అత్తా, ఆడపడుచులు లేని ఇల్లు. ఇంట్లో నీదే రాజ్యం 2 109

“నా కోడలికీ..”

“ఆఁ.. మీ కోడలికీ??”

“బా.. గా..”

“ఆహ్.. బాహ్..గా.. మ్మ్..”

“దూ..”

“హ్మ్మ్.. ఇష్ష్.. హుమ్మ్..”

“ల..”

“అహ్హ్..”

“అంతేనా?”

“మ్మ్.. అంతే..”

“అయితే సిగ్గు పడకుండా చెప్పు..”

“ఊఁహూఁ-. ఇస్స్.. అక్కడ పిసకకు మావయ్యా..”

“నువ్వు చేప్పే వరకూ అలా పిసుకుతూనే ఉంటాను..”

“మ్మ్.. ఆహ్.. అవ్వ్..”

“చెప్పు బంగారం.. నువ్వు చెప్తేనే కసిగా ఉంటుంది.” అంటూ, పిర్రల సందుల్లో కెలికేసరికి, ఇక ఆపుకోలేక “అబ్బా.. దూలగా ఉంది మావయ్యా..” అనేసి, నాలుక కరుచుకొని, తన మెడ వంపులో ముఖం దాచేసుకున్నాను. “ఓ! అయితే నీ దూల తీర్చనా?” అన్నాడు నా చెవిని పెదాలతో తడిమేస్తూ. “హుమ్మ్.. అదే కదా అంటుందీ..” అంటూ ఆయన చెవిలో గారంగా సణిగాను. “హ్మ్మ్..” అంటూ, ఆయన ఒక చేతిని నా పిర్ర మీద నుండి కిందకి దించి, మెల్లగా నా తొడను తడుముతూ, మోకాలు దగ్గరకి చేరుకొని, దాన్ని పట్టుకొని, నా కాలుని పైకి ఎత్తాడు. నేను “ఉఫ్ఫ్..” నీలుగుతూ, రెండో కాలి మునివేళ్ళపై పైకి లేచాను. మావయ్య పైకి ఎత్తిన నా కాలుని తన నడుము చుట్టూ వేసుకోగానే, నేను తన నడుమును బిగించి, దగ్గరకు లాగాను. ఆ పొజిషన్ లో ఇప్పుడు మావయ్య అంగం కొన నా కింద పెదాలను తాకుతుంది. “ఉఫ్ఫ్..” అనుకుంటూ, దాన్ని నా దిమ్మతో చిన్నగా రుద్దసాగాను. మావయ్య నా నడుము ఒడిసి పట్టుకొని, చిన్నగా నా రెమ్మల మధ్య గుచ్చి, పొత్తి కడుపు కండరాలను బిగించి వదులుతూ ఉంటే, అది నెమ్మదిగా నా రెమ్మలను మసాజ్ చేయసాగింది. అలా అది పైపైన మసాజ్ చేస్తూ ఉంటే, నాకు పిచ్చెక్కిపోతుంది. “ఉస్స్.. మావయ్యా..” అంటూ, ముని వేళ్ళపై మరింత పైకి లేస్తూ, తన అంగాన్ని నా పువ్వులోకి గుచ్చుకోడానికి ప్రయత్నిస్తూ ఉన్నాను. అయితే మావయ్య అది లోపలకి దిగకుండా, అలాగే నా రెమ్మలకు రాస్తూ టీజ్ చేయసాగాడు. ఇక తట్టుకోలేక, “మావయ్యా.. ప్లీజ్..” అన్నాను చిన్నగా ఆయాసపడుతూ.

5 Comments

Add a Comment
  1. బాగుంది కాని pages చాల చిన్న గా ఉన్నాయి

  2. Please continue brother it was very super

  3. Super bro please continue

Leave a Reply

Your email address will not be published.