంటూ, కింద కాస్త బయటకి లాగి, కసిగా పొడిచాడు. నేను “అవ్వ్..” అని అరిచి, “గుడ్.. మళ్ళీ..” అన్నాను. మావయ్య అలాగే నవ్వుతూ చూస్తున్నాడు. మళ్ళీ అతని పెదవిని అందుకొని కసిగా కొరికాను. “రాక్షసీ..” అంటూ, ఈసారి.. మరింత గట్టిగా.. నా పూగోడలు కందిపోయేట్టుగా.. కసుక్కున.

“ఆహ్.. మ్మ్.. ఉఫ్ఫ్.. మళ్ళీ..”

మళ్ళీ కసుక్కున దిగింది. “ఉఫ్ఫ్.. అలాగే.. ఇంకాస్త కసిగా..” అంటూ ఉండగానే, మరింత లోతుగా దిగడంతో.. “ఆహ్.. మావయ్యా..” అన్నాను. ఆయన అలాగే మళ్ళీ ఒక పోటు పొడుస్తూ, “బావుందా మావయ్య దెంగుడూ?” అన్నాడు.

“హుమ్మ్.. ఇస్స్.. ఇంకాస్త గట్టిగా..”

“పైకి మామూలుగా ఉంటావు గానీ, లోపల ఇంత కసి ఉందా నీకూ?”

“అలా కసెక్కించింది మీరే..”

“నేనా! నేనేం చేసానూ?”

“అబ్బా.. అలా చూడకండి మావయ్యా..”

“మరేం చెయ్యనూ, అంత ముద్దొచ్చేస్తుంటే..”

“మ్మ్.. అయితే ముద్దు పెట్టు..”

“ముద్దు ఒక్కటే పెట్టాలా.. లేక ఇంకా ఏమైనా పెట్టాలా..”

“పెట్టాల్సింది ఆల్ రెడీ పెట్టేసారుగా..”

“మ్మ్.. పెడితే..”

“హ్మ్మ్.. పెట్టిన దాంతో కొడుతూ.. ముద్దు పెట్టు.. ఓహ్..”

“కొడితే నా కోడలు కందిపోతుందేమో..”

5 Comments

Add a Comment
  1. బాగుంది కాని pages చాల చిన్న గా ఉన్నాయి

  2. Please continue brother it was very super

  3. Super bro please continue

Leave a Reply

Your email address will not be published.