అక్కను దెంగిన తమ్ముడు 189

అది చూసి “ఒరేయి ఇది మనం ఆడుకొనే బుడగ లాగుందిరా” అంది.
“కొంపదీసి ఊదకే ఉబ్బుతుంది” అన్నాను అది పక్కున నవ్వింది.
ఇంత కాలం ఏదో పోగొట్టుకున్నట్టు గా ఉండె అక్కయ్యమొహం లో తనివిదీరా నవ్వు చూసాను
“అక్కా అక్కా ఎప్పుడూ ఇలా నవ్వుతూ ఉండాలే” అన్నాను.
“మరినువ్వు ప్రతిరోజూ ఈ బుడగలు కొనుక్కు రావాలి” అంది.
నేను తెచ్చినవి మూడు కండోంస్. అంటె రోజూమూడుసార్లు దెంగమని సంకేతం అన్న మాట
అమ్మ అక్కయ్యా నీకు ఎన్ని తెలివితేటలు ఉన్నాయే అనుకున్నాను.

నేను లేచి దానికి ఎదురుగా నిలబడ్డాను. నా మొడ్డ బాగా లేచి దాని మొహం ఎదురుగా ఆడుతూ ఉంది. అది తన చేతిలో ఉన్న కండోం నా మొడ్డకు తొడిగింది.
“అక్కా అక్కా నీకు ఎలా తెలుసే కండోం తొడగడం” అన్నాను.
ఏంటిబాబూ మాకు ఎలా తెలుసా. మా ఆయన కూడా తన దానికి తొడిగించుకున్నాడు. నాకూ నేర్పాడు.” అంది అక్కయ్య
“మరి రోజూబావ మొడ్డకు కండోం తొడిగేదానివా” అన్నాను.
“రెండు రోజులు తొడిగానురా. మూడో రోజు కూడా చేతికి ఇచ్చి తొడగమన్నాడు.నేను దానిని అవతల పారేసి ఇంతలేసి దానికి కండోం కూడానా అలాగేపెట్టండి” అన్నాను” అంది అక్కయ్య.
నేను నవ్వు ఆపుకోలేక పకాలున నవ్వాను. అక్కయ్య కూడా నాతోపాటు నవ్వేసింది.
“లేకపొతే ఏంట్రా. నీ దాని మాదిరి పెద్ద సైజు చిలగడ దుంపలాగా ఉంటే కండోం తొడిగినా అందం చందం గానీ నా చిటికిన వేలంత ఉన్న దానికి కండోం ఎందుకూ అదొక దండగ” అంది అక్కయ్య నవ్వుతూ.
మరి మొదలెట్టనా అన్నాను.
“ఇలాంటివి అన్నీ అడక్కూడదు బాబూ. అలా చేసేయ్యడమే” అంది అక్కయ్య అన తొడలు విడదీస్తూ.
అక్కయ్య జాణ తనానికి ముగ్ధుడిని అయ్యాను.
“ఒసేయి అక్కయ్యా నువ్వు నాకు అక్కవు కాకపోతే నిన్నే పెళ్లి చేసుకొనేవాడినే” అన్నాను.
“చీ ఫో వెధవా. ఏమిటా మాటలు.” అంది నా వీపుమీద కొడుతూ.
“ఎందుకే కొట్టావు” అన్నాను.
“నువ్వు నా ముద్దుల తమ్ముడివిరా. నువ్వు నాకు తమ్ముడి లాగానే ఉండాలి. అప్పుడెకసిగా చేసుకోవచ్చు. అదే మొగుడు అనుకున్నావనుకో. మామూలై పోతుంది. రంజు ఉండదు” అంది అక్కయ్య కండోం మీది నుండె నా మొడ్డను నిమురుతూ.
“అక్కా అక్కా నీ జాణ తనానికి దాసోహమే.” అన్నాను.
“మాటలు చాలించి పనిలోకి దిగవోయి బడుద్ధాయి” అంది నన్ను తన మీదికి లాక్కుంటూ.
“ఇదిగో ముందే చెబుతున్నా. ఇప్పటి దాకాబాగా కసెక్కి ఉన్నాను. పైగా నీ పూకునాకు కొత్త. పెట్టంగానే పడి పోతే నన్ను తిట్టకు” అన్నాను.
అక్కయ్యనా కళ్లలోకి చూస్తూ నా పెదాల మీద ముద్దుపెట్టుకొని నాకు ఇంత సుఖం ఇస్తున్న వాడిని ఎందుకు తిడతానురా కన్నా. నాకు దీని సంగతి తెలియదా. అంది ఒంగి నా మొడ్డ మీద ముద్దులుపెట్టుకుంటూ
నేను అక్కయ్య తొడలను బాగా పైకి ఎత్తి నా మొడ్డను అక్కయ్య పూకులోకి దోపానుముందు నా మొడ్డ మాత్రం పోయింది.
అక్కయ్య ఇస్స్స్స్స్ అంది.
అక్కా నొప్పిగా ఉందా అన్నాను
నొప్పీ లేదు ఏమీ లేదు నీ పనికానివ్వు అంది అక్కయ్య.
నేను అక్కయ్య పూకు పెదాలువిడదీసి నా మొడ్డను అక్కయ్య పూకులోకి నెట్టాను. నా మొడ్డ సాంతం అక్క పూకులోకి దిగబడింది. అక్కయ్య నా వీపుచుట్టూ చేతులు వేసి గట్టిగా అదుముకుంది
అలాగే లోపల పెట్టి ఉంచరా నిండుగా ఉంది. అంది అక్కయ్య.

3 Comments

Add a Comment
    1. Nice bro evarina auntie number

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *