అక్కను దెంగిన తమ్ముడు పార్ట్ 3 164

మదన్: ముద్దు పెట్టాలి.
మధు: సరే అని బుగ్గ మీద పెట్టింది.
మదన్: బుగ్గ మీద ముద్దు పెట్టమని నేను చెప్పానా.
మధు: మరి ? బుగ్గ మీద కాకుండా.. ఇంకెక్కడా పెదతారు ముద్దు.
మదన్: బాడీ లో చాలా పార్ట్శ్ మీద పెట్టచ్చు ఆంటీ ముద్దు.
మధు: సరే ఎక్కడ పెట్టాలి.
మదన్: ఇక్కడ అని పెదాల్ని చూపించాడు.
మధు: అక్కడ పెట్టడానికి నేను ఏమైనా నీ పెల్లాన్న.
వేళ్ళు ఇంకా అని.
మదన్: పెట్టాల్సిందే ఆంటీ. ఊడిపోయిన వాళ్ళు ఏమైనా చేస్తా అని మాటిచ్చావ్ కదా.
అదే నేను ఊడిపోయింటే ఏమి చేసే దానివి.
మధు: ఏముంది ఇవ్వాళా ఇంటి పని కి నీ సాయం అడిగెడాన్ని. అంతే
మదన్: ఒక్క ముద్దు ఆంటీ. ఇచ్చేయండి. వెళ్ళిపోతా..
మధు: తప్పురా అలా ముద్దు అడగకూడదు.
మదన్: ఒక్కసారి ఆంటీ.
మధు: నా వాళ్ళ కాదు.
మదన్: పోనీ…… ఆ బట్టల్ని విప్పేయండి ఒక్కసారి మీ సళ్ళు చూసి వెళ్లిపోత.

మధు: పిచ్చ్చి పిచ్చ్చి గ ఉందా. వెళ్ళు ఇక్కడినుండి.
మదన్: వెళ్లి డోర్ వేసి వచ్చాడు. ప్లీజ్ ఆంటీ. ఒక్కసారి. నాకు అంత తెలుసు.
మీ ఆయన నువ్వు అక్క తమ్ముళ్లు అని.
దివ్య నీ సొంత తమ్ముడికి పెట్టింది. నేను మీ ఆయన కి మా అమ్మకి పుట్ట….
మధు: ఆమ్మో ఇవన్నీ నీకు ఎవరు చెప్పారు.
మదన్: అన్ని తెలుసు నాకు. మరియాదగా బట్టలు విప్పుతావా. లేదా దివ్య కి చెప్పాలా ఇదంతా.
మధు: ప్లీజ్ రా.. అంత పని చెయ్యకు…… తనకి ఏమి తెలీదు.
మదన్: మరి రా…..వచ్చి నీ బట్టల్ని ఒక్కొక్కటి గ విప్పేసి నాన్ను ముద్దు పెట్టుకో.
ఒరేయ్ మదన్. నీకు దణ్ణం పెడతా ర. వదిలేయ్ ర. తప్పు. కావాలంటే ఆ ముద్దు ఏదో పెట్టేస్తా ర… కానీ బట్టలు విప్పడం అంత కుదరదు. ముద్దిచ్చాక వెళ్ళిపోవాలి సరేనా.

మదన్: అయ్యో పిచ్చి ఆంటీ. ఇవ్వాళా నేను వచ్చింది నిన్ను దెంగడానికే. దెంగకుండా వెళ్ళను.
మధు: పిచ్చి ఎక్కిందా. ఏమి మాట్లాడుతున్నావ్. నువ్వు నన్ను దెంగడం ఏమిట్రా.. ఎవరు నేర్పించారు ఆ పాడు మాటలు.
మదన్: ఇప్పుడు అవన్నీ ఎందుకు ఆంటీ. తెలుసుకొని ఏమి చేస్తారు. తొందరగా బట్టలు విప్పండి. లేకపోతేయ్ దివ్య కి కాల్ చేస్తా… ఈ వీధిలో అందరికి ప్రచారం చేస్తా. అంకుల్, మీరు అక్క తమ్ములని…
మధు: అంత పని చెయ్యకు ర. ప్లీజ్.
మదన్: మరి బట్టలు విప్పండి ఆంటీ. నన్ను సుఖపెట్టండి.
మధు: వేరే ఆప్షన్ లేదా.. తప్పదా..
మదన్: ఉంది.
మధు: ఎంతద్ చెప్పు ర. ఏమైనా చేస్తా ఇది తప్ప.
మదన్: సరే ఐతే దివ్య తో ఒక్క సరి.
మధు: చి తప్ప్పు ర.. దివ్య పాపం చిన్న పిల్ల. తనకి ఏమి తేలేదు.’
మదన్: మరి నీకు అంత తెలుసు కదా ఆంటీ. రా. నా కోరిక తీర్చు. లేకపోతే నేను దివ్య ను లొంగదీసుకుంటా.
అదేం అంత కష్టం కాదు నాకు.
మధు: అంత పని చెయ్యకు. ప్లీజ్. పోనీ నన్ను బట్టలు లేకుండా చూడాలంటేయ్ చెప్పు ర. కావాలంటే నీ ముందు ఒకసారి చీర విప్పేసి… మార్చుకుంటా.
మదన్: ఆంటీ ని ఆట పట్టింద్దాం అని… సరే ఆంటీ. ఒక్కసారి నీ వంటి మీద నూలుపోగు కూడా లేకుండా నా ముందు వచ్చి నిలబడు. నేను వెళ్ళిపోతా.
మధు: దెంగించుకునేకన్నా ఇది మేలే కదా అని మధు వెంటనే విప్పుకుంది. మల్లి వీడి మూడ్ మారుతుందేమో అని. బట్టలు విప్పెయ్యడం మొదలు పెట్టింది మధు.
పైట తీసేసి చీర కుచ్చుళ్ళు లాగేసింది.
చీర మొత్తం కుప్పగా కింద పడేసింది.
సళ్ళని సిగ్గు తో చేతులతో మూసుకుంది.
మదన్: చీర విప్పినదానికే అంత సిగ్గు పదిథెయ్ ఎలా ఆంటీ. ఇంకా చాలా ఉన్నాయి నీ వంటి మీద విప్పడానికి.
మధు: సళ్ళని కప్పేసుకున్న చేతులని మెల్లిగా తీసేసి జాకెట్ హూక్స్ ఒక్కొక్కటి గ తీసేసింది. అన్ని హూక్స్ తీసేసి జాకెట్ విప్పకుండా లంగా బొందు తీసేసింది.
లోపల పాంటీ ఉంది. ఇప్పుడు జాకెట్ విప్పింది.

4 Comments

Add a Comment
  1. ఈ కథ కి ముందు భాగం దయచేసి పెట్టగలరు..

  2. Previous parts???

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *