అక్కను దెంగిన తమ్ముడు 189

అలాగే అమ్మ పెదాలను నా పెదాలతో ఐదు నిమిషాలసేపు అదిమి పెట్టాను. అమ్మకు కదలడానికి వీలులేకుండా అమ్మమీద పడుకొని ఉన్నాను.అమ్మకు ఏమీ అనడానికి తోచినట్టు లేదు. నాకు ఇంకొంచెం ధైర్యం వచ్చింది. అమ్మ వేసుకున్న జాకెట్ హుక్కులు విప్పాను కాని అవి ఓపట్టాన ఊడి రాలేదు. నాకు ఒళ్లుమండి హుక్కులు తెంపేసాను. అమ్మ జాకెట్ రెండు పాయలుగా విడి పోయింది. అమ్మ సళ్లు బయట పడ్డాయి. చకా చకా అమ్మ చీరకుచ్చిళ్లు లాగేసాను అమ్మ కట్టుకున్న లంగా బొందుతెంపేసాను. అమ్మ చీర లంగా కిందికి లాగేసాను.
అమ్మ ఒంటి మీద బట్టలు లేవు. నా మొడ్డ అమ్మ పూకుకు తగులుతూ ఉంది. నా గుండెలకు అమ్మ సళ్లు అదుముకుంటున్నాయి. అమ్మ ఏమీ మాట్లాడటం లేదు. ఎందుకో నాకు తెలియదు నేను అమ్మ సన్ను ఒకటి నోటి నిండా పెట్టుకుని చప్పరిస్తున్నాను. అమ్మమరల కళ్లు మూసుకుంది. మూలుగుతూ ఉంది కాని నన్ను తోసెయ్య లేదు ఎందుకు ఇలా చేస్తున్నావు అని అనలేదు.

నేను అమ్మ సళ్లు మార్చి మార్చి చీకుతున్నాను. అమ్మ సళ్లు చీకడం నాకు ఎంతో హాయిగా ఉంది. అమ్మ సళ్లు మెత్తగా నా పెదాలకు బుగ్గలకు తగులుతుంటే స్వర్గంలో ఉన్నట్టు ఉంది. ఇంక అమ్మను ముద్దులాడటం మొదలెట్టాను అమ్మ మెడ బుగ్గలు, సళ్లు బొడ్డు తొడలు, పూకు కాళ్లు ఒకటేమిటి అమ్మ చేతులుపైకి ఎత్తిపడుకొని ఉంది అమ్మ చంకలు కూడా ముద్దు పెట్టుకున్నాను. అమ్మ శరీరం అంతా ముద్దులతోముంచెత్తాను.
అలా ముద్దాడి అమ్మ తొడల మధ్య కు చేరుకున్నాను. అమ్మ రెండు తొడలు విడదీసాను అమ్మ కూడా ఏమీ చెప్పకుండా తన తొడలు విడదీసింది.మోకాళ్ల దగ్గర మడిచింది తన రెండు చేతులూ తల కింద పెట్టుకొని కళ్లు మూసుకొని పడుకుంది. నేను అమ్మ తొడలమధ్య తల పెట్టి పడుకున్నాను.అమ్మ తొడ మీద నా తలపెట్టాను అమ్మ తొడలు పూకుమీద గజ్జలోనూ ముద్దులు పెట్టుకున్నాను అమ్మ తొడలను నాకు తున్నాను. అమ్మ తొడలను పిసుకుతున్నాను.
నేను అమ్మ పూకుమీద ఆతులను అటు ఇటు తీసి అమ్మ పూకు చీలికలో నా వేలు ను దోపాను. అమ్మ ఇస్స్స్స్ మంటూమూలిగింది. అమ్మ పూకులోకి నా వేలును మొడ్డ దోపినట్టు దోపాను. అమ్మ పూకులో కొంచెం తడి అయింది. నేనునా వేలును అమ్మ పూకులోకి ముందుకు వెనక్కు ఊపుతున్నాను. అమ్మ కూడా తనపిర్రలుపైకి ఎత్తుతూ ఉంది. కొంచెం సేపు అల్లా finger fucking చేసేసరికి అమ్మ పూకులో రసం ఊరింది. నా చెయ్యి అంతా జిగట జిగట గా అయింది.
అమ్మ ఇంకా అలాగే తల కింద చేతులుపెట్టుకొని కళ్లు మూసుకొని పడుకొని ఉంది. నేను అమ్మ మీదపడుకున్నాను నా మొడ్డ అమ్మ పూకు మీద పెట్టి అదుముతున్నాను. అమ్మ సళ్లు నా గుండెలకు అదుముకుంటున్నాయి. నేను అమ్మ మొహాన్ని నా చేతుల్లోకి తీసుకొని ముద్దులాడుతున్నాను. అమ్మ తన చేతులుపైకి ఎత్తి పెట్టుకుంది కదా. అమ్మ చంక బాగా కనిపిస్తూ ఉంది నేను అమ్మ ఆ చంకా ఈ చంకా నాకుతున్నాను. నేను నా నడుము కొంచెంపైకి లేపాను. అమ్మపూకు దగ్గర నా మొడ్డ కొసన ఉన్న గుండునుపెట్టాను. అమ్మపూకు పెదాలు విడదీసి నా మొడ్డ గుండునూమ్మపూకులోకి నెట్టాను. అమ్మ ఏమీ మాట్లాడ లేదు కాని నాకు మాత్రం నా మొడ్డ అమ్మ పూకు మీద తగల గానే ఒళ్లు జలదరించింది. అమ్మ పూకులోనా మొడ్డ దోపడం అనేది ఎన్నడూ అనుకోని సంఘటన. మనసులొ ఎక్కడొ నేను తప్పు చేస్తున్నానా పాపం చేస్తున్నానా అని పిస్తూ ఉంది. కాని నేను పాపం చేస్తుంటె అమ్మ ఎందుకు ఊరుకుంటుంది అని సర్ది చెప్పుకుంటున్నాను.
ఇప్పుడు నేనునా మొడ్డను అమ్మ పూకులో పెట్టి దెంగితే రేపు అమ్మమొహం ఎలా చూడాలి. అమ్మను ఎలా పిలవాలి. మనసులో ఇలాంటి ఆలొచనలు ముసురుకుంటున్నాయి కాని నా మొడ్డ మాత్రం తన పని తానుచేసుకొని పోతూఉంది. నా మొడ్డ అమ్మ పూకులోకి దూరింది. నేను నా నడుము ముందుకు వెనక్కు ఊపుతూ అమ్మ పూకు దెంగుతున్నాను. గట్టి గా కుమ్ముతున్నాను.లాగి లాగి దెంగుతున్నాను అమ్మ ఊపిరి బరువుగా వస్తూ ఉంది మూలుగుతూ ఉంది తలను అటు ఇటు తిప్పుతూ ఉంది. ఒక్కోసారి తన పిర్రలు పైకి ఎత్తి నా మొడ్డకు ఎదురు దెంగుతూ ఉంది.
నా మొడ్డను అమ్మ పూకులో కొంచెం సేపు అదిమి పెట్టి ఉంచాను. అమ్మ ఆతులు నా ఆతులు కలుసుకున్నాయి. అమ్మ మాత్రం తన తలకింది నుండి చేతులు తియ్యలేదు కళ్లు తెరవ లేదు. తన శరీరం నాకు అప్పగించి దెంగించుకుంటూ ఉంది. నేను నా మొడ్డను కొంచెం గా బయటకు తీసి మరల అమ్మ పూకులోకి దోపాను. మరల బయటకు తీసి మరల విసురుగా లోపలకు దోపాను. ఇంక దెంగుడు స్పీడ్ పెంచాను. అమ్మను దెంగాలనుకున్నాను. దెంగుతున్నాను. అంతే. ఇంక ఏమైనా పర్వాలేదు అని తెగించాను. నా మొడ్డను అమ్మ పూకులో లాగి లాగి దెంగుతున్నాను. కసా కసా దెంగుతున్నాను. అమ్మ పూకులో రసం కారిపోతూ ఉంది అమ్మ పూకంతా రొచ్చు రొచ్చు అయింది. అమ్మ పూకు రసం నా మొడ్డ నిండా పులుముకుంది
. నా మనసులో ఉన్న కోరిక ఒకటే అమ్మను సంతోష పెట్టాలి. అమ్మకు దెంగుడు సుఖం రుచి చూపించాలి. కడుపు నిండా తిండి పెడితే సరిపోదు. పూకు నిండా మొడ్డ కూడాకావాలి కదా. అదీ నేను చేస్తున్నాను అని అనుకున్నాను. నేను అలా అరగంట సేపు అమ్మ పూకు ను పచ్చడి చేసాను. ఇంక ఆపుకోలేక పోయాను అమ్మను గట్టిగా వాటేసుకొని నా మొడ్డను అమ్మ పూకు అడుక్కంటా అదిమి పెట్టి నా మొడ్డ రసం అమ్మ పూకులో కార్చుకున్నాను. అమ్మ కూడా రొప్పుతూ ఉంది మూలుగుతూ ఉంది . నా మొడ్డ రసం అమ్మ పూకు రసంకలిసి అమ్మ పూకులో నుండి బయటకు వస్తున్నాయి.

3 Comments

Add a Comment
    1. Nice bro evarina auntie number

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *