అక్కను దెంగిన తమ్ముడు 187

నా మొడ్డ కస్సున లేచింది. అక్కయ్య తన నడుము పైకి ఎత్తి నా మొడ్డను తన పూకుపెదాలమధ్య పెట్టుకొని నా మొడ్డ మీద కూర్చుంది. నా మొడ్డ అక్కయ్య పూకులోకి సర్రున దూరింది. నా మొడ్డను సాంతం అక్కయ్య పూకుమింగేసింది. అక్కయ్యనా మీద కూర్చుని ఉంది.
అక్కా అక్కా నామొడ్డ ఏదే అన్నాను.
నాపూకు మింగేసింది అంది అక్కయ్యనవ్వుతూ.
అక్కయ్య లో ఇంత చిలిపితనం ఉందని ఇంత కాలం తెలియదు నాకు. అక్కయ్యమొహం సంతోషంతో వెలిగిపోతూ ఉంది. అక్కయ్యను సంటోషపెట్టగలిగినందుకు నాలోనేనే పొంగిపోయాను. అక్కయ్య తన పిర్రలు నా మొడ్డ మీద కదిలిస్తూ గుల్లిస్తూ ఉంది.
అక్కా అక్కా ఎలా ఉందే నీకు అన్నాను.
చాలా హాపీ గా ఉందిరా అంది అక్కయ్య.
ఇన్నాళ్లకు నీకు సంతోషం కలిగించే పని చేసాను నాకు అంతే చాలు అక్కా అన్నాను.
నా కేకాదురా అమ్మకుకూడా నువ్వు ఇదే సంతోషంకలిగించాలి రా అంది అక్కయ్య.
నాకు ఏమీ అర్ధంకాలేదు.
ఏంటే నువ్వు అనేది అన్నాను.
అవునురా అమ్మ మన కోసం ఇంత చేస్తూ ఉంది కదా. మనం అమ్మకు ఏమి చేసాము.నాన్న పోయినప్పటి నుండి అమ్మకు ఈ సుఖం లేదు కదా. ఒక సంవత్సరం మొగుడు పక్కలోలేకపోతేనే నాకు ఇంక కుత్త జిలగా ఉందే మరి అమ్మకు 6 ఏళ్ల నుండి మగ వాసన లేదు.అక్క ఎలా ఉండాలి రా అంది అక్కయ్య నామొడ్డ మీద తన పూకును అదుముతూ.

“దానికి మనం ఏమి చేస్తాం అక్కా నీకన్న బావ వచ్చి తీసుకెల్తాడు అనే ఆశ ఉంది.కాని అమ్మకు అదీ లేదు కదా” అన్నాను.
“నేనూ అదే చెప్పేది మొద్దు వెధవా. అమ్మ సంగతి నువ్వు చూడాలి. ఎలా చేస్తావో నీ ఇష్టం అంతకన్న నేనేం చెప్పను” అంది అక్కయ్య తన పిర్రలు పైకి ఎత్తి నా మొడ్డ మీద దించుతూ.
“మరి అమ్మకు ఇష్టమేనా అక్కా” అన్నాను.
“ఒరేయి జడ్డి వెధవా. ఎవరూ నాకు కావాలని అడగరురా. చేస్తే చేయించుకుంటారు” అంది అక్కయ్య.
“సరే అక్కా” అన్నాను.
ఇంతలో డోర్ చప్పుడైంది.
ఒరేయిఅమ్మ వచ్చినట్టుంది అంటూ నీ మీది నుండి పైకి లేచింది.
నేను గబా గబా నా మొడ్డ తుడుచుకొని పైజమా వేస్కున్నాను. అక్కయ్య బాత్ రూం లోకి పరుగెట్టింది నేను వెళ్లి డోర్ తీసాను. అమ్మ లోపలికి వచ్చింది.
“అక్కయ్య ఏదిరా” అంది
“బాత్ రూం లో ఉన్నట్టుందే” అన్నాను.
అమ్మ నా వంక చూసి నాబుగ్గలు పుణికి ఒక ముద్దు పెట్టి లోపలికి వెళ్లింది. అప్పుడు అమ్మను వెనకనుండిచూసాను. అమ్మ పిర్రలు పైకి కిందికిసెక్సీ గా ఊగుతున్నాయి. నా మొడ్డ మరలలేవడం మొదలైంది ఆ పిర్రల ఊపుడు చూచి.
మరు నాడు రాత్రి అయింది. ఈ రోజు ఎలాగైనా అమ్మను దెంగాలని నిశ్చయించుకున్నాను. అందంగా ముస్తాబయ్యి అమ్మ ఉన్న గదికి బయలు దేరాను.మొదటి రెండు మెట్లూ ఎక్కాను. మూడొ మెట్టు మీద కాలుమోపేసరికి “ఏంట్రోయి అల్లుడూ ఎక్కడికి హడావిడిగా వెళుతున్నావు?” అని అడిగాడు.
“ఏక్కడికో నీకు తెలియదా రోజూ సైంధవుడిలా అడ్డుపడుతున్నావు” అన్నాను అక్కసుగా
“అది కాదురా అల్లుడూ. నేను చెప్పేది ఏంటంటే దెంగడం అంటే సామాన్యమైన పని కాదు.మీ అమ్మను అంటే నా చెల్లిని దెంగడానికి నేను ఎన్ని కష్టాలు పడ్డానో తెలుసా.” అన్నాడు మామయ్య.
“నాకూ ఓ చెల్లి ఉంటే నీ మాదిరి దెంగుతూనే ఉండే వాడిని. అమ్మ పూకు వంక చూసే వాడిని కాను.” అన్నాను.
“అందరికీ చెళ్లెళ్లు ఉంటారట్రా.ఉదాహరణకు ఈకధలొ నిరంజన్ కు కూడా అమ్మ ఉంది చెల్లిలేదు.” అన్నాడు మామయ్య.

3 Comments

Add a Comment
    1. Nice bro evarina auntie number

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *