అత్తా, ఆడపడుచులు లేని ఇల్లు. ఇంట్లో నీదే రాజ్యం 2 109

మొదటి ఫోటోలో నవ్వుతూ ఉన్నాను. అది బస్ట్ సైజ్ ఫోటో. ఒకసారి మా మొహంలోకి చూసి, చిన్నగా నవ్వి, లీఫ్ తిప్పాడు. ఫుల్ సైజ్ ఫోటో అది. పుస్తకాలను గుండెలకు అద్దుకొని నిలబడి ఉన్నాను. పొట్టి ఫ్రాక్ లో నా తొడలు సెక్సీగా కనిపిస్తున్నాయి. దాన్ని చూసి, ఆయన ఊపిరి తీసుకొనే తీరు మారడం మొదలయ్యింది. “అయ్యగారు దారిలోకి వస్తున్నట్టున్నారు.” అనుకుంటూ, నా బంతులను మరింత నొక్కుతూ, ముందుకు వంగాను. ఇంకో లీఫ్ తెరిచాడు. అందులో ఒక చెట్టుకు ఉన్న జాంపళ్ళను అందుకోడానికి ఎగురుతున్నాను. దాంతో ఫ్రాక్ ఇంకాస్త పైకి లేచింది. పుస్తకాలు ఏమీ అడ్డులేకపోవడంతో, నా బంతులు కాస్త బౌన్స్ అయి ఉన్నాయి. దాన్ని చూస్తూ అలాగే ఉండిపోయాడు తను. నేను తన భుజం మీద నా గెడ్డం ఆనించి, “ఎలా ఉన్నాను మావయ్యా!” అన్నాను గోముగా. తను ఆ ఫోటోనే చూస్తూ, “కొబ్బరుండలా ఉన్నావు.” అన్నాను. “మ్మ్.. అవునా! కొబ్బరుండ అంటే మీకు ఇష్టమా?” అన్నాను, నా బంతులతో తన భుజం మీద మరింట ఒత్తిడిని కలగజేస్తూ. అప్పటికి అర్ధమయినట్టుంది ఆ ఒత్తిడి, కాస్త వెనక్కి జరుగుతూ, “బాగా..” అంటూ, పైకి లేచాడు. “ఎక్కడకీ?” అన్నాను ఆశ్చర్యంగా. “బాత్రూంకి వెళ్ళొస్తా..” అని వెళ్ళబోతుంటే, చెయ్యి పట్టి లాగి కూర్చోబెట్టి, “అస్తమానూ బాత్రూమేనా! కూర్చోండి.” అన్నాను కాస్త కోపంగా. ఆయన నా మొహంలోకి చూస్తూ, “అలా కోపంగా చూడకు బంగారం.” అన్నాడు. “ఆఁ.. చూస్తే??” అన్నాను మొండిగా.

“నాకు కొబ్బరుండలు గుర్తొస్తాయి.”

“ఆఁ.. గుర్తొస్తే??” రుసరుసలాడాను గానీ, ఇందాకటి ఫోర్స్ లేదు.

“గుర్తొస్తే..” అంటూ, నా కళ్ళలోకి చూస్తూ, “కొరకాలనిపిస్తుంది.” అన్నాడు. నేను “హుమ్మ్..” అని నిట్టూర్చి, “అన్నీ మాటలే..” అన్నాను.

“మాటలు కాదు.. నిజంగానే కొరికేస్తా..”

5 Comments

Add a Comment
  1. బాగుంది కాని pages చాల చిన్న గా ఉన్నాయి

  2. Please continue brother it was very super

  3. Super bro please continue

Leave a Reply

Your email address will not be published.