అత్తా, ఆడపడుచులు లేని ఇల్లు. ఇంట్లో నీదే రాజ్యం 2 109

మావయ్య ఆ గిచ్చుళ్ళని ఆశ్వాదిస్తూ, నా పెదవులని నంజుకుంటూ, తన బొటనవేలితో మెల్లగా నా ముచ్చికను వత్తాడు. “ఆహ్హ్.. హా.. హుమ్మ్.. మాహ్..వ.ఽఅహ్..య్యా..” అంటూ, తమకంతో నా నడుమును పైకెత్తేసాను. వెంటనే మావయ్య నా మెడ వెనక ఉన్న చేతిని నడుము కిందకి పంపి, ఒడిసి పట్టుకొని పైకెత్తుతూ, రెండో చేత్తో నా ముచ్చికని రెండు వేళ్ళ మధ్య చిన్నగా నలుపుతూ, నాకు ఊపిరి తీసుకోడానికి కూడా అవకాశం ఇవ్వకుండా, నా నాలుకను తన నాలుకతో కెలికేయసాగాడు. గుటక కూడా పడడం లేదు. ఆనందం తోనూ, ఆయాసం తోనూ గిలగిలాకొట్టుకుంటున్నాను. నిలువెల్లా ముంచేస్తున్న ఈ సుఖానికి ప్రాణాలు పోయినా పరవాలేదనిపిస్తుంది. అంతే, అన్నీ వదిలేసి, నేను కూడా ఆయన పెదాలని ఆత్రంగా తినేయసాగాను. అంతలో ఆయన నా ముచ్చికను నలపడం ఆపి, అరచేత్తో నా స్థనాన్ని మెల్లగా పిసుకుతూ, అదే చేత్తో నా జాకెట్ హుక్స్ తీయడానికి ప్రయత్నిస్తున్నాడు. తట్టుకోలేకపోతున్నాను. వాటిని సంపూర్ణంగా మావయ్యకి అందించేయాలని ఉంది. కానీ, దానికి ఆలస్యం అవుతుందేమోనన్న భయం. అందుకే ఆత్రంగా ఆయన చేతిపై నా చేతిని వేసి, “మ్మ్.. మ్మ్..” అంటూ కసిగా నొక్కసాగాను. మావయ్య మాత్రం పూర్తిగా తెరవడానికి ప్రయత్నిస్తూనే ఉన్నాడు. ఇక ఆగలేక, జాకెట్ అంచులు పట్టుకొని గట్టిగా లాగేసాను. అంతే, ఫట్ ఫట్ మని హుక్కులు విడిపోయి, నా బంగారు బంతులు బయటపడిపోయాయి. అలా బయట పడగానే, ఒక్కక్షణం చేస్తున్న పని ఆపి, మావయ్య వాటిని తదేకంగా చూడసాగాడు. మావయ్య వాటిని అలా చూస్తుంటే, తమకంతో కూడిన కూడిన సిగ్గు కమ్మేస్తుంది. అయితే, సిగ్గుని నా తమకం డామినేట్ చేయడంతో, నా జాకెట్ ను పూర్తిగా తప్పించి, “మా.. వ..య్యా.. రా.. అందుకో..” అన్నాను నా ఛాతీని పైకెత్తుతూ. మావయ్య వాటినే చూస్తూ, “నిన్ను ఇలా అందుకోకూడదు బంగారం.. ఒక్కో పార్టుకీ ఒక్కో రోజు కేటాయించాలి.” అన్నాడు. అప్పటికే నా వొళ్ళంతా వేడితో కాలిపోతూ ఉండడంతో, “తరవాత ఒక్కొక్కటీ తీరుబడిగా చూడొచ్చు. ముందు నీ కోడలి వొళ్ళు సలసలా కాలిపోతుంది. కాస్త చూడండి మామగారూ..” అన్నాను కసిగా.

“అవునా! ఎంత వేడి ఉందీ లోపలా?”

“ఏమో.. మీ థర్మామీటర్ లోపల పెట్టి చూడండి..”

“లోపల అంటే ఎక్కడా??”

“అబ్బా.. మావయ్యా.. ఆడుకోకురా.. హ్మ్మ్..”

“నువ్వు అలా ‘రా’ అంటే ఎంత బావుందో..”

“అవునా! ఒరేయ్ మామా.. రారా.. అంతా పైనే కాదు. కాస్త కిందకి దిగు.. ఉఫ్ఫ్..”

“అలా దిగాలంటే.. నీ మీద ఉన్నవన్నీ తీసేయాలి.”

“హ్మ్మ్.. ఒక్కసారి నా మీద నుండి పైకి లేస్తే… అన్నీ తీసేసి.. నీకు కావలసింది అందిస్తాను.”

“మ్మ్.. మరి నా దగ్గర నీకు కావలసింది ఒకటి ఉంది. దాన్నెవరు తీస్తారూ??”

“ఇంకెవరూ! నీ కోడలు తీస్తుంది.. లే మావయ్యా.. ఆఁ.. అలా వెంటనే లేచిపోకు..”

“మరీ??”

“బయట పడ్డవాటిని కాస్త పలకరించి లే..”

“ఎలా పలకరించాలీ!?”

“ఆఁ.. షేక్ హేండ్ ఇవ్వొచ్చూ.. నోటితో హలో కూడా చెప్పొచ్చు..”

“అయితే ఒకదానికి షేక్ హేండ్ ఇచ్చి, మరో దానికి హలో చెప్తా..” అంటూ, ఒకదాన్ని కసిగా పిసికేస్తూ, మరోదాన్ని నోట్లోకి తీసుకున్నాడు. ఊఫ్ఫ్.. ఆహ్.. హవ్వ్.. మావయ్య ఏదో చేసేస్తున్నాడు. మొత్తం నరాలన్ని పట్టు తప్పుతున్నాయి. పైపై యవ్వారానికే ఇలా ఉంటే.. మరి లోపల దిగితే?? ఆహ్.. తట్టుకోలేకపోతున్నాను. ఇక ఈ మావయ్య ఈ కోడలిని ఎలా కుమ్ముతాడో! అబ్బో.. ఆయన పైకెక్కి నన్ను తాగుతుంటే, కింద ఏదో గట్టిగా గుచ్చుతూ ఉంది. ఆహ్.. ఈ వయసులో కూడా ఎంతో కరుకుగా, ఇంకెంతో వాడిగా.. మరెంతో పదునుగా.. ఉఫ్ఫ్.. పైపైన గుచ్చుకుంటేనే ఇలా ఉంది. మరి అదే కసిగా నాలో దిగితే.. ఉఫ్ఫ్.. లాభం లేదు. ఇక ఆలశ్యం చేయకుండా పుస్తకం మొత్తాన్ని తెరిచేయాల్సిందే..

5 Comments

Add a Comment
  1. బాగుంది కాని pages చాల చిన్న గా ఉన్నాయి

  2. Please continue brother it was very super

  3. Super bro please continue

Leave a Reply

Your email address will not be published.