అక్కను దెంగిన తమ్ముడు 187

నేను అమ్మ మీద పడుకొని ఉన్నాను. నా గుండెలు అమ్మ సళ్లకు అదుముకుంటూ ఉంది. నా మొడ్డ చిన్నది అయింది అమ్మ పూకులో నుండి బయటకు వచ్చింది. నేను అమ్మ మొహం లోకి చూడ్డానికి భయ పడ్డాను.అప్పటికి కూడా అమ్మ ఒక్క మాట కూడా మాట్లాడ లేదు. నన్ను ఏమీ అన లేదు.నేను నా లుంగీ తో అమ్మ తొడల మధ్య కారుతున్న నా మొడ్డ రసం శుభ్రంగా తుడిచాను. అమ్మ పూకు మీద చుప్ మని ఒక ముద్దు పెట్టి తల వంచుకొని నా రూం కు వెళ్లాను.
మరునాడు ఉదయం నిద్ర లేచాను. అమ్మ ను చూడా లంటే భయంగా ఉంది. అసలు నిజంగా ఇది జరిగిందా. నేను అమ్మను దెంగానా. నిజమేనా అనుకున్నాను. పొడుగాటి అమ్మ తల వెంట్రుకలు నా తలకువేలాడు తున్నాయి. నేను అమ్మ చేసుకున్న బెడ్ దగ్గరకు వెళ్లాను. బెడ్ మీద రాత్రి కారిన పూకు రసం మొడ్డ రసం జిగట జిగట గా పచ్చిగా ఉంది. నిజమే రాత్రి నేనుమా అమ్మను దెంగాను అని నిర్ధారించుకున్నాను. నాకు వెన్నులోనుండి వణుకు పుట్టింది. అమ్మ మొహం ఎలా చూడాలి. అమ్మ తిడితే ఎలా తట్టుకోవాలి అని ఆలోచిస్తున్నాను. సాధ్యమైనంతరకు అమ్మ ఎదుట పడకుండా తిరుగుతున్నాను.
ఆ రోజు సాయంత్రం ఆఫీస్ నుంది వచ్చాను అమ్మ సోఫాలో కూర్చుని ఉంది నేను వెళ్లి అమ్మ కాళ్ల దగ్గర కూర్చున్నాను. “అమ్మా అమ్మా” అనిపిలిచాను. అమ్మ పలకలేదు.
“అమ్మా అమ్మా మాట్లాడమ్మా. సారీ అమ్మా. రాత్రి అలా జరుగుతుందనినేను అనుకోలేదమ్మా. నిన్ను సంతోషం పెట్టాలని అలా చేసానమ్మా. అంతేనమ్మా. నన్ను క్షమించమ్మా” అన్నాను. అమ్మ ఏమీ మాట్లాడ లేదు లేచి వెళ్లి పోయింది.
ఇంక నేనేమీమాట్లాడ లేదు వారం రోజులు అలా అమ్మ మౌన వ్రతం సాగించింది. అన్నానికి రా అనీ టిఫిన్ తిను అని మాట్లాడట మొదలైంది. అమ్మయ్య అనుకున్నాను.
ఒక రోజు “నేనుసినిమాకు వెళ్లాలి డబ్బు కావాలి” అంది అమ్మ.
“ఏమ్మా నేను రాకూడదా నీతో రా అమ్మ నిన్ను నా బండి మీద తీసుకెళ్తాను” అన్నాను.
“ఉమ్మ్ నువ్వుపెద్ద వాడివి అయ్యావు కదా. అన్నీ పెద్ద పెద్ద పనులు. మాతో నీ కేం పని నాయనా” అంది నిష్టూరంగా.
నేను అమ్మ కాళ్ల దగ్గర కూల బడ్డాను.
“అమ్మా అమ్మా అలా అనకమ్మా. నేను ఎప్పుడూ నీ కొడుకేనమ్మా. నేను తప్పుచేస్తే కొట్టమ్మా.తిట్టు అమ్మ. అంతే కాని అలా అనకమ్మా. నీ సుఖమే నాకు ముఖ్యం అమ్మా. నీ కోసమే కదమ్మా నేను ఆ పని చేసింది” అన్నాను.
“ఆ హా నా కోసమే చేసావా. నా సుఖం కోరి చేసావా. మరి నన్ను ఒక్క మాట అడగాలని కానీ నా కు ఇష్టం ఉందో లేదో తెలుసుకోవాలని కానీ అనిపించలేదా” అంది అమ్మ.

“అమ్మా అమ్మా నీ పూకు దెంగుతాను అంటే ఏ అమ్మ అన్నా ఒప్పుకుంటుందా అమ్మా చెప్పమ్మా” అన్నాను.
“అంచెప్పి అమ్మను రేప్ చేస్తావా. ఇదేనా నువ్వు నీ అమ్మకు ఇచ్చే మర్యాద గౌరవం. ఇదేనా నీకు అమ్మ మీద ఉన్న ప్రేమ” అంది అమ్మ.
“అది కాదమ్మా. ముందు గా అడిగితే నువ్వు ఒప్పుకోవని అలా చేసాను అమ్మా” అన్నాను.
“మరి నువ్వు చేస్తుంటే నేను కదల కుండా మెదలకుండా చేయించుకున్నాను కదా. మరి అది ఒప్పుకోవడం కాదా” అంది అమ్మ.

3 Comments

Add a Comment
    1. Nice bro evarina auntie number

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *