అత్తా, ఆడపడుచులు లేని ఇల్లు. ఇంట్లో నీదే రాజ్యం 2 109

“ఏంలేదు.. మీరే నన్ను మోయండి.. ఏదైనా అయితే, అప్పుడు నేనే మిమ్మల్ని నా మీద.. అదే అదే నా చేతుల మీద మోస్తాను..” అంటూ చేతులు పైకెత్తాను. మావయ్య ఒకసారి పైనుండి కిందకి చూసాడు. నేను నిలబడ్డ ఆ పొజిషన్ లో నా వొఒంపు సొంపులన్నీ కసిగా కనిపిస్తున్నాయి. మావయ్య కూడా అంతే కసిగా చూస్తూ, నన్ను పైకెత్తడానికి ముందుకు వచ్చాడు. ఎక్కడ పట్టుకొని ఎత్తుతాడూ? నడుమా?? పిర్రలా?? ఉఫ్ఫ్.. నా శరీరంలో ప్రతీ కణం తాపంతో కొట్టుకుంటూ ఉంది. మావయ్య నా దగ్గరకు వచ్చేసాడు. కాస్త కిందకి వంగి, నా చుట్టూ చేతులు వేస్తున్నాడు, మోకాళ్ళకి కాస్త పైన, పిర్రలకి కాస్త కింద. మెల్లగా చేతులు బిగించి, పైకి ఎత్తబోయి, ఆగిపోయాడు. ఉఫ్ఫ్.. ఏమయిందో??

మావయ్య నన్ను వదిలి, ఒక మూల పడి ఉన్న ఆల్బంని చూపించాడు. ఒక్కో లీఫ్ లో ఒక్కో ఫోటో పట్టే చిన్ని ఆల్బం అది. దాన్ని చూపిస్తూ “అదేనా?” అన్నాడు. “మ్మ్.. అదే..” అన్నాను కచ్చిగా. పండులాంటి అమ్మాయి పైకి ఎత్తుకోడానికి అవకాశం ఇస్తే, గట్టిగా బిగించి పిసికిపిసికి వదలాలి గానీ, ఈయనేంటో మరి! ఉసూరుమని అనిపించింది. ఆయన ఆ ఆల్బంని తీసుకొని, “చూద్దామా..” అన్నాడు. “మ్మ్.. అదొక్కటే మిగిలింది చూడడానికి..” అనుకుంటూ, “చూద్దాం మావయ్యా..” అన్నాను.

అది నిజంగా టెంత్ క్లాస్ లో ఫ్రెండ్స్ తో అప్పుడప్పుడు దిగిన ఫోటోలు పెట్టిన ఆల్బమే. స్కూల్ అంటే తెలుసుగా, పొట్టి ఫ్రాకుల డ్రెస్ లో ఉంటాము. వయసు కంటే కాస్త ఏపుగా పెరగడంతో, స్కూల్ డ్రెస్ కాస్త పొట్టిగా ఉండేది. ఫ్రాకు నా మోకాళ్ళకి దాదాపు నాలుగు అంగుళాలు పైకి ఉండేది. తొడలు కనిపించీ కనిపించనట్టుగా కనిపించేవి. ఆ తొడలు చూడడానికే కొంతమంది మగ టీచర్లు ఏదో వంకతో స్టేఫ్ రూంకి పిలిచేవారు. కుర్చీలో కూర్చోమని, పెన్నులూ పెన్సిల్లూ కింద పడేసి, వాటిని తీసే నెపంతో కిందకి వంగి మరీ చూసేవాళ్ళు. అప్పుడప్పుడు మా ప్రిన్సిపాల్ కూడా. థండర్ థైస్ అని నా క్లాస్ మేట్ అబ్బాయిలు చాటుగా పిలుచుకోవడం కూడా నాకు తెలుసు. అదీ, నా తొడల మహిమ. అలాంటిది, ఇప్పుడు ఆ డ్రెస్ లో ఉన్న నా ఫోటోను మావయ్య చూస్తే. వెర్రెక్కి పోవడం ఖాయం. కనీసం అప్పటికీ ఇప్పటికీ నాలో వచ్చిన తేడాలు కనుక్కోడానికైనా కాస్త మొహమాటం వదిలి కెలుకుతాడేమో చూడాలి. ఆ ఆల్బం ఇప్పుడు దొరకడం ఒకరకంగా మంచిదే అనుకున్నాను.

మావయ్య అక్కడే మంచం మీద కూర్చున్నాడు, ఆల్బంని చూడడానికి. ఇక కాస్త డైరెక్ట్ అయితే తప్ప ఉపయోగం లేదనుకొని, ఆ ఆల్బం చూసే నెపంతో, నేను ఆయనకి అతుక్కొని, కాస్త వెనకకి జరిగి కూర్చున్నా, మావయ్య భుజానికి నా బంతుల్ని నొక్కుతూ. మరి అది గమనించాడో లేదో గానీ, నెమ్మదిగా ఆల్బం తెరిచాడు.

5 Comments

Add a Comment
  1. బాగుంది కాని pages చాల చిన్న గా ఉన్నాయి

  2. Please continue brother it was very super

  3. Super bro please continue

Leave a Reply

Your email address will not be published.