అక్క పూకు తమ్ముడి మొడ్డ 2 200

LAST PART
(నాకు ఎ కధ రాసినా first person అంటే నేను చేసినట్టు రాయడం అలవాటు.

కాబట్టి ఈ కధలో నేనే అంతా చేసినట్టు రాసినా అది నిజం కాదు. ఈ కధ

కేవలం కల్పితం నా ఆనందం కోసం మీ ఆనందం కోసం రాసిన కల్పిత కధ.

ఆ కధలో పాత్రలు ఎక్కడా లేవు ఉండే అవకాశం లేదు. ఇష్టం ఉన్న వాళ్లు

చదవండి ఇష్టం లేక పోతే వేరే thread కు వెళ్లండి please)

“అమ్మా అమ్మా తలుపు తియ్యవే” అంటూ డోర్ బెల్ కొట్టాను
అమ్మ తలుపు తీసాను
“ఏమి బాబూ ఇప్పటికి అమ్మ ఇల్లు గుర్తుకొచ్చాయా. ఇప్పటిదాకా దాని సేవలో ఉన్నావా”

అని అడిగింది అమ్మ వెటకారంగా
“అదికాదమ్మా ఆంటీ ని ఎప్పుడో వదిలేసాను. ఒక ఫ్రెండ్ దగ్గరకు పోయి

వస్తున్నాను” అన్నాను
“అబధాలు చెప్పకు. నేను ఇప్పుడె దానికి ఫోన్ చేసాను. దాని దగ్గర నుండి ఇప్పుడే

వెళ్లావని చెప్పింది. ఏమి బాబూ ఆంటీ ని ఓ పట్టాన వదల బుద్ధి కాలేదా. ఇంట్లో

ఉన్న అమ్మ పనికి రాదు కానీ ఆ బొండాం ను వదల లేక పోతున్నావా” అంది

మరలా అమ్మా.
అమ్మకు దొరికిపోయాను అనుకున్నాను
సారీ అమ్మా అన్నాను ఇంకేమీ అనలేక.
ఏడిచావు కానీ కాళ్లు కడుక్కొని రా అన్నం తిందువు కానీ. నీ కోసం నేను వైట్

చేస్తున్నాను అంది అమ్మ.
అమ్మయ్య అనుకొని బాత్ రూం కు వెళ్లాను. ఆంటీ పూకు రసం అంటిన మొడ్డను

కడుక్కున్నాను. వచ్చి టేబుల్ ముందు కూర్చున్నాను.
నేను అన్నం తింటున్నా ఆంటీ బలిసిన పూకు సళ్లు కనపడుతున్నాయి
అమ్మ నా వంక చూడ్డం గమనించాను.
కొంప దీసి నేను ఆంటీ దెంగించుకోడం అమ్మకు తెలిసిపోయిందా అని అనుకున్నాను
ఎలాగోలా భోజనం పూర్తి చేసాను. నా రూం కు పోయి పడుకుందామని

అనుకున్నాను. ఇంతలో అమ్మ వంట ఇల్లు సర్ది వచ్చింది.
ఓరేయి ఆ ఏసీ వాడికి చెప్పావా. నా రూం లో ఏసీ పాడయింది కదా. అంది అమ్మ
సారీ అమ్మా రేపు చెబుతాను అన్నాను
ఈ రోజు ఏమి చెయ్యాలి ఫాన్ కూడా లేదు అంది అమ్మ
నా రూం లో పడుకో అమ్మా నేను హాల్ లో పడుకుంటాను అన్నాను
వద్దులే నీదీ డబల్ కాట్ కదా ఇద్దరం పడుకుందాము అంది అమ్మ
సరే అమ్మా అన్నాను
ఈ రోజు రాథ్రి బూతుసినిమా చూస్తూ ఆంటీ ని దెంగినట్టు ఊహించుకుంటూ మొడ్డ

కొట్టుకుందాము అనుకున్నాను.అమ్మ నా రూం లోపడుకోడం వల్ల ఆ చాన్స్ లేదు

బుద్ధిగా పడుకున్నాను.
ఇంతలో అమ్మ వచ్చింది. అమ్మ నా రూం లో కి వస్తుంటే అమ్మ బలిసిన పిర్రల వంక

చూచాను. నిజమె అమ్మ కూడా అందంగానే ఉంది. అమ్మ పిర్రలు పైకి కిందికి

1 Comment

Add a Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *